Mirosław Żelazny

Estetyka dla kognitywistów. Wykłady autorskie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2017
Pages number:
178
Nr wydania:
pierwsze
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3899-0
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-3892-1

26,00 zł

Mirosław Żelazny

Estetyka dla kognitywistów. Wykłady autorskie

Kategoria produktu:

Takie własności przedmiotu naszego poznania jak piękny, wzniosły, tragiczny czy śmieszny zasadniczo różnią się od własności w rodzaju: obszerny, szeroki, ciężki itp. Te drugie dają się zmierzyć i obliczyć, te pierwsze, jak się  wydaje, nie. Mimo to używamy określeń typu: piękniejszy, większa lub mniejsza tragedia. Cechy te nazywamy wartościami estetycznymi, co w zgodzie z greckim sensem tego słowa znaczy, że są to takie wartości, których prawdziwość lub fałszywość sądu zawiera się już w samym oglądzie, a nie dopiero w pomiarze lub obliczeniu. W trakcie swych 30 wykładów dla studentów kognitywistyki staram się wyjaśnić, jakie miejsce sądy o owych wartościach estetycznych zajmują w aktywności umysłu rozważanej z pozycji teoriopoznawczej. Przede wszystkim zaś próbuję wykazać, że w obrębie ludzkiej percepcji świata nie odgrywają one roli „kwiatka do kożucha”, ale pełnią bardzo istotną, by nie powiedzieć fundamentalną funkcję. Uświadomienie sobie tego faktu nakierowuje nas z kolei na pytanie, w jakiej formie przeżyciom estetycznym towarzyszą pewne korelaty w obrębie procesów zachodzących w mózgu, a tak że kieruje naszą uwagę na zagadnienia celowości przeżyć estetycznych w perspektywie całokształtu aktywności człowieka jako istoty fizycznej i psychicznej.

Wprowadzenie / 7

Wykłady z estetyki
1. Problem estetyki i nastawienie naturalne / 11
2. Trzy sfery umysłu / 16
3. Transcendentalia: prawda, dobro, piękno / 23
4. Przyjemność witalna a przyjemność duchowa / 34
5. Rola uczucia rozkoszy w aktywności poznawczej umysłu / 42
6. Umysł i inteligencja / 50
7. Estetyczna władza sądzenia / 55
8. Pojęcie piękna / 59
9. Wielkość i wzniosłość / 64
10. Transcendentalia i pozory estetyczne / 73
11. Komunikacja egzystencjalna i formacje ducha // 78
12. Duch i formacje ducha / 87
13. Komunikacja egzystencjalna a wartości estetyczne / 93
14. Idea i ideał / 95
15. Wartości estetyczne i wartości artystyczne / 102
16. Zdolność zagęszczania / 107
17. Geniusz artystyczny / 109
18. Duch i litera / 115
19. Ostre wartości estetyczne – tragizm, komizm, godność / 123
20. Zakończenie / 129

Dwa wykłady z filozofii muzyki
1. Czym jest muzyka? / 137
2. Wybrane podstawowe zadania filozofii muzyki / 157

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum