Aleksandra Seklecka

Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3756-6
Publication year:
2017
Pages number:
406
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

miękka

Aleksandra Seklecka

Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP

„Dr Aleksandra Seklecka włożyła ogrom pracy w zebranie materiałów o tak licznych elementach  teorii mediów, niektórych bardziej znanych, także w Polsce, wielu innych znacznie mniej. To książka nie tylko dla politologów, lecz także dla szerokiego kręgu studentów różnych kierunków, coraz częściej nie tylko społecznych, włącznie z zarządzaniem o profilu humanistycznym, a także kierunków humanistycznych, szukających miejsca pracy na rynku public relations, marketingu politycznego i samorządowego. Dla nich książka będzie istotnie inspirującą monografią – przydatną przy konceptualizacji teoretycznej i podbudowy hipotez na temat natury współczesnego komunikowania masowego. Dla studentów socjologii, medioznawstwa, na których wykłada się elementy wiedzy o komunikacji społecznej, mediach, marketingu politycznego, kierunków kształtowaniu wizerunku itp. będzie to pożyteczna pozycja, zwłaszcza gdy przygotowują prace magisterskie lub doktorskie  z tych zakresów tematycznych. Dla praktyków licznych zawodów medialnych, w tym klasycznego dziennikarstwa, to inspirująca refleksja nad swą działalnością i jej doskonaleniem”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa

„Recenzowaną książkę oceniam pozytywnie. Uważam, że stanowi ona wartościowy wkład do dyskursu naukowego na temat nie tylko specyfiki audycji informacyjnych, ale i rytuałów medialnych. Pozytywna ocena dotyczy zarówno wyboru tematyki, zastosowanej w badaniu metodologii, jak i treści opracowania. W szczególności na uznanie zasługuje umiejętność wykorzystania literatury przedmiotu do samodzielnej analizy”.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Stępińskiej, prof. UAM

ROZDZIAŁ I. Rytualna komunikacja medialna w kontekście pozostałych modeli komunikowania / 35
Wprowadzenie / 35
1. Cztery modele komunikowania / 36
1.1. Model transmisji (telegraficzny) / 36
1.2. Model rozgłosu / 40
1.3. Model recepcji / 43
1.4. Model rytualny (ekspresyjny, orkiestralny) / 44
2. Modele komunikowania w perspektywie porównawczej / 50
3. Typy rytualnej komunikacji medialnej / 55
3.1. Wydarzenia medialne / 56
3.2. Rytualne wykorzystanie mediów / 66
3.3. Rytuały w działaniu mediów / 68
3.4. Telewizja jako religia / 70
Podsumowanie / 71

ROZDZIAŁ II. Rytuał i rytuał medialny – aspekty teoretyczne / 73
Wprowadzenie / 73
1. Cechy rytuału / 76
2. Typy rytuałów / 85
3. Funkcje rytuałów / 89
4. Przestrzeń rytuału / 93
5. Liminalność i communitas / 95
6. Symbole i mity / 103
7. Władza i władza symboliczna / 106
8. Rytuał medialny / 111
9. Rytuały medialne a logika mediów / 117
Podsumowanie / 118

ROZDZIAŁ III. Telewizyjny serwis informacyjny jako przestrzeń komunikacji rytualnej / 121
Wprowadzenie / 121
1. Sposoby badania telewizyjnych serwisów informacyjnych / 122
2. Telewizyjny serwis informacyjny – zagadnienia definicyjne / 127
3. Struktura telewizyjnych serwisów informacyjnych / 136
4. Rola dziennikarzy w kształtowaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych / 142
4.1. Prezenter / 145
4.2. Reporter / 158
Podsumowanie / 163

Rozdział IV. Wydarzenia medialne w telewizyjnych serwisach informacyjnych / 165
Wprowadzenie / 165
1. Determinanty odświętności telewizyjnego serwisu informacyjnego / 167
2. Typy wydarzeń medialnych / 180
3. Kampania wyborcza jako wydarzenie medialne? / 182
Podsumowanie / 184

ROZDZIAŁ V. Warstwa werbalna / 187
Wprowadzenie / 187
1. Rola języka w komunikacji / 188
2. Środki stylistyczne / 189
2.1. Metafora / 190
2.2. Metonimia / 211
2.3. Elipsa / 214
2.4. Hiperbola / 216
2.5. Pozostałe środki stylistyczne / 219
3. Nagłówki materiałów / 222
Podsumowanie / 228

ROZDZIAŁ VI. Warstwa wizualna i audialna / 231
Wprowadzenie / 231
1. Rola obrazu w komunikacji / 231
2. Relacje między słowem a obrazem / 237
3. Typy obrazów / 242
4. Infografika / 258
4.1. Prezentacja liczb i wykresów / 259
4.2. Prezentacja dłuższych tekstów, wypowiedzi, haseł / 266
4.3. Prezentacja oświadczeń, listów, maili, artykułów prasowych / 276
4.4. Wizualizacja map / 280
4.5. Rekonstrukcja zdarzeń / 284
4.6. Wyjaśnianie złożonych zjawisk i procesów / 289
5. Elementy dźwiękowe / 295
Podsumowanie / 301

ROZDZIAŁ VII. Ramy medialne / 301
Wprowadzenie / 301
1. Ramy medialne i ramowanie – zagadnienia teoretyczne / 302
2. Typy ramowania / 308
2.1. Rama „oparta na człowieku” / 309
2.2. Rama „konfliktu” / 314
2.3. Rama „moralności”, „odpowiedzialności społecznej” i „konsekwencji ekonomicznych” / 317
2.4. Formuła „cierpienia”, „podejmowanie decyzji”, „łapanie złoczyńców” / 319
2.5. Formuła „akcji” / 320
2.6. Formuła „ironiczna” / 326
2.7. Formuła „opakowania narodowego” / 330
2.8. Formuła „nostalgiczna” / 333
3. Wydźwięk newsa (waloryzacja aksjologiczna wydarzeń) / 335
4. Mechanizmy perswazyjne / 339
5. Mechanizmy dyskursywne / 345
5.1. Budowanie wspólnoty / 346
5.2. Rywalizacja / 353
5.3. Ludyczność / 356
6. Wartości i ideologie wpisane w treść relacji / 359
Podsumowanie / 369

ZAKOŃCZENIE / 373
Bibliografia / 377
Spis rysunków / 399
Aneks / 403

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum