Maciej Szargot

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3894-5
Publication year:
2017
Pages number:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Maciej Szargot

Układanie dramatu. Rzecz o "Nie-boskiej komedii"

Kategoria produktu:

Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii” jest uporządkowanym zbiorem studiów, z których każde pozostaje odrębną lekturą dramatu zogniskowaną wokół motywu (grupy motywów), elementu lub fragmentu tekstu, jakości, gatunku czy relacji intertekstualnych. Książka nie jest klasyczną monografią, choć autor porusza zasadnicze zagadnienia artystyczne i ideowe dzieła. Analiza immanentna przeważa tu nad dociekaniami genetycznymi. Ważne są wierność tekstowi w szacunku dla jego „ciemności” i wieloznaczności, uważne odczytywanie dramatu bez założeń a priori, weryfikowanie ustaleń poprzedników i wskazywanie alternatywnych możliwości interpretacji.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Rozdział 1. Głosy i chóry / 25
Rozdział 2. Kuszenie hrabiego Henryka / 57
Rozdział 3. Poeci i wariaci / 87
Rozdział 4. Karnawał rewolucji / 117
Rozdział 5. Galilaee, vicisti? / 157
Rozdział 6. Ruiny świata / 187
Rozdział 7. Dyć / 215
Rozdział 8. Jeśli nie boska, to jaka? / 245
Rozdział 9. W kręgu Nie-Boskiej / 273

Zakończenie / 299
Nota bibliograficzna / 303
Bibliografia / 305
Indeks osób / 323

  • Krzysztof Lubczyński

    Badanie romantyzmu to „niekończąca się historia”, w stopniu nieporównywalnym z innymi nurtami kultury i kierunkami literackimi. Maciej Szargot znalazł swoją własną formułę próby interpretacji sensów tego dramatu – jest nią proces jego powstawania, czyli obserwacja jakby od wewnątrz jaźni poety, jakby postawienie się w wyobraźni na jego miejscu. Każde z ośmiu studiów składających się na tom „Układanie dramatu” poświęcone jest innemu zagadnieniu [...] Wędrówka po labiryncie "Nie-Boskiej" (fragment): http://pisarze.pl/index.php/recenzje/15395-rekomendacje-ksiazkowe-krzysztofa-lubczynskiego-41.html.

Write review

Write your own review

Captcha
  • Maciej Szargot

    Historyk literatury. Zajmuje się twórczością polskich romantyków i pisarzy XX wieku, tradycją romantyczną i gotycką oraz literaturą fantastyczną. Jest autorem książek: Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O lirykach Zygmunta Krasińskiego (Katowice 2000), Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego (Katowice 2004), „przez wiek [...] przez dwa wieki”. Dwa studia o poezji Tadeusza Nowaka (Katowice 2008), Kosmos Krasińskiego. Studia (Piotrków Trybunalski 2009), Pamięć słowa. Studia o poezji Juliusza Słowackiego (Kraków 2011), Reporterskie i pisarskie drogi Józefa Bogdana Dziekońskiego (Piotrków Trybunalski 2014).Jest także edytorem dzieł romantyków: Zygmunta Krasińskiego, Józefa Bogdana Dziekońskiego i Józefa Aleksandra Miniszewskiego.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum