Joanna Walewska

Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3223-3
Publication year:
2015
Pages number:
242
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Joanna Walewska

Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza

Kategoria produktu:

W połowie lat 80. ubiegłego wieku Edward Ihnatowicz rozpoczął pracę nad książką, która miała stanowić podsumowanie jego twórczości oraz poglądów na temat możliwości stworzenia inteligentnych maszyn. Maszynopis zatytułowany „Portret artysty jako inżyniera” nie został ukończony, ponieważ pracę nad nim przerwała śmierć artysty w 1988 roku. Ihnatowicz zdążył jednak sporządzić streszczenie książki, a także spis rozdziałów i zagadnień, którymi zamierzał się zająć na jej stronach. Niestety, projekt odtworzenia całości rozważań artysty na podstawie samego szkicu oraz rozproszonych artykułów i wywiadów skazany jest na niepowodzenie, mają one bowiem zbyt wiele luk, których po upływie tylu lat nie da się już prawdopodobnie zapełnić. Chciałabym jednak podjąć tę próbę, pomimo ryzyka, jakie ze sobą niesie, ponieważ twórczość, a szczególnie dwie rzeźby –  SAM i Senster - tego, niemal zupełnie zapomnianego przez historyków sztuki, artysty, bez wahania skłonna jestem określić jako jedno z najciekawszych zjawisk w historii sztuki XX wieku. 

Wstęp  / 5
Podziękowania / Acknowledgements  /  11

Rozdział 1. Związki pomiędzy sztuką i technologią  / 13
Archeologia mediów jako metodologia  / 13
Rzecz o „poszerzaniu kanonu”  / 18
Artysta i technologia  /  23

Rozdział 2. Artysta i komputer  /  33
„Nowy Leonardo” na marginesach sztuki  / 33
SAM. Początki zainteresowania problematyką ruchu  / 46
W poszukiwaniu ruchu doskonałego  /  51
SAM  i wystawa Cybernetic Serendipity  /  56

Rozdział 3. Sztuka i cybernetyka  /  77
Cybernetic Serendipity  /  77
Cybernetyczne zoo  /  94
Aestetically Poten Enviroment Gordona Paska  / 100
Cybernetic art matrix Roya Ascotta  /  108
Wirtualna kolumna Wen Ying Tsaia  /  116

Rozdział 4. Senster  /  125
Senster, czyli dzieło sztuki w Muzeum Nauki i Techniki / 125
Artysta pracuje dla Philipsa / 136
SAM i Senster. Próba interpretacji  / 148

Rozdział 5. Sztuka cybernetyczna a problematyka sztucznej inteligencji  / 179
W poszukiwaniu inteligentnych maszyn  / 179
W stronę sformułowania własnego stanowiska  / 185
Podejście ewolucyjne do problematyki inteligencji  / 196

Zakończenie  /  215
Praca na UCL  /  215
Portret artysty jako inżyniera  /  220
Bibliografia  /  223
Indeks nazwisk  /  237

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Joanna Walewska

    Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała na kierunku Media Art History na Donau-Universität w Krems i obroniła rozprawę doktorską na temat wczesnej sztuki komputerowej na Wydziale Filozoficznym UJ. Zainteresowana jest historią technologii oraz sztuką starych i nowych mediów. Pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum