Mariusz Jarocki

Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3479-4
Publication year:
2015
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Mariusz Jarocki

Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce

Kategoria produktu:

Wolne i otwarte oprogramowanie (ang. Open Source Software - OSS) stanowi jeden z ważnych segmentów obecnego rynku technologii komputerowych. Programy o otwartym kodzie źródłowym znajdują zastosowanie zarówno w biznesie, sektorze publicznym, jak i sferze prywatnej, a także w biliotekarstwie. Zarówno w wydawnictwach zwartych, artykułach publikowanych w czasopismach fachowych, jak i sieci Internet, OSS traktuje się wyłącznie fragmentarycznie. Intencją autora książki jest [...] dokładne określenie aktualnego stanu przedsięwzięć OSS oraz planów dotyczących rozwoju tego oprogramowania na potrzeby bibliotek. Pozwoliło to na nadanie książce również "poradnikowego" charakteru.

Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Babika

Wprowadzenie  / 9
Motywy podjęcia tematu, cele badawcze i przyjęta metodologia badań własnych  /  10
Stan badań  / 13
Struktura pracy  / 17

Rozdział 1
Oprogramowanie Open Source – definicje, geneza
1.1. Terminy związane z Otwartym Oprogramowaniem  / 19
1.2. Początki Ruchu Open Source  / 27
1.3. Definicje Free Software oraz Open Source  / 33
1.4. Różnice pomiędzy Free Software a Open Source  / 38
1.5. Zalety i wady Oprogramowania o Otwartym Kodzie Źródłowym  / 40
1.6. Zastosowania Open Source  / 46
1.7. Źródła informacji o Open Source  / 49

Rozdział 2
Systemy dedykowane podstawowym procesom bibliotecznym
2.1. Zautomatyzowane Systemy Biblioteczne  / 55
2.1.1. Evergreen  / 56
2.1.2. Koha  / 60
2.1.3. NewGenLib  / 65
2.1.4. Pozostałe zautomatyzowane systemy biblioteczne  / 67
2.1.5. Wnioski  / 70
2.2. O programowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi  / 71
2.2.1. DSpace  / 74
2.2.2. Eprints  / 76
2.2.3.FedoraCommons  /  78
2.2.4. Greenstone  /  81
2.2.5. Pozostałe aplikacje zapewniające udostępnianie i zarządzanie zasobami cyfrowymi  / 84
2.2.6. Wnioski  / 93
2.3. Narzędzia wspierające proces wyszukiwania  / 95
2.3.1. Narzędzia indeksujące  / 96
2.3.2. System OPAC  / 98
2.3.3. Interfejsy systemów informacyjno-wyszukiwawczych  / 100
2.3.4. Wnioski  / 103
2.4. Zarządzanie bibliografią i cytowaniami  / 104
2.4.1. Bibliograficzne bazy danych  / 106
2.4.2. O programowanie do zarządzania bibliografią i cytowaniami  / 108
2.4.3. Wnioski  / 112

Rozdział 3
Systemy dedykowane procesom pomocniczym bibliotek
3.1. Systemy operacyjne  / 115
3.1.1. Wybrane usługi uruchamiane na serwerach o architekturze Linux  / 117
3.1.2. Debian  / 120
3.1.3. Fedora  / 122
3.1.4. Linux Mint  / 124
3.1.5. OpenSUSE  / 125
3.1.6. Ubuntu  / 127
3.1.7. Pozostałe systemy operacyjne Open Source  / 129
3.1.8. Wnioski  / 132
3.2. Bazy danych  / 133
3.2.1. MySQL  / 134
3.2.2. PostgreSQL  / 135
3.2.3. SQLite  / 136
3.2.4. Wnioski  / 136
3.3. Języki programowania  / 137
3.3.1. Perl  / 139
3.3.2. PHP  / 141
3.3.3. Python  / 142
3.3.4. Ruby  / 144
3.3.5. Narzędzia programistyczne  / 146
3.3.6. Wnioski  / 147
3.4. Systemy Zarządzania Treścią  / 148
3.4.1. Drupal  / 150
3.4.2. Joomla!  / 156
3.4.3. MediaWiki  / 159
3.4.4. Moodle  / 161
3.4.5. WordPress  / 164
3.4.6. Pozostałe projekty CMS  / 168
3.4.7. Wnioski  / 170
3.5. Wybrane aplikacje użytkowe  / 171
3.5.1. Pakiety biurowe, edycja i wyświetlanie dokumentów tekstowych  / 172
3.5.2. Aplikacje wspierające pracę z plikami graficznymi  / 176
3.5.3. Aplikacje wspierające pracę z plikami muzycznymi  / 178
3.5.4. Aplikacje wspierające pracę z plikami wideo  / 179
3.5.5. Przeglądarki internetowe  / 180
3.5.6. Programy pocztowe  / 181
3.5.7. Komunikatory internetowe  / 182
3.5.8. Transfer plików i obsługa zdalnych połączeń  / 183
3.5.9. Wirtualizacja systemów operacyjnych i zasobów sprzętowych  / 185
3.5.10. O programowanie usługowe  / 187
3.5.11. Wnioski  / 190

Rozdział 4
Oprogramowanie Open Source w bibliotekach publicznych uczelni akademickich w Polsce – wyniki autorskich badań ankietowych
4.1. Metodologia badań  / 193
4.1.1. Tezy badawcze  / 193
4.1.2. Przyjęte rozwiązania badawcze  / 194
4.1.3. Przedmiot i narzędzie badawcze  / 196
4.1.4. Cele badania  / 196
4.1.5. Badana populacja  / 197
4.2. Przebieg badania  / 198
4.3. Poziom wykorzystania OS w polskich bibliotekach akademickich  / 202
4.4. Przyczyny wyboru rozwiązań typu Open Source  / 206
4.5. Projekty Open Source wykorzystywane w ankietowanych bibliotekach  / 213
4.6. Proces wdrażania Oprogramowania o Otwartym Kodzie Źródłowym  / 236
4.7. Plany instalacji oprogramowania OS w bibliotekach akademickich  /  242
4.8. Wpływ Open Source na bibliotekę  / 244
4.9. Biblioteki a środowisko OS  / 249

Podsumowanie  / 253
Bibliografia  / 263
Spis rysunków  / 283
Spis tabel  / 285
Spis wykresów   / 287
Załącznik nr 1: Lista bibliotek publicznych uczelni akademickich w Polsce - uczestnicy ankiety  / 289
Załącznik nr 2: Formularz ankiety skierowanej do bibliotek publicznych uczelni akademickich w Polsce  /  293

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum