• Home
  • Archeologia
  • Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Inga Głuszek

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4065-8
Publication year:
2018
Pages number:
308
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Inga Głuszek

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Kategoria produktu:

Nikonion, usytuowane w północno-zachodniej części Morza Czarnego, znajdowało się w pobliżu Olbii, największego ośrodka greckiego w regionie, oraz Tyras, kolonii założonej w tym samym lub nieco późniejszym czasie co Nikonion. Miasto to ulegało takim samym wpływom i przemianom jak pozostałe ośrodki w tej strefie, jednak decydujące znaczenie dla jego rozwoju miała wyjątkowa lokalizacja.       

Opracowanie dotyczy analizy typologicznej i chronologicznej zespołu ceramiki czarnopokostowanej odkrytej podczas badań wykopaliskowych na stanowisku w Nikonion. Badany zespół składa się z grupy naczyń pochodzących z attyckich warsztatów garncarskich oraz znacznie mniej licznego zespołu naczyń, które zostały wyprodukowane poza Atenami. Znaleziska ceramiki czarnopokostowanej datowane są od schyłku VI w. p.n.e. do II w. p.n.e. i prezentują różnorodny repertuar form, zarówno pokrytych czarnym pokostem, jak i zdobionych ornamentem wyciskanym za pomocą stempli. Przeprowadzona analiza ukazuje rozwój i natężenie dystrybucji naczyń stołowych importowanych z Aten i innych ośrodków greckich w Nikonion w okresie klasycznym i hellenistycznym.

WYKAZ SKRÓTÓW / 7
WSTĘP / 9

Rozdział I. NIKONION – CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA / 13
1. Położenie stanowiska / 13
2. Historia badań / 14
3. Kolonizacja grecka na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego / 18
4. Charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Nikonion / 37

Rozdział II. DYSTRYBUCJA NACZYŃ CZARNOPOKOSTOWANYCH W NIKONION / 42
1. Ceramika stołowa jako przedmiot wymiany handlowej w basenie Morza Czarnego / 42
2. Znaleziska ceramiki czarnopokostowanej na stanowiskach północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego / 54
3. Import attyckiej ceramiki czarnopokostowanej w Nikonion / 74
4. Ceramika czarnopokostowana spoza Aten znaleziona w Nikonion / 89

Rozdział III. ZNALEZISKA CERAMIKI CZARNOPOKOSTOWANEJ W NIKONION / 94
1. Ceramika czarnopokostowana z okresu archaicznego i klasycznego / 94
2. Ceramika czarnopokostowana z okresu hellenistycznego / 181

Rozdział IV. ZNALEZISKA CERAMIKI CZARNOPOKOSTOWANEJ W NIKONION – TABELA / 220
1. Czarnopokostowana ceramika ateńska – okres archaiczny i klasyczny / 220
2. Czarnopokostowana ceramika ateńska – okres hellenistyczny / 240
3. Ceramika czarnopokostowana – inne ośrodki produkcyjne / 251

ZAKOŃCZENIE / 259
BIBLIOGRAFIA / 261
TABLICE / 283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum