Arkadiusz Lach (red.)

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3435-0
Publication year:
2015
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Arkadiusz Lach (red.)

Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Kategoria produktu:

Monografia zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z nowelizacją przepisów odnoszących się do środków zaskarżenia w procesie karnym. Zaprezentowane zostały: wpływ nowelizacji na realizację zasad kontradyktoryjności i bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym, prawo do uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym, nowelizacja postępowania apelacyjnego z perspektywy obrońcy, nowelizacja postępowania odwoławczego w świetle zasady jednolitości działania prokuratury oraz podstawy apelacji.

Wstęp / 7

Łukasz Chojniak
Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle znowelizowanego art. 427 § 4 k.p.k. in fine / 9

Maria Jeż-Ludwichowska, Maja Klubińska
Zasada bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym w świetle nowelizacji k.p.k. z 27 września 2013 r.  / 21

Dariusz Kala
Prawo do uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego jako element sprawiedliwości proceduralnej w sprawach karnych / 37

Marta Kowalczyk-Ludzia, Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania / 57

Arkadiusz Lach
Nowelizacja postępowania apelacyjnego z perspektywy obrońcy / 67

Arkadiusz Łakomy
Zasada jednolitości w działaniu prokuratury a znowelizowany model postępowania odwoławczego – wybrane zagadnienia / 77

Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowelizacji k.p.k. / 85

Izabela Urbaniak-Mastalerz
Podstawy apelacji w znowelizowanym k.p.k. (uwagi na tle wyników badań aktowych) / 97

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum