• Home
  • Historia sztuki
  • Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Dorota Kamińska-Jones

Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3882-2
Publication year:
2017
Pages number:
618
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

62,00 zł

miękka

Dorota Kamińska-Jones

Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Kategoria produktu:

Książka dr Doroty Kamińskiej-Jones pomyślana została jako analiza wizerunków kobiet stworzonych w złożonej przestrzeni kontaktu indyjsko-brytyjskiego, jaki zachodził od początków wieku XVII do połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem prac pochodzących z drugiej połowy XVIII w. i wieku XIX. […] Autorka łączy w rozprawie warsztat historyka sztuki z metodologiami stosowanymi w szeroko pojmowanych badaniach kulturowych, w tym przede wszystkim odwołując się do dyskursu postkolonialnego i feministyczno-genderowego. Prezentowane analizy zostały starannie osadzone we właściwym im kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, dając wyraz pogłębionemu rozumieniu analizowanych przedstawień. […] Decyzja dotycząca wyboru takiej właśnie perspektywy badawczej okazała się jak najbardziej właściwa, pozwoliła bowiem na optymalną realizację zakładanych celów. Jej rezultatem jest niezwykle interesująca rozprawa o interdyscyplinarnym charakterze. Za pośrednictwem analizy wizerunków kobiet oferuje ona nowe spojrzenie na sztukę i kulturę indyjską oraz brytyjską okresu kolonialnego, odkrywając złożoną rolę kobiet w procesie kolonizacji. […] Stosownie ilustrowany tekst jako całość czyta się z wielkim zainteresowaniem, po prostu (!) jako dobrze napisaną książkę, co wcale nie jest regułą na polskim rynku wydawnictw naukowych. […] Cechuje ją wysokiej próby wartość naukowa, będąca rezultatem dużej wnikliwości i staranności Autorki w zgłębianiu badanego tematu, zarówno w zakresie dzieł sztuki, jak i bardzo obszernej literatury przedmiotu. Ma również nieocenioną wartość poznawczą, tak istotną w czasach zglobalizowanej, natężonej wymiany myśli i różnych form ludzkiej działalności, w tym właśnie sztuki, w warunkach, gdy nie tylko w naszej części świata nadal wyraźnie odczuwalny jest niedostatek wiedzy na temat kultur pozaeuropejskich w ogóle, a tradycji artystycznych w szczególności. Omawiana praca z całą pewnością będzie służyła wyrównaniu tych naukowych zaniedbań.

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Stasik

WSTĘP / 13

1. Cel i zakres badań / 13
2. Metodologia / 20
3. Stan badań / 33
4. Konstrukcja pracy / 37
5. Podziękowania / 41

Rozdział I. KOBIETA EUROPEJSKA W INDYJSKIEJ PRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ / 43
1. Wprowadzenie / 43
2. Pierwsze kontakty / 44
3. Szkoły lokalne / 45
4. Przedstawienia kobiet / 45
4.1. Indianizacja kobiety europejskiej / 46
4.1.1. Kopiowanie / 46
4.1.2. Firangi / 47
4.1.3. Indianizacja detalu – indianizacja kontekstu – indianizacja kobiecości / 49
4.2. Europeizacja kobiety indyjskiej / 54
4.2.1. Kobieta indyjska jako europejska dama / 54
4.2.2. Madonna zostaje indyjską matką / 57
4.2.3. Indyjska kobieta – europejska ekspresja / 59
4.2.4. Portrety kobiet indyjskich / 59
4.3. Wiele kobiecości – jedna rzeczywistość / 65
5. Konkluzja / 66

Rozdział II. INDYJSKA PARTNERKA BRYTYJCZYKA / 67
1. Wprowadzenie / 67
2. Bibi – indyjska partnerka Brytyjczyka / 67
3. Przedstawienia malarskie bibi / 71
3.1. Portrety samodzielne / 72
3.2. Portrety z dziećmi / 81
3.3. Portrety rodzinne / 83
4. Konkluzja / 88

Rozdział III. KOBIETA MALOWNICZA / 92
1. Wprowadzenie / 92
2. Geneza malowniczości / 92
3. Teoria malowniczości / 95
4. Malowniczość w indyjskim kontekście / 98
4.1. Artyści i amatorzy w Indiach / 98
4.2. Malownicze kobiety indyjskie / 100
4.3. Ideologia indyjskiej malowniczości / 113
5. Malowniczość jako estetyka klas wyższych / 121
6. Malowniczość i kobiety brytyjskie / 125
7. Konkluzja / 129

Rozdział IV. KOBIETA ANTYCZNA I KLASYCZNA / 130
1. Wprowadzenie / 130
2. Związki Indii z Europą – współczesne Indie jako europejski antyk / 130
3. Antyczna kobieta indyjska / 133
3.1. Antykizacja wyglądu / 135
3.2. Antykizacja formy / 137
3.3. Antykizacja tematu / 139
4. Konkluzja / 142

Rozdział V. KOBIETA ETNOGRAFICZNA / 144
1. Wprowadzenie / 144
2. Przedstawienia etnograficzne / 144
2.1. Twórcy europejscy / 144
2.2. Twórcy indyjscy / 151
2.3. Kopie dzieł indyjskich w pracach brytyjskich / 155
2.4. Fotografia etnograficzna / 157
3. Geneza i znaczenie przedstawień etnograficznych / 159
4. Kobiety w przedstawieniach etnograficznych / 162
5. Cele przedstawień etnograficznych / 167
6. Autoetnografia / 169
7. Konkluzja / 176

Rozdział VI. EROTYZACJA – SUBLIMACJA – DEGRADACJA KOBIETY INDYJSKIEJ / 178
1. Wprowadzenie / 178
2. Erotyzacja kobiety indyjskiej / 179
2.1. Kobieta o dużym libido / 179
2.2. Kobieta dostępna seksualnie / 180
2.3. Kobieta lubieżna we władaniu diabła / 182
2.4. Haremy / 183
3. Sublimacja kobiety indyjskiej / 184
3.1. Kobieta wysublimowana i baśniowa / 185
3.1.1. Nurt naukowy / 185
3.1.2. Nurt baśniowy / 188
3.2. Przedstawienia kobiet w sztuce / 190
3.2.1. Teatralizacja / 191
3.2.2. Orientlizacja / 195
3.2.2.1. Ilustracje do dzieł literackich / 195
Lalla Rookh / 197
Śakuntala / 202
3.2.2.2. Samodzielne przedstawienia / 202
3.2.2.3. Sati / 210
3.2.2.4. Tancerka / 214
Idealistyczna dewadasi / 214
Tancerka i muzykantka orientalna / 216
3.2.2.5. Harem / 220
4. Kobieta indyjska – podbita, upadła i niebezpieczna / 222
4.1. Harem udomowiony / 222
4.2. Erotyzowana i niebezpieczna kobieta indyjska / 223
4.3. Indie jako przestrzeń erotyczna / 230
5. Konkluzja / 231

Rozdział VII. KOBIETA-OFIARA / 234
1. Wprowadzenie / 234
2. Kobieta indyjska / 234
2.1. Ofiara kultury patriarchalnej / 235
2.2. Ofiara religii i zabobonów / 244
2.2.1. Czcicielka Kali / 244
2.2.2. Ofiara idolatrii / 250
2.2.3. Ofiara zabobonów / 254
2.3. Zabójczyni dzieci / 254
2.4. Sati / 264
2.5. Ofiara głodu / 270
2.6. Kobieta indyjska – ofiara: konkluzja / 273
3. Kobieta brytyjska / 287
3.1. Kobieta napadana i masakrowana / 289
3.2. Kobieta obnażona / 297
3.3. Kobieta oblężona / 304
3.4. Kobieta uciekająca i ewakuowana / 307
3.5. Kobieta ratowana / 311
3.6. Kobieta pomszczona / 312
3.7. Kobieta brytyjska – ofiara: konkluzja / 317
4. Kobieta ofiara: konkluzja / 325

Rozdział VIII. KOBIETA W SŁUŻBIE NARODU / 327
1. Wprowadzenie / 327
2. Kobieta brytyjska / 328
2.1. Przedstawienia kobiet w sztuce / 329
2.1.1. Portrety / 330
2.1.1.1. W Indiach bez Indii . 331
2.1.1.2. Mała Wielka Brytania w Indiach / 338
2.1.2. Sceny domowe / 347
2.1.2.1. Idealne małżeństwo – idealny dom / 350
2.1.2.2. Idealna kobieta / 358
2.1.2.3. Idealna matka / 362
2.2. Kobieta brytyjska w służbie narodu: konkluzja / 367
3. Kobieta indyjska / 369
3.1. Idealna kobieta / 370
3.1.1. Kobieta w strukturach nowego patriarchatu / 374
3.1.2. Kobieta w bramińskim patriarchacie / 376
3.2. Idealna kobieta w sztuce / 378
3.2.1. Ideał kobiety indyjskiej – styl Raviego Varmy / 379
3.2.1.1. Matka / 382
3.2.1.2. Sceny rodzajowe / 384
3.2.1.3. Boginie i bohaterki mitologiczne / 392
3.2.1.4. Akt / 394
3.2.1.5. Znaczenie Raviego Varmy / 400
3.2.1.6. Europeizacja kobiety indyjskiej / 402
3.2.1.7. Popularność europeizowanego wizerunku / 403
3.2.1.8. Idealna kobieta w kontekście narodowym / 408
Heroiny z przeszłości / 409
Bogini domowego ogniska / 411
Idealna hinduska / 415
3.2.1.9. Ideał kobiety indyjskiej – styl Raviego Varmy: konkluzja / 417
3.2.2. Ideał kobiety indyjskiej – styl szkoły bengalskiej / 418
3.2.2.1. Idealne wzorce kobiecości z mitologii i literatury / 424
3.2.2.2. Inspiracje sztuką dawną / 432
3.2.2.3. Postaci historyczne / 434
3.2.2.4. Dewadasi / 436
3.2.2.5. Ceremonie religijne / 438
3.2.2.6. Sati / 440
3.2.2.7. Wdowa / 442
3.2.2.8. Ideał szkoły bengalskiej w Europie / 444
3.2.2.9. Ideał kobiety indyjskiej – styl szkoły bengalskiej: konkluzja / 447
3.3. Kobieta indyjska w służbie narodu: konkluzja / 448
4. Kobieta w służbie narodu: konkluzja / 451

Rozdział IX. KOBIETA POMIĘDZY ŚWIATAMI (KALIGHAT) / 453
1. Wprowadzenie / 453
2. Malarstwo Kalighat / 453
3. Przedstawienia kobiet / 455
3.1. Portret / 457
3.2. Matka z dzieckiem / 458
3.3. Sceny bazarowe / 458
3.4. Kurtyzana i najika / 458
3.5. Kobieta w konfrontacji z systemem patriarchalnym / 462
3.5.1. Kobieta dominująca / 462
3.5.2. Kobieta poniżona / 470
3.5.3. Historia Elokeshi / 471
4. Konkluzja / 474

Rozdział X. KOBIETA SILNA I NIEZALEŻNA / 478
1. Wprowadzenie / 478
2. Kobieta brytyjska / 478
2.1. Motywy podróży / 479
2.1.1. „Złowić męża” (Fishing fleets) / 479
2.1.2. Stan zdrowia / 480
2.1.3. Powody artystyczne i naukowe / 482
2.1.4. Eksploracja nowych miejsc / 483
2.1.5. Aktywność fizyczna / 485
2.1.6. Działalność misyjna i reformatorska / 485
2.2. Podróż jako źródło i czynnik przemiany / 486
2.2.1. Tożsamość płciowa i rasowa jako źródło siły / 486
2.2.2. Konfrontacja z Induskami jako źródło siły / 489
2.2.3. Przełamanie stereotypów o niższości intelektualnej / 492
2.2.4. Przełamanie stereotypów o słabości fizycznej / 493
2.2.5. Wyzwolenie ciała i ducha / 494
2.3. Strój jako wyraz transformacji / 500
2.4. Sposoby ekspresji kobiet jako odzwierciedlenie ich osobowości oraz postaw / 503
2.5. Silna i niezależna kobieta brytyjska: konkluzja / 510
3. Kobieta indyjska / 511
3.1. Portrety / 512
3.1.1. Twórcy europejscy / 513
3.1.2. Artyści tradycyjni / 520
3.1.3. Ravi Ravi Varma / 520
3.1.4. Portrety kobiet indyjskich: konkluzja / 522
3.2. Pionierki feminizmu / 522
3.2.1. Opozycja wobec edukacji kobiet / 524
3.2.2. Portrety fotograficzne feministek / 525
3.2.3. Pionierki feminizmu: konkluzja / 529
4. Konkluzja / 530

ZAKOŃCZENIE / 532
1. Dwie czy jedna kobiecość? / 532
2. Kobiecość, sztuka i kolonizacja / 535
3. Kobiety i sztuka / 536

BIBLIOGRAFIA / 540
Teksty i materiały źródłowe / 540
Opracowania / 562

SPIS ILUSTRACJI / 601

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dorota Kamińska-Jones

    Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pełni funkcję adiunkta na macierzystej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z licznych przedmiotów, takich jak m.in. sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego – historia sztuki Azji, religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji), historia sztuki nowoczesnej, feminizm i gender; wykłada również sztukę i estetykę Indii na kierunku Indologia Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła też zajęcia na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW). Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę i kulturę Indii oraz Wielkiej Brytanii, przede wszystkim z okresu Imperium, feminizm, kolonializm i relacje międzykulturowe. Szczególnie zajmują ją kwestie związane z szeroko rozumianą kobiecością. Jest autorką książek i artykułów poświęconych tej tematyce oraz redaktorką rocznika „Art of the Orient” (Wydawnictwo Adam Marszałek). Organizowała liczne konferencje, w tym Toruńskie Spotkania historyków sztuki i konserwatorów sztuki Orientu, które odbywają się cyklicznie co dwa lata, czy też Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (zorganizowana na 60-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami wraz z The National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology w New Delhi). Dr Kamińska-Jones należy do The European Association for South Asian Studies, European Association for Asian Art and Archeology, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum