Bożena Żejmo (red.)

Rosja w dialogu kultur, tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3394-0
Publication year:
2015
Pages number:
558
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Rosja w dialogu kultur
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Bożena Żejmo (red.)

Rosja w dialogu kultur, tom 2

Kategoria produktu:

II tom monografii zbiorowej Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee, poświęcony 7o-leciu Prof. Stefana Grzybowskiego. Zgromadzone w zbiorze rozprawy składają się na szeroką i wielostronną refleksję nad kulturą, sztuką, literaturą i folklorem rosyjskim. 

ROSJA – EUROPA. WIZJE I REWIZJE
Мариан Брода: Русские вопросы о Достоевском и России / 11
Izabela Lis-Wielgosz: Recepcja idei Moskwy – Trzeciego Rzymu (na przykładzie staroserbskiej epistolografii) / 25
Марина Д. Кузьмина: Путешествие как духовное странничество в творчестве В.С. Печерина (поиск родины русским европейцем) / 37
Божена Жеймо: «Можно было бы здесь устроить рай земной». Болгария в жизни и творчестве Всеволода Гаршина / 51
Małgorzata Burzyńska: Triumf cywilizacji, nieszczęście człowieka. Życie wielkiego miasta w wizjach Aleksandra Błoka i Oswalda Spenglera / 65
Wawrzyniec Popiel-Machnicki: Wiktora Jerofiejewa rozmyślania o Europie / 77

POLSKO-ROSYJSKIE WIĘZI KULTUROWE
Марина С. Костюхина: Русско-польские связи на материале настольно-печатных игр / 89
Joanna A. Getka: Rosja w drukach polskich wydanych w okresie Sejmu Wielkiego i rozbiorów Rzeczypospolitej (na materiale wydań drukarni bazyliańskich) / 105
Петр Глушковский: «Не то беда, что ты поляк» – история кон-фликта Александра Пушкина с Фаддеем Булгариным / 17
Elżbieta Mikiciuk: Płomienie Stanisława Brzozowskiego jako anty-Biesy Fiodora Dostojewskiego / 129
Юлия С. Подлубнова: Варшава в романе Александра Савчука Так начиналась жизнь / 141
Kamil Dźwinel: „Pomódl się, pomódl za Jesienina”. Krzysztofa Marii Sieniawskiego dialogi z kulturą rosyjską / 149

CZASOPIŚMIENNICTWO I PUBLICYSTYKA
Magdalena Dąbrowska: Czasopiśmiennictwo rosyjskie wobec tendencji literackich swoich czasów („Вечера”, 1772 r.) / 163
Ирина Е. Прохорова: Идея диалога и критико-публицистическая стратегия Виссариона Белинского / 177
Магдалена Стасяк: «Великий пересмотр» уверенностей и убеждений: Вторая мировая война в корреспонденции Михаила Осоргина –  Письма о незначительном        / 189

W ŚWIECIE POEZJI
Ольга Е. Рубинчик: «В объятой пожарами, скорбной Польше…». Польша Анны Ахматовой / 203
Елена М. Янчук: «Метафизическая эмиграция» Марины Цветаевой / 219
Людмила Ячник: Анна Ахматова, Борис Пастернак в художественном мире Александра Кушнера. Аспекты интертекстуальности / 233

DIALOG SZTUK
Joanna Nowakowska-Ozdoba: Iwan Turgieniew a tradycja gotycka / 249
Инна Панек: Поэзия Марины Цвeтаевой а живопись Михаила Врубеля / 261
Roman K. Kuligowski: Inkwizycja. Kilka uwag na temat brytyjskiej adaptacji filmowej „Wielkiego Inkwizytora” Fiodora Dostojewskiego / 275

ROSJA SOWIECKA. MITY I RZECZYWISTOŚĆ
Олег В. Рябов: «Родина-мать» в легитимации и делегитимации российской власти      / 287
Гундега Гайлите: «Россия-медведь» в латышской карикатуре периода первой республики (1918–1940) / 301
Моника М. Гощиньска: «И подняли-то его на возвышение» – героический образ Ленина в новинах и его источники / 313
Ирина В. Козлова: «Теперь женщины в колхозах бригадирами»: советский феминизм в творчестве сказителей в 1930-е гг. / 327
Лукаш Гемзяк: Журнал «Наш Современник» в дискуссии о Детях Арбата Анатолия Рыбакова / 343
Jolanta Greń-Kulesza: Współistnienie kultury rosyjskiej i radzieckiej w XX wieku. Powieść Ludmiły Ulickiej Szczerze oddany Szurik / 357
Patrycja Spytek: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poszukiwania „innej” Rosji   / 369

XXI WIEK. NOWE IDEE, NOWE STRATEGIE
Барбара Оляшек: «…Вещи, о которых говорят, думают или мечтают люди …». Потребление как проблема Новой России / 381
Aleksandra Zywert: W labiryncie światów umysłu, czyli o Hełmie grozy Wiktora Pielewina / 393
Елена А. Михалик: Жанровая эволюция творчества Виктории Платовой:
от детективного триллера к постмодернистскому роману / 405

KULTURA ŚMIECHU
Вячеслав А. Поздеев: Фольклорная смеховая культура на сцене (теория и практика) / 419
Татьяна Янковска: Петербург и Лондон как карнавальная пара. Городское пространство в творческом диалоге Ф.М. Достоевского и Ч. Диккенса / 429
Роман В. Шубин: Образ дурака в творчестве В.М. Шукшина / 443

TRADYCJE I OBRZĘDY
Владимир Я. Темплинг: Механизмы формирования репертуара заговоров фольклорной традиции / 457
Юлия А. Крашенинникова: Адская Газета в русских свадебных приговорах / 469
Марина И. Байдуж: Домовой в актуальных верованиях коми западной Сибири / 481
Елена Ф. Югай: Птица в русских причитаниях похоронно-поминального цикла / 495
Rafał Siwicki: Obraz śmierci w Łaciatym psie biegnącym brzegiem morza Czyngiza Ajtmatowa / 511

FOLKLORYSTYKA DZISIAJ
Ирина А. Филиппова: Полевая фольклористика: региональный опыт или тенденции современной науки? / 525
Janina Hajduk-Nijakowska: Opowieść wspomnieniowa jako przedmiot badań współczesnej folklorystyki / 535
Агнешка Голембиовска-Сухорска: О чем говорят школьные граффити? / 547

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum