Józef Maciuszek

Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3353-7
Publication year:
2015
Pages number:
306
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Józef Maciuszek

Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Kategoria produktu:

Autor dokonuje rekonstrukcji i interpretacji myśli antropologicznej Antoniego Kępińskiego. Głównym przedmiotem zainteresowań Maciuszka są dwie kwestie: zasadnicze dla dzieła wybitnego psychiatry – ogólnofilozoficzna koncepcja człowieka autonomicznego oraz pytanie o możliwość ludzkiego zła. Autor wyróżnia i opisuje główne kategorie antropologii  Kępińskiego: indywidualność, tożsamość, autonomie i wolność, dialogiczność, oraz ich przeciwieństwa: deindywidualizacje, automatyzacje, posłuszeństwo, władzę i uprzedmiotowienie. Omawiając zagadnienia zła pojawiające się w pracach Kępińskiego (interesował go przede wszystkim problem dwudziestowiecznego ludobójstwa), Maciuszek analizuje także poglądy takich autorów, jak Arendt, Bauman, Lem, Klemperer i Kołakowski. 

Wprowadzenie / 9
Modele antropologii filozoficznej / 10
Teoretyczno-metodologiczne punkty antropologii Kępińskiego / 12
Metoda i treść pracy / 18

Część I. Człowiek i metoda 

Rozdział 1. Antropologia „od dołu” – człowiek autonomiczny / 25
Model systemowy a autonomia człowieka i ukierunkowanie na cel / 25
Metabolizm informacyjny i postawa „nad” / 29
Władza, twórczość i praca jako realizacja postawy „nad” / 35
Konsekwencje dla obrazu człowieka / 36

Rozdział 2. Dialog, wczucie, rozumienie – humanistyczne podejście / 39
Odrzucenie naturalizmu metodologicznego / 39
O bezpośrednim poznawaniu cudzych stanów psychicznych / 46
Dialog – paradygmatem stosunku poznawczego / 69
Wewnętrzny układ odniesienia. Rozumienie / 81

Część II. Fenomenologiczna struktura człowieka

Rozdział 1. Fenomenologia „ja” (Ingarden i Kępiński) / 97 

Rozdział 2. Człowiek i czas / 103
Czas i przeżycia / 104
Czasowość ludzka / 111
Modele czasu i drogi życia człowieka / 113

Rozdział 3. Fenomenologia „czasoprzestrzeni” / 117
„Czasoprzestrzeń” w doświadczeniu / 119
Struktura aktywności ludzkiej / 120

Rozdział 4. Człowiek i wartości / 127
Wartości a decyzje / 129
Hierarchie i warstwy systemu wartości / 131
Przeżycie wartości i autoportret / 136

Rozdział 5. Wolność jako przeżycie wolności / 139

Część III. Miejsce człowieka w świecie

Rozdział 1. Człowiek i natura – wymiar etyczno-aksjologiczny / 155
Dobro i zło w perspektywie biologicznego modelu / 155
Prawo naturalne / 159
Rozum a naturalne skłonności / 161
Moralność naturalna / 165

Rozdział 2. Miejsce człowieka w cywilizacji przemysłowej / 185
Cywilizacja i kultura / 185
„Architektura” cywilizacji technicznej; „druga fala”, czyli industrialność / 187
Nauka nowożytna; narzędzie panowania i „odczłowieczenia” świata / 190
Człowiek i technika / 194
Dehumanizacja i kryzys cywilizacji przemysłowej / 208

Część IV. Dlaczego zło

Rozdział 1. Zło popełnione i zło cierpiane / 213

Rozdział 2. Znaczenie pytania „dlaczego?” / 215

Rozdział 3. Ludobójstwo ideologiczne / 221
Istota ideologii / 221
Przesłanki hitlerowskiego programu rasowego / 223
Specyfika i wyjątkowość współczesnego ludobójstwa / 224
Etyczno-religijny sens ideologicznego ludobójstwa / 230
Kozioł ofiarny / 232

Rozdział 4. Człowiek i cywilizacja a zagłada / 237

Rozdział 5. Jak rozwiązać problem sumienia? / 241
„Normalność” zbrodniarzy / 242
Zasada posłuszeństwa jako źródło ludzkiego zła / 245
Dystans psychologiczny i odczłowieczenie / 256
Banalność zła / 265

Rozdział 6. Zjawisko władzy i jej patologii / 269
Biologiczne źródła dążenia do władzy / 269
Władza i posiadanie / 270
Patologia dążenia do władzy / 274
Dialektyka władzy i wolności / 280
Dlaczego władza jest złem? / 283

Zakończenie / 289
Bibliografia / 291
Summary / 299
Indeks osobowy / 303

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Józef Maciuszek

    Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie jest dyrektorem Instytutu Psychologii Stosowanej. Zajmuje się psychologią społeczną i psycholingwistyką oraz zagadnieniami z pogranicza psychologii  i antropologii filozoficznej. Autor badań empirycznych  z zakresu psychologii wpływu społecznego i przetwarzania różnych zjawisk językowych Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka książek, m.in. „Negacja w języku i komunikacji” (2006) oraz „Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wywierania wpływu. O przetwarzaniu negacji, metafor, wieloznaczności i presupozycji” (2012). 

    Show author's publications

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum