• Home
  • Pedagogika
  • Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego

Wojciech Kiełbasiński, Bartłomiej Rosiak (red.)

Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4030-6
Publication year:
2018
Pages number:
174
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wojciech Kiełbasiński, Bartłomiej Rosiak (red.)

Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego

Kategoria produktu:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich czytelników, oddajemy do ich rąk publikację traktującą o finansowych, prawnych oraz organizacyjnych aspektach sportu akademickiego. Warto podkreślić, że opracowanie ma również charakter prawnoporównawczy, co pozwala spojrzeć na sport akademicki z zupełnie innej perspektywy. Jesteśmy przekonani, że lektura prezentowanej pracy umożliwi podjęcie szerszej dyskusji na temat przyszłości polskiego sportu akademickiego, a także przyczyni się do wdrożenia oczekiwanych zmian.

Fragment Wstępu

Podjęta w monografii tematyka nie została dotąd poddana równie kompleksowej, interdyscyplinarnej analizie w jednym opracowaniu. Nie ulega wątpliwości, że prezentowana praca jest zatem ciekawą, potrzebną i dobrze skomponowaną pod względem problemowym monografią. Stąd ma duże szanse stać się cennym źródłem wiedzy na temat poruszanych w  niej zagadnień.

Fragment recenzji dr. Michała Leciaka

Wykaz skrótów
Wstęp

Anna Błaszkowska
Myśl Pierre’a de Coubertin we współczesnej organizacji życia sportowego w wymiarze akademickim i szkolnym

Michał Nowak
Propagowanie aktywności sportowej doktorantów i doktorantek na uczelniach w Polsce

Helena Rachwał, Robert Reszkowski
Wybrane aspekty funkcjonowania sportu akademickiego na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Stramski
Działalność klubów uczelnianych i środowiskowych a polityki prawa

Łukasz Osiński, Marek Kuczborski
Interwencjonizm państwowy w zwalczaniu przestępczości w sporcie. Czy jest potrzebny i w jakim stopniu?

Monika Michalak
Podatkowe aspekty sponsoringu w sporcie

Wojciech Kiełbasiński, Bartłomiej Rosiak
Sport akademicki w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki – perspektywa prawnoporównawcza

Marek Owsianny
Wpływ czynników ekonomicznych na status prawny sportowców akademickich w NCAA

Mateusz Brzeziński, Michał Kosecki
Rozważania na temat statusu sportowca akademickiego w prawie sportowym

Marcelina Lech
Realizacja polityki Unii Europejskiej w polskim sporcie akademickim

Wykaz wykresów i tabel
Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Wojciech Kiełbasiński

    Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, systemu świadczeń dla studentów. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Absolwent studiów prawniczych w tej samej jednostce, radca prawny. Sekretarz zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  • Bartłomiej Rosiak

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum