• Home
  • Historia sztuki
  • Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Janusz Gierlasiński

Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3836-5
Publication year:
2017
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

96,00 zł

miękka

Janusz Gierlasiński

Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Kategoria produktu:

W książce dokonano analizy uwarunkowań, od których zależał stan zachowania zniszczonych w czasie wojny i po jej zakończeniu budowli sakralnych, stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego. Działania administracji państwowej w okresie 1945-1989 doprowadziły w wielu przypadkach do strat w zabytkowej substancji budowlanej, których niestety nie da się naprawić.

WYKAZ SKRÓTÓW AKTÓW PRAWNYCH, DOKUMENTÓW, DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH, INSTYTUCJI, NAZW PAŃSTW / 7
WSTĘP / 9
STAN WIEDZY W OBSZARZE PODJĘTYCH BADAŃ / 11

1. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W GRANICACH OBECNEJ ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W LATACH 1534–1945 / 21

2. ORGANIZACJA TERYTORIALNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LATACH 1945–1992 / 33
2.1. Ewolucja struktur diecezjalnych / 33
2.2. Rozwój struktur dekanalnych i parafialnych / 41
2.2.1. Sieć dekanalna / 41
2.2.2. Sieć parafialna / 43

3. DETERMINANTY PROCESU ODBUDOWY ZNISZCZONYCH KOŚCIOŁÓW / 51
3.1. Uwarunkowania społeczne / 51
3.2. Uwarunkowania gospodarcze / 59
3.3. Relacje państwo–Kościół / 63

4. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY I ODBUDOWY KOŚCIOŁÓW / 73
4.1. Ochrona i odbudowa budowli sakralnych w świetle prawa kanonicznego / 73
4.2. Ochrona i odbudowa obiektów w państwowych regulacjach prawnych / 79

5. PRZEJMOWANIE BUDOWLI SAKRALNYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ KOŚCIELNĄ PO 1944 ROKU / 91

6. ODBUDOWA OBIEKTÓW SAKRALNYCH W LATACH 1945–1989 / 109
6.1. Skala zniszczeń / 109
6.2. Zniszczenia budowli sakralnych na skutek działań wojennych / 109
6.3. Rozbiórka i dewastacja kościołów / 112
6.4. Proces odbudowy / 117

7. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ODBUDOWIE / 147
7.1. Działania Kościoła / 147
7.2. Ofiarność społeczeństwa / 151
7.3. Pomoc państwa / 155

ZAKOŃCZENIE / 159
KATALOG OBIEKTÓW / 163
ZESTAWIENIE CHRONOLOGICZNE OBIEKTÓW / 285
SPIS ILUSTRACJI / 288
AKTY PRAWNE / 289
WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY / 292

Wykaz skrótów czasopism / 292
Archiwalia / 293
Źródła drukowane / 296
Literatura / 296

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum