• Home
  • Geografia
  • Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska (red.)

Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3564-7
Publication year:
2016
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Kreatywność w turystyce
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Dariusz Sokołowski, Paulina Tomczykowska (red.)

Kreatywność w turystyce. Nowe trendy w rozwoju turystyki

Kategoria produktu:

We współczesnym świecie turystyka odgrywa znaczącą rolę w wielu dziedzinach życia. Niemal każdy człowiek bierze udział w różnych wyprawach. Zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, związane z dobrowolną zmianą miejsca zamieszkania, było w ostatnich dekadach, jest obecnie i z pewnością będzie w przyszłości jednym z częściej podejmowanych tematów w badaniach naukowych. Dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że turystyka to do dziś zjawisko niezupełnie rozpoznane, wielopłaszczyznowe i wielorako interpretowane przez różnych badaczy: socjologów, geografów, ekonomistów czy specjalistów w zakresie medycyny i fizjoterapii. Jeszcze inny punkt widzenia prezentują praktycy, którzy na co dzień zajmują się organizowaniem wyjazdów turystycznych lub innymi formami obsługi ruchu turystycznego. Kolejnym przyczynkiem do podejmowania badań z zakresu turystyki jest jej dynamiczny rozwój w skali świata oraz postępująca dywersyfikacja usług turystycznych.

Od redakcji / 7

I. NOWE FORMY ORGANIZOWANIA CZASU W KONTEKŚCIE TURYSTYKI

Jerzy Gospodarek
Nowe trendy w nowej dyrektywie turystycznej / 11

Aleksandra Chudobina, Patryk Czermak
Tourism for persons with movement disabilities – new trends in regional development / 25

Krzysztof Celuch
Przemysł spotkań jako innowacyjny element polskiej gospodarki  w perspektywie 2050 roku / 35

Małgorzata Ambrozik
Preferencje przestrzenne w wyjazdach turystycznych młodzieży licealnej małego miasta. Przykład uczniów I LO w Koluszkach / 49

Aneta Pawłowska
Turysta poza turystycznym centrum miasta. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w wybranych dzielnicach Krakowa / 63

Katarzyna Gwiazdowska
Rekreacyjne ośrodki termalne – nowy trend w rozwoju turystyki w Polsce / 77

II. NOWE FORMY PROMOCJI I MARKETINGU TURYSTYCZNEGO

Irina Morozova
Blogosfera podróżnicza jako kanał promocji miejsc: analiza wybranych polskich blogów podróżniczych / 97

Anita Andziak
Przegląd działań marketingowo-sprzedażowych wybranych armatorów promowych / 111

Olga Smalej
Lubelskie. Smakuj życie! – analiza działań promocyjno-marketingowych promujących Lubelszczyznę / 123

Paulina Tomczykowska, Dariusz Sokołowski
Strony internetowe wybranych miast województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie marketingu turystycznego i promocji / 133

Adam Pawlicz, Robert Kubicki
Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu terytorialnym gmin w Polsce / 147

III. KREATYWNE ROZWIĄZANIA W TURYSTYCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Ryszard Kamiński, Michał Bucholz
Bory Tucholskie dla seniorów – możliwości tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów gospodarstw agroturystycznych / 161

Dariusz Sokołowski, Aleksandra Knocińska
Produkty turystyczne gospodarstw agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego / 177

Jan Falkowski
Koncepcja klastrów jako formy kreatywności w turystyce województwa kujawsko-pomorskiego / 195

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum