• Home
  • Nauki teologiczne
  • Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Studium teologiczno-pastoralne

Sławomir Tykarski

Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Studium teologiczno-pastoralne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3548-7
Publication year:
2015
Pages number:
480
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Sławomir Tykarski

Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Studium teologiczno-pastoralne

Kategoria produktu:

Patrząc na statystyki, które ukazują zwiększającą się liczbę rozpadających się małżeństw, zachodzi potrzeba szczegółowego zbadania zjawiska rozwodów. Należałoby poszukać przyczyn będących źródłem konfliktów małżeńskich, które nierozwiązane stają się przyczynami kryzysu związku. Niniejsza publikacja stara się sprostać temu wyzwaniu. Zawiera ona szczegółową analizę poszczególnych konfliktów małżeńskich, które z czasem stały się przyczyną rozpadu związku. Potrzebne informacje zostały pozyskane dzięki szczegółowej analizie i opracowaniu danych dotyczących przyczyn kryzysów małżeńskich na podstawie akt Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej. Ze względu na fakt, iż większość małżeństw w Polsce zawieranych jest w Kościele katolickim – mają one zatem charakter religijny – w publikacji nie mogło zabraknąć refleksji teologicznej i pastoralnej, ponieważ powiększające się zjawisko nietrwałości związków małżeńskich staje się wyzwaniem dla działań duszpasterskich Kościoła. 

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 13

Część pierwsza
ZJAWISKO KRYZYSU MAŁŻEŃSKIEGO

Rozdział I
OKREŚLENIE MAŁŻEŃSTWA / 23
1. Ujęcie biblijno-teologiczne / 23
2. Ujęcie kanoniczne / 30
3. Ujęcie psychologiczne / 32
4. Ujęcie socjologiczne / 33

Rozdział II
ZAGADNIENIE KRYZYSU MAŁŻEŃSKIEGO / 39
1. Psychologiczne ujęcie kryzysu / 40
2. Rożnica między konfliktem a kryzysem / 50
3. Pojęcie kryzysu małżeńskiego w nauczaniu Kościoła katolickiego / 53
4. Kryzys małżeński w świetle wybranych dokumentów Episkopatu Polski w latach 1945–2010 / 61
4.1. Państwowe rozporządzenia / 62
4.2. Alkoholizm / 64
4.3. Brak czasu na małżeństwo i rodzinę / 65
4.4. Aborcja, antykoncepcja oraz metoda in vitro zagrożeniem dla życia małżeńskiego i rodzinnego / 66
4.5. Warunki socjalne i materialne / 69
4.6. Egoizm i postawa konsumpcyjna / 70
4.7. Proces zeświecczenia i ateizmu / 72
4.8. Rozwody / 73
4.9. Niedojrzałe zawieranie związku małżeńskiego / 74
4.10. Nieład moralny / 76
4.11. Emigracja zarobkowa / 77
5. Problem rozwodów w Polsce w latach 1999–2010 / 83
5.1. Rozmiary i przyczyny zjawiska rozwodów w Polsce oraz w wybranych województwach / 85
5.2. Rozmiary zjawiska rozwodów w diecezji toruńskiej / 100

Część druga
OKOLICZNOŚCI I RODZAJE KONFLIKTÓW MAŁŻEŃSKICH

Rozdział I
CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ / 113
1. Dane dotyczące przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego / 113
2. Dane statystyczne przebadanych stron / 117
2.1. Wiek nupturientów podczas zawierania związku małżeńskiego / 117
2.2. Wykształcenie nupturientów podczas zawierania związku małżeńskiego / 119
2.3. Czas trwania znajomości przedślubnej / 121
2.4. Dochowanie czystości przedmałżeńskiej / 123
2.5. Czas trwania wspólnoty małżeńskiej / 125
2.6. Aktualna sytuacja małżonków / 126

Rozdział II
POWODY KONFLIKTÓW MAŁŻEŃSKICH / 129
1. Konflikty typu seksualno-osobowościowego / 129
1.1. Niedobór seksualny / 129
1.2. Brak dochowania wierności małżeńskiej / 140
1.3. Brak dojrzałości osobowej / 153
1.4. Zaburzenia struktury osobowości / 171
1.4.1. Osobowość dyssocjalna (antyspołeczna) / 175
1.4.2. Osobowość narcystyczna / 177
1.4.3. Osobowość zależna / 180
1.4.4. Osobowość anankastyczna (obsesyjno-kompulsywna) / 182
1.4.5. Osobowość lękliwa (unikająca) / 184
1.4.6. Osobowość histrioniczna / 186
1.4.7. Osobowość paranoiczna / 187
1.4.8. Osobowość borderline / 190
2. Konflikty typu interpersonalno-duchowego / 191
2.1. Brak poprawnej komunikacji / 191
2.2. Niezgodność charakterów / 206
2.3. Szkodliwe oddziaływanie osób postronnych / 213
2.4. Rozbieżność w praktykowaniu wiary / 223
3. Konflikty typu organizacyjno-ekonomicznego / 234
3.1. Konflikt rol małżeńskich i rodzinnych / 234
3.2. Spor o wychowanie dzieci / 248
3.3. Nieporozumienia na tle finansowym / 265
3.4. Emigracja i migracja zarobkowa / 272
4. Konflikty typu patologicznego / 277
4.1. Uzależnienia / 277
4.1.1. Alkohol / 279
4.1.2. Narkotyki / 290
4.1.3. Hazard / 294
4.1.4. Erotomania i pornografia / 298
4.1.5. Leki / 304
4.1.6. Telewizja i Internet / 306
4.2. Przemoc domowa / 311

Część trzecia
WNIOSKI I PROPOZYCJE PASTORALNE

Rozdział I
DIECEZJALNA ORGANIZACJA DUSZPASTERSTWA MAŁŻEŃSTW I RODZIN / 321
1. Biskup diecezjalny / 322
2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin / 324
3. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin / 326
4. Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego / 328
5. Parafialne duszpasterstwo rodzin / 329
6. Wyższe Seminarium Duchowne / 332

Rozdział II
STRUKTURA I ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA / 337
1. Przygotowanie dalsze / 341
2. Przygotowanie bliższe / 345
3. Przygotowanie bezpośrednie / 359

Rozdział III
ZNACZENIE NIEKTÓRYCH POSŁUG I ZADAŃ KAPŁAŃSKICH W DUSZPASTERSTWIE MAŁŻEŃSTW / 363
1. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania oraz posługa kierownictwa duchowego / 363
2. Przepowiadanie słowa / 376
3. Wizyta duszpasterska w rodzinie / 381

Rozdział IV
ZNACZENIE RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ FORMUJĄCYCH MAŁŻEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE DOMOWEGO KOŚCIOŁA / 385

Rozdział V
PROPOZYCJE POMOCY MAŁŻEŃSTWOM W KRYZYSIE / 393
1. Poradnictwo rodzinne / 393
2. Rekolekcje i warsztaty małżeńskie / 398
3. Rozmowa z duszpasterzem / 403
4. Ośrodki mediacji rodzinnych oraz rola mediatora sądu biskupiego / 406
5. Katolickie ośrodki pomocy psychoterapeutycznej i terapii małżeńskorodzinnej / 416

ZAKOŃCZENIE / 423
BIBLIOGRAFIA / 431
WYKAZ TABEL, WYKRESÓW, SCHEMATÓW / 473
SUMMARY. MARITAL CRISIS AS A CHALLENGE FOR THEOLOGICAL AND PASTORAL STUDY / 477

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum