Arkadiusz Lach (red.)

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3435-0
Publication year:
2015
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Arkadiusz Lach (red.)

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Kategoria produktu:

Monografia zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z nowelizacją przepisów odnoszących się do środków zaskarżenia w procesie karnym. Zaprezentowane zostały: wpływ nowelizacji na realizację zasad kontradyktoryjności i bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym, prawo do uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym, nowelizacja postępowania apelacyjnego z perspektywy obrońcy, nowelizacja postępowania odwoławczego w świetle zasady jednolitości działania prokuratury oraz podstawy apelacji.

Wstęp / 7

Łukasz Chojniak
Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle znowelizowanego art. 427 § 4 k.p.k. in fine / 9

Maria Jeż-Ludwichowska, Maja Klubińska
Zasada bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym w świetle nowelizacji k.p.k. z 27 września 2013 r.  / 21

Dariusz Kala
Prawo do uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego jako element sprawiedliwości proceduralnej w sprawach karnych / 37

Marta Kowalczyk-Ludzia, Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / 57

Arkadiusz Lach
Nowelizacja postępowania apelacyjnego z perspektywy obrońcy / 67

Arkadiusz Łakomy
Zasada jednolitości w działaniu prokuratury a znowelizowany model postępowania odwoławczego – wybrane zagadnienia / 77

Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowelizacji k.p.k. / 85

Izabela Urbaniak-Mastalerz
Podstawy apelacji w znowelizowanym k.p.k. (uwagi na tle wyników badań aktowych) / 97

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum