• Home
  • Geografia
  • Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Joanna Uscka-Kowalkowska

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4171-6
Publication year:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Joanna Uscka-Kowalkowska

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966–2010

Kategoria produktu:

Niniejsza książka jest efektem kilkuletniej pracy autorki nad bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w Polsce. Natężenie promieniowania słonecznego mierzone przy powierzchni Ziemi zmienia się w czasie i przestrzeni. Dzieje się tak na skutek działania czynników naturalnych oraz narastającej działalności człowieka. Promieniowanie słoneczne jest głównym źródłem energii dla procesów zachodzących w atmosferze, dlatego też niniejsza publikacja wpisuje się w nurt badań poszukujących przyczyn zmian klimatu.

Lista symboli / 7

1. Wprowadzenie / 9
1.1. Dotychczasowy stan badań / 10
1.1.1. Badania natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego / 10
1.1.2. Badania ekstynkcji bezpośredniego promieniowania słonecznego w świetle wskaźników szerokopasmowych / 17
1.1.3. Badania zawartości aerozolu i pary wodnej w atmosferze / 23
1.2. Cel pracy / 25

2. Obszar badań i materiały źródłowe / 27

3. Metoda opracowania / 39

4. Czynniki kształtujące natężenie bezpośredniego promieniowania sło-necznego w Polsce / 45

5. Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego w Polsce / 51
5.1. Ekstremalne i średnie roczne wartości natężenia bezpośredniego pro-mieniowania słonecznego / 51
5.2. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w porach roku / 58
5.3. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w poszczególnych miesią-cach / 67
5.4. Zmiany w czasie natężenia bezpośredniego promieniowania słonecz-nego / 72
5.5. Struktura spektralna bezpośredniego promieniowania słonecznego / 75

6. Przezroczystość atmosfery dla bezpośredniego promieniowania sło-necznego w Polsce / 86
6.1. Przezroczystość atmosfery w świetle wartości rocznych / 86
6.2. Przezroczystość atmosfery w porach roku / 90
6.3. Przebieg roczny przezroczystości atmosfery według wartości mie-sięcznych / 100
6.4. Przebieg dzienny przezroczystości atmosfery / 108
6.5. Zmiany w czasie przezroczystości atmosfery / 123

7. Natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego i przezroczy-stość atmosfery w masach powietrza w Polsce / 155
7.1. Struktura częstości mas powietrza na poszczególnych stacjach akty-nometrycznych w czasie badań bezpośredniego promieniowania słonecz-nego w latach 1966–2010 / 156
7.2. Zmiany struktury częstości mas powietrza dla poszczególnych stacji aktynometrycznych w czasie badań bezpośredniego promieniowania sło-necznego w latach 1966–2010 / 159
7.3. Maksymalne wartości natężenia bezpośredniego promieniowania sło-necznego w różnych masach powietrza / 163
7.4. Współczynnik przezroczystości atmosfery w masach powietrza / 164
7.5. Zmiany w czasie współczynnika przezroczystości atmosfery w różnych masach powietrza / 186

8. Przezroczystość atmosfery w wybranych dniach w Polsce / 204

9. Podsumowanie i wnioski / 215

Literatura / 226
Spis tabel / 233
Spis rysunków / 242
Summary
Direct solar radiation in Poland in the years 1966–2010 / 251

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum