Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3440-4
Publication year:
2015
Pages number:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce Czytelników trzecią monografię z cyku PERSPEKTYWA, która powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w wyniku współpracy studentów, doktorantów i pracowników naukowych z wielu uniwersytetów oraz szkół wyższych z całej Polski. Głównymi obszarami badawczymi prezentowanymi w monografii są: gospodarka i innowacje na rynku finansowym, etyka w biznesie oraz bankowość i ubezpieczenia.

Współczesna gospodarka to niewątpliwie obszar cechujący się licznymi wyzwaniami, szansami, ale też zagrożeniami. Dążenie do maksymalizacji zysku, poszukiwanie za wszelką cenę wzrostu efektywności czy chęć osiągania coraz wyższych stóp zwrotu w krótkim czasie powodują, że wiele podmiotów gospodarczych decyduje się realizować ryzykowne inwestycje lub korzystać z zaawansowanych, ale nie do końca odpowiednich dla nich rozwiązań inżynierii finansowej. W efekcie na rynkach światowych często dochodzi do stwarzania nadmiernego ryzyka, które jest przenoszone na wszystkich uczestników życia gospodarczego, a w konsekwencji obciąża systemy finansowe i gospodarcze wielu krajów. Wzrost ryzyka powoduje, że instytucje finansowe, zwłaszcza banki i ubezpieczyciele, które powinny działać na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, ograniczają swoją aktywność w tym zakresie i wycofują się z finansowania sfery realnej. To z kolei prowadzi do spowolnienia gospodarczego i recesji, a to następnie skutkuje problemami w sferze finansów publicznych. […] Badania dotyczące wybranych zagadnień scharakteryzowanych powyżej Czytelnicy znajdą w opracowaniach zamieszczonych w niniejszej monografii.

Ze Wstępu

Wstęp  / 11

Gospodarka i innowacje

Dominik Sadłakowski, Wykorzystanie procesów globalizacyjnych w budowaniu międzynarodowej pozycji gospodarczej państwa  / 15

Kinga Styś, Rola i znaczenie Business Angels jako pośredników w finansowaniu działalności gospodarczej  / 29

Marzena Ławniczak-Łękas, Centra usług wyższego rzędu jako narzędzie konkurowania we współczesnej gospodarce światowej  / 43

Przemysław Krawiec, Skuteczne metody przeciwdziałania bezrobociu w Polsce  / 59

Rafał Krakowski, Perspektywa rozwoju fotowoltaiki jako jednego ze źródeł energii odnawialnej w Polsce w latach 2015–2020  / 75

Róża Stepaniuk, Kapitał intelektualny jako szansa na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw  / 89

Etyka w biznesie

Aleksandra Olejniczak, Etyka w zarządzaniu międzykulturowym  / 105

Hanna Malik, Systemy zarządzania compliance w przedsiębiorstwach a Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  / 119

Krzysztof Świeszczak, Marika Świeszczak, Wartości etyczne a postawa menedżerów w postkryzysowej rzeczywistości  / 135

Katarzyna Idźkowska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego na przykładzie Orange Polska SA  / 149

Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Etyka w działalności marketingowej banków  / 165

Marta Ceglińska, Różnica między etyką biznesu a społeczną odpowiedzialnością biznesu  / 179

Mateusz Langer, Formalizacja etyki w administracji finansowej rękojmią prawidłowego gospodarowania groszem publicznym  / 193

Michał Zdanowski, Etyka biznesu jako kluczowy element marketingowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem  / 205

Natalia Karolina Sławińska, Etyka życia gospodarczego  / 217

Sylwia Szczepańska, Przykłady oraz sposoby mierzenia wpływu działań CSR  / 231

Bankowość i ubezpieczenia

Agnieszka Kwiatkowska, Zasady wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w regulacjach prawa bilansowego i według Solvency II  / 247

Agnieszka Wierciszewska, Struktura portfela kredytowego na rynku kredytów mieszkaniowych  / 259

Jarosław Świdyński, Wycena nieruchomości do celów ubezpieczeniowych  / 273

Mateusz Ciepłucha, Niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych. Studium empiryczno-badawcze programów luzowania ilościowego (QE) na przykładzie USA i Japonii  / 289

Michał Wojna, Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej do umowy kredytu bankowego  / 307

Paulina Warchoł, Rola reasekuracji w finansowaniu ryzyka katastroficznego  / 323

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum