Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 5

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3302-5
Publication year:
2014
Pages number:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 5

Kategoria produktu:

Życzliwe przyjęcie przez czytelników poprzednich czterech tomów studiów zatytułowanych Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii i zainteresowanie dziejami jazdy, przede wszystkim polskiej, a także podjęcie przez redaktora współpracy z kolejnymi autorami zajmującymi się szeroko pojętą historią kawalerii i broni konnych spowodowały, że pod osąd środowiska naukowego oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami konnicy rodzimej i obcej oddajemy następny, dość zróżnicowany tematycznie, tom studiów poruszający tę ciekawą problematykę. W jego skład wchodzi pięć autonomicznych studiów: trzy dotyczące jazdy polskiej oraz dwa poświęcone kawalerii obcej – dość egzotycznej dla polskiego czytelnika konnicy jugosłowiańskiej oraz szeroko rozumianej nowożytnej jazdy europejskiej. Pewną nowością zawartą w piątym tomie Do szarży marsz, marsz… jest pojawienie się zagadnień związanych z dziejami kawalerii epoki napoleońskiej. Podstawą wszystkich opracowań są liczne i bogate kwerendy archiwalne prowadzone w archiwach i bibliotekach oraz w innych podobnych im placówkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu i Krakowie oraz w Sztokholmie, Paryżu, Wilnie, Moskwie, Belgradzie, Amsterdamie, Düsseldorfie, Delft i Marburgu, w których są przechowywane zarówno materiały archiwalne, jak i nigdzie dotychczas niepublikowane listy, wspomnienia, relacje oraz cenne materiały źródłowe innego typu. Te solidne kwerendy źródłowe zostały uzupełnione o analizę odpowiedniej literatury przedmiotu, również obcojęzycznej: szwedzkiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i serbskiej. Poza tym w wielu przypadkach była to literatura nieznana wcale lub też słabo znana i rzadko wykorzystywana we wcześniejszych badaniach historyków polskich. Analizie poddano też obszerną literaturę polskojęzyczną – zarówno starszą, jak i najnowszą.

Wprowadzenie (Aleksander Smoliński)  / 7

Kawaleria w Ordres de Bataille Erika Jönssona Dahlberga (Mariusz Balcerek)  / 21

Formacje dragońskie armii koronnej w czasach Jana III Sobieskiego. Lata 1667–1696 (Marek Wagner)  / 105

Dzieje 3 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej Napoleona I (Dariusz Nawrot)  / 147

Kawaleria kontra pociągi pancerne, czyli kontrowersje dotyczące porażki sowieckich pociągów pancernych w Korosteniu dnia 10 października 1920 r. Przyczynek do dziejów jazdy Wojska Polskiego oraz wojny polsko-sowieckiej z lat 1919–1921 (Aleksander Smoliński)  / 185

Kawaleria Królestwa SHS/Jugosławii w latach 1918–1941 (Łukasz Reszczyński)  / 249

Wykaz ilustracji oraz szkiców sytuacyjnych, schematów i planów  / 285

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum