• Home
  • Filozofia
  • Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności

Piotr Domeracki

Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3785-6
Publication year:
2018
Pages number:
426
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Piotr Domeracki

Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności

Kategoria produktu:

Rozprawa Doktora Piotra Domerackiego zatytułowana Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności stanowi ciekawą i oryginalną propozycję intelektualną. Jako oczywiste plusy przedstawionego opracowania wskazać należy oryginalność tematyki, rozległość studiów oraz dojrzały charakter refleksji autora. Samotność stanowi temat ciągle aktualny i powracający, a jednocześnie zaskakujący złożonością i wielowymiarowością. Jest to przy tym temat, który prowokuje do pytań o naszą własną tożsamość, stanowi punkt wyjścia dla autoanalizy i pytania o relacje z innymi. Odpowiedzi na pytanie o mechanizm rozprzęgania się tych więzi i konsekwencje tych procesów dla człowieka ukazują paradoksy i sprzeczności myślenia o tym zagadnieniu. […] W przedstawionym opracowaniu dr Piotr Domeracki podejmuje ogromny wysiłek przedstawienia całej tej złożoności i wewnętrznych napięć organizujących badania i refleksję nad samotnością. Realizując podjęte zadanie, Autor odnosi wiele sukcesów.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Heleny Ciążeli, prof. APS, Warszawa

Wszelki system wiedzy o samotności, jeśli aspiruje do zupełności oraz jeśli ma być wiarygodny, miarodajny i funkcjonalny, powinien być komplementarny, to znaczy powinien umiejętnie łączyć minimalistyczną oraz maksymalistyczną (w sensie Walzerowskim) perspektywę oglądu i deskrypcji. Zasadniczą trudnością w precyzyjnym i kompleksowym opisie samotności jest jej wysoce ograniczona komunikowalność na poziomie doznaniowości. Samotność jest bowiem niezwykle oporna wobec możliwości empatycznego jej współprzeżywania. Z tego powodu jawi się ona jako agregat takich negatywnie percypowanych własności i określeń, jak monadyczność, solipsystyczność, apatyczność, autystyczność czy outsiderstwo. Zasadniczym celem niniejszej monografii – oprócz intencji wyłożenia i popularyzacji standardów wiedzy monoseologicznej – jest dążenie do przedstawienia jak najszerszego spektrum problemowego oraz siatki pojęciowej filozofii samotności.

Wprowadzenie / 11
Przyczyny samotności / 11
Opis rozrzedzony i gęsty / 13
Predyktory samotności / 21
Negatywny modus przynależności / 23
Samotność – agresja – przemoc – empatia / 26
Lęk przed zaangażowaniem i ucieczka w pozór / 39
Samotność na nowo odkrywana / 42
Edukować do samotności / 46
Samotność jako zamkniętość / 49
Otwarcie się zamknięcia / 59
Horyzonty i perspektywy monoseologii / 62
Słowo o książce / 66
Podziękowania / 70

Część 1. Spektrum filozofii samotności: przybliżenia

Rozdział 1. Filozoficzne aspekty, konteksty i wymiary fenomenu samotności / 75
Od samotności do filozofii / 75
Filozofia samotności / 76
Logika samotności / 77
Fenomenologia samotności / 83
Typizacja samotności / 86
Dobra czy zła samotność wraz z puentą / 89

Rozdział 2. Filozofia ogrodu jako filozofia samotności. Aproksymacje Epikurowskie / 91
Ogród jako koncept / 91
Alternatywna pólis? / 96
Ethos zacisznego ustronia / 102
Imperatyw lathe biosas / 106
Czwórmian szczęścia / 109
Powściągliwość nierezygnująca z przyjemności / 112
Ideał mędrca / 115
Granice mojego egoizmu są granicami moich przyjaźni / 117

Część 2. Kontemplatywno-mistyczne aspekty samotności

Rozdział 3. Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej / 123
Profile samotności / 123
Ambiwalencja fenomenu samotności / 125
Panorama filozofii samotności / 126
Kontemplatywistyczna orientacja filozofii samotności / 128
Ku definicji samotności / 128
Pojęcie samotności kontemplacyjnej / 131
Ascetyzm / 133
Dobrowolność / 134
Kontemplacyjność / 135
Autentyczność / 136
Umiłowanie samotności / 137
Samotność milczenia – milczenie samotności / 138
Aksjologia samotności / 140
Samotność – sobość / 146
Utylitarność samotności / 147
Arystokratyzacja samotności / 149

Rozdział 4. Topos samotności w filozofii mistycznej / 155
Wokół idei filozofii mistycznej / 155
Mistyka samotności / 161
Vita mystica jako ars separandi / 164

Część 3. Sojuszniczka zła. Negatywistyczne implikacje samotności

Rozdział 5. Zła samotność: w kręgu malistycznych ujęć samotności / 171
Solitudo affirmata, negata et ambivalita. Konkurencyjne dyskursy monoseologii / 171
Zła samotność / 173
Między etyką ogłady a etosem „dzikich”. Archetypy wspólnotowego życia w mieście i samotniczego życia w lesie / 176
Samotnictwo i apatrydyzm – antypody uspołecznienia i polityczności / 187
Renesansowe dyskredytacje samotności jako „cnoty klasztornej” / 191
Spektra i siedliska alienacji / 194
„Więzienie nie do zniesienia” / 201
Rozdział 6. Cierpienie w samotności – samotność w cierpieniu / 205
„Choroba naszych czasów” / 205
Gorzka samotność wypełniona tęsknotą za pełną znaczenia intymnością / 210
„Choroby z samotności” / 214

Część 4. Od samotności do wspólnoty i z powrotem

Rozdział 7. Paradygmatyczne konceptualizacje samotności i wspólnotowości w dyskursie monoseologicznym / 223
Vita separata: dysonans samotności i wspólnotowości / 223
Vita mixta: konsonans samotności i wspólnotowości / 228
Vita paradoxa: nietowarzyska towarzyskość / 229
Dwumian leczniczy Seneki Filozofa / 233
Zacisze odosobnienia / 237
Kryjówka wyobcowania / 239
Monolektyka samotności lub wspólnotowości / 243
Socjoholistyczna awersJa / 247
Piętno samotniczej odmienności / 255
Od dialektyki samotności do dialektyczności życia / 260

Rozdział 8. Między samotnością a wspólnotowością: eksplikacje Bierdiajewowskie / 262
Uspołecznienie jako forma narcyzmu / 262
Personalizująca wspólnota zamiast depersonalizującego
społeczeństwa / 266
Monotoniczność „Ja” / 272
Rzeczywista wspólnota „My” / 275

Rozdział 9. Wspólnotowi, choć samotni. Paradoksy Ortegowskiej filozofii życia / 280
Vivo quia absurdum / 280
Primum vivere, deinde philosophari / 282
Res dramatica / 286
Vita solitaria vel solitudo / 290
Perspektywa ontoesencjalna / 293
Perspektywa ontoegzystencjalna / 294
Nieznośna ambiwalencja życia / 300
Okoliczności samotnego życia / 308
Absoluta solitudo / 310
Samotni, choć jednak społeczni / 315

Rozdział 10. Miłość i samotność – konfrontacje / 322
Różnice podobieństw, czyli jedność przeciwieństw / 322
Miłość contra samotność czy samotność contra miłość? / 332
Kryzys miłości albo permanentna samotność / 335
Miłość jako ucieczka od samotności / 341
Samotność warunkiem miłości / 350
Miłość samotności – samotność miłości / 353

Zakończenie / 355
Nota bibliograficzna / 363
Bibliografia / 365
Indeks osobowy / 413
Summary / 419

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum