• Home
  • Filozofia
  • Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne

Marcin Juś

Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3242-4
Publication year:
2014
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

twarda z obwolutą

Marcin Juś

Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne

Kategoria produktu:

Książka przedstawia analizę problemu redukcjonizmu w medycynie z perspektywy filozofii nauki. Wskazuje na umiarkowany antyredukcjonizm jako stanowisko najbardziej wartościowe poznawczo w stosowanych naukach medycznych.

Celem pracy jest również prześledzenie, jak filozoficzne  debaty dotyczące wspominanego zagadnienia łączą się, jawnie lub niejawnie, z praktyczną nauką medyczną – w tym ze szczegółowymi dyrektywami metodologicznymi i z definiowaniem zdrowia. W książce proponuje się rozróżnienia na dwa paradygmaty medycyny: redukcjonistyczny i systemowo-holistyczny, u podstaw których leżą zarówno odmienne, jak i pewne wspólne założenia filozoficzno-metodologiczne.

Wielu filozofów medycyny z rozmaitych przyczyn zdecydowanie odrzuca redukcjonizm. Przyjęta w monografii koncepcja umiarkowanego antyredukcjonizmu oraz różnych paradygmatu w naukach medycznych wiedzie jednak do możliwości łączenia badań prowadzonych według założeń redukcjonizmu z medycyną holistyczno-systemową. Aby taka integracja była możliwa, konieczne jest rozwiązanie problemu relacji międzypoziomowej – związku zdarzeń poziomu molekularnego z poziomem tkankowym, osobowym, społecznym itd. Wydaje się, że postawa umiarkowanego antyredukcjonizmu pozwala trafnie zdefiniować podstawowy cel  medycyny – zdrowie, które okazuje się bardzo trudne do teoretycznego ujęcia jedynie w odniesieniu do założeń redukcjonistów. 

Wprowadzenie / 9

Rozdział 1. Charakterystyka metodologiczna wiedzy medycznej / 15
1.1. Specyfika rozważań metodologicznych nad medycyną / 15
1.2. Medycyna jako nauka stosowana / 18
1.3. Cztery wymiary wiedzy medycznej / 19
1.4. Redukcjonizm i antyredukcjonizm w medycynie / 27
1.5. Eksperymentalny aspekt badań klinicznych / 29
1.6. Wyjaśnianie medyczne / 35

Rozdział 2. Spór o redukcjonizm w filozofii nauki w kontekście rozwoju nauk medycznych / 55
2.1. Zdrowie kartezjańskiego ciała-maszyny (Lisa Shapiro) / 55
2.2. Samoorganizujący się organizm Georga E. Stahla (Andrzej Bednarczyk) / 63
2.3. Płaszczyzny sporu redukcjonistów z antyredukcjonistami / 68
2.4. Rekonstrukcja stanowiska redukcjonizmu metodologicznego / 75
2.5. Krytyka redukcjonizmu w filozofii nauki i filozofii biologii / 88

Rozdział 3. Przegląd wybranych stanowisk w sporze o redukcjonizm w medycynie / 123
3.1. Fritjofa Capry krytyka założeń redukcjonistycznego modelu medycznego i rekonstrukcja założeń medycyny systemowej / 123
3.2. Koncepcja medycyny adaptacyjnej i redukcjonistycznej Kazimierza Szewczyka / 133
3.3. Koncepcja modelu biomedycznego i modelu aksjomedycznego Zbigniewa Szawarskiego / 141
3.4. Model biomedyczny oraz translacja socjobiologiczna Mildred Blaxter / 144

Rozdział 4. Redukcjonistyczny styl myślenia w biomedycynie / 151
4.1. Uprzywilejowanie języka fizykalnego i mikroredukcja w medycynie / 151
4.2. Redukcjonizm metodologiczny w praktyce klinicznej / 155
4.3. Biostatystyczny model zdrowia / 163
4.4. Model biostatystyczny a redukcjonizm / 180

Rozdział 5. Systemowy styl myślenia w medycynie / 187
5.1. Ogólna teoria systemów i biologia systemów (Leroy Hood, Albert l. Barabási) / 187
5.2. Podejście systemowe w praktyce klinicznej / 221
5.3. Holistyczne ujęcie zdrowia / 239

Rozdział 6. Stanowisko umiarkowanego antyredukcjonizmu w sporze o redukcjonizm w medycynie / 271
6.1. Zagadnienie niezgodności perspektywy redukcjonistycznej i systemowej / 272
6.2. Wspólne podstawy redukcjonizmu i antyredukcjonizmu w medycynie / 275
6.3. Stanowisko umiarkowanego antyredukcjonizmu jako płaszczyzna integracji odmiennych postaw metodologicznych w medycynie / 289

Zakończenie / 317
Bibliografia / 321
Spis ilustracji / 333
Summary / 335
Indeks osobowy / 337

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum