• Home
  • Pedagogika
  • Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka

Małgorzata Puchalska-Wasyl

Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3509-8
Publication year:
2016
Pages number:
300
Nr wydania:
drugie, zmienione
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Małgorzata Puchalska-Wasyl

Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka

Kategoria produktu:

Fenomen wewnętrznych dialogów jest jednym z najsłabiej poznanych zagadnień we współczesnej psychologii. Możliwe, że przyczyn tego faktu należy upatrywać w traktowaniu wspomnianego zjawiska jako społeczne tabu. Wielu z nas podejmuje dyskusje z wyobrażonym rozmówcą. Zastanawiamy się wówczas, czy to zachowanie mieści się jeszcze w kategorii normy, czy też należy do obszaru patologii. Autorka analizuje to zagadnienie. Poszukuje także odpowiedzi na inne pytania. Jak powszechne jest omawiane zjawisko? Czym są wewnętrzne dialogi? Kto je prowadzi? W jakim celu człowiek podejmuje wyobrażeniową aktywność dialogową? Kim są nasi wyimaginowani interlokutorzy? Jak można interpretować dialogowość w świetle różnych teorii psychologicznych?

Książka adresowana jest do psychologów, którzy pragną lepiej zrozumieć funkcjonowanie człowieka w aspekcie dialogowości. Polecamy ją również wszystkim tym, którzy prowadzą wewnętrzne dialogi, oraz tym, których po prostu interesują psychologiczne wyjaśnienia intrygujących ludzkich zachowań. 

Wstęp do wydania drugiego / 9
Wstęp / 11

Rozdział 1. Dialogowość w świetle teorii Huberta J. M. Hermansa/ 17
1.1. „JA” jako dialog / 17
1.2. „JA” jako wielogłosowa struktura znaczeń / 47
1.3. Podsumowanie teorii / 54

Rozdział 2. Dialogowość w kontekście różnych podejść teoretycznych / 57
2.1. Behawioryzm społeczny George’a H. Meada / 57
2.2. Teoria transmisji kulturowej Lwa S. Wygotskiego / 70
2.3. Koncepcja relacyjnego schematu Marka W. Baldwina / 84
2.4. Muzyczny/dialogowy model „JA” Gary’ego S. Gregga / 97
2.5. Podsumowanie teorii / 109

Rozdział 3. Wewnętrzne dialogi i ich rola w różnych aspektach ludzkiego funkcjonowania / 111
3.1. Wyobrażona postać jako strona wewnętrznego dialogu / 111
3.2. Rola wyobrażonych dialogów w procesie tworzenia dzieła literackiego / 128
3.3. Dialogowe „JA” a nauka / 136

Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań własnych / 149
4.1. Przegląd dotychczasowych badań i problematyka badań własnych / 149
4.2. Metody / 159
4.3. Sposób statystycznego opracowania wyników / 189
4.4. Charakterystyka osób badanych i sposób przeprowadzania badań / 191

Rozdział 5. Wewnętrzne dialogi: analizy empiryczne / 195
5.1. Monolog i dialog wewnętrzny a cechy osobowości ich autora / 195
5.2. Sposoby i funkcje psychologiczne kontaktu z wyobrażoną postacią / 198
5.3. Typy wewnętrznych rozmówców i ich funkcje psychologiczne / 201
5.4. Rodzaj wewnętrznego dialogu a cechy osobowości autora / 206
5.5. Rodzaj wewnętrznego dialogu a jego funkcje psychologiczne / 216
5.6. Znaczenie wewnętrznego rozmówcy a jego podobieństwo do „JA” w zakresie charakterystyk afektywnych / 230
5.7. Stopień emocjonalnego podobieństwa wyobrażonego rozmówcy do „JA” a funkcje psychologiczne dialogu / 235
5.8. Wewnętrzne dialogi: analiza jakościowa / 237

Rozdział 6. Psychologiczne funkcje wewnętrznych dialogów: dyskusja wyników / 251

Bibliografia / 275
Summary / 291
Indeks osobowy / 295

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Małgorzata Puchalska-Wasyl

    Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii osobowości i diagnostyki osobowości. Jej badania były finansowane przez Komitet Badań Naukowych, a obecnie realizowane są przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Koncentrują się wokół fenomenu wewnętrznych dialogów – jego typów i funkcji oraz uwarunkowań zachodzących tu procesów integracji i konfrontacji. Dotyczą również dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością oraz zniekształceń pamięci w kontekście zjawisk dialogowych. Autorka licznych artykułów i rozdziałów naukowych publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współautorka podręcznika Metoda Konfrontacji z Sobą – 2000 (2009) oraz współredaktorka książek: Polifonia osobowości (2005), O osobowości praktycznie wszystko (2006), a także Dialog z samym sobą (2011).

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum