Jarosław Krajewski

Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3736-8
Publication year:
2016
Pages number:
178
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Metody ekonometryczne - teoria i zastosowania
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Jarosław Krajewski

Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Kategoria produktu:

Przedmiotem monografii jest zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych w modelowaniu makroekonomicznym. Opracowano w niej kompleksowo i uporządkowano aktualną wiedzę na temat dynamicznych modeli czynnikowych. Zaprezentowano ich ideę i podstawy teoretyczne, jak również usystematyzowano terminologię polskojęzyczną z nimi związaną. Szeroko pokazano również istniejące modyfikacje DFM oraz zwięzłe ich porównanie z innymi modelami, które były i nadal są wykorzystywane do opisu polskiej gospodarki. Monografia może stanowić dobry punkt wyjścia do dalszych analiz i poszukiwań naukowych i to zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków. Tym pierwszym książka ta może posłużyć jako pomoc przy różnego rodzaju badaniach porównawczych. Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, to uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne w procesie prognozowania zmian cen i tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Praca może również być punktem wyjścia do własnych rozważań i analiz empirycznych innych badaczy, przede wszystkim w zakresie zmiennych makroekonomicznych.

 

Przedmowa do drugiego tomu serii / 9
Wstęp / 11
1. Dynamiczne modele czynnikowe w ekonometrii / 17
1.1. Istota dynamicznych modeli czynnikowych    18
1.2. Miejsce dynamicznych modeli czynnikowych w ekonometrii / 22
1.3. Dynamiczne modele czynnikowe jako efekt rozwoju modelowania
szeregów czasowych / 25
1.4. Zmienne nieobserwowalne w modelowaniu ekonometrycznym / 32
2. Podstawy konstrukcji i zastosowania dynamicznych modeli czynnikowych    / 37
2.1. Estymacja dynamicznych modeli czynnikowych    / 38
2.1.1. Metoda głównych składowych / 38
2.1.2. Metoda największej wiarygodności / 43
2.1.3. Metoda zmiennych instrumentalnych / 47
2.1.4. Uogólniona metoda momentów / 49
2.2. Specyfikacja liczby czynników i weryfikacja DFM / 52
2.3. Prognozowanie na podstawie DFM    56
3. Zaawansowane podejścia do dynamicznych modeli czynnikowych / 61
3.1. Dynamiczne modele czynnikowe korekty błędem / 62
3.2. Modele FAVAR / 69
3.3. Dynamiczne wektorowe modele czynnikowe korekty błędem / 74
3.4. Dynamiczne modele czynnikowe z parametrami zmiennymi w czasie / 76
3.5. Czynnikowe modele GARCH    / 80
4. Dynamiczne modele czynnikowe a tradycyjne modele ekonometryczne / 85
4.1. Tradycyjne ekonometryczne metody analizy zmiennych
makroekonomicznych w Polsce / 85
4.2. Przegląd zastosowań dynamicznych modeli czynnikowych / 94
4.3. Wady i zalety dynamicznych modeli czynnikowych    101
5. Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych w analizach
makroekonomicznych Polski    105
5.1. Analiza inflacji i PKB za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych na
podstawie danych kwartalnych / 106
5.2. Analiza inflacji za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych na
podstawie danych miesięcznych / 126
5.3. Dynamiczny model czynnikowy korekty błędem opisujący inflację / 132
5.4. Model FAVAR inflacji i PKB    / 135
5.5. Podsumowanie wyników estymacji DFM    / 138
6. Prognozowanie inflacji i PKB na podstawie dynamicznych modeli czynnikowych / 141
6.1. Modele autoregresyjne dla zmiennych prognozowanych    / 142
6.2. Ocena trafności prognoz otrzymanych na podstawie DFM / 144
6.3. Podsumowanie wyników prognozowania    / 151
Zakończenie / 153
Literatura / 157
Załączniki / 169
Spis wykresów / 175
Spis tabel / 177
No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jarosław Krajewski

    Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności informatyka w zarządzaniu. Rozprawę doktorską obronił w 2012 roku. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zastosowań metod ilościowych w makroekonomii i ubezpieczeniach. W życiu zawodowym wieloletni praktyk na rynku ubezpieczeń posiadający uprawnienia brokerskie. Zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się w trakcie wykładów i ćwiczeń, które prowadzi jako adiunkt w WSB w Toruniu i Bydgoszczy.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum