• Home
  • Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4228-7
Publication year:
2019
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych standardów wynikających z zasady demokratycznego państwa prawa. Przekazujemy ją szanownym Czytelnikom z nadzieją, że być może wywoła ona szerszą dyskusję nad kierunkami reform ustrojowych zainicjowanych w państwach na przestrzeni ostatniej dekady.

Słowo od Redakcji / 7

Weronika Adamska
Konstytucjonalizować stan wyjątkowy? Wnioski z debat w V Republice Francuskiej / 9

Agata Bidas
Ewolucja kontynentalnego modelu sądownictwa konstytucyjnego wobec wyzwań współczesności / 21

Natalia Daśko
Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie unijnym / 37

Marcin Dorochowicz
Pozakodeksowe wzruszenie orzeczenia sądu karnego w postępowaniu kasacyjnym jako przykład bezpośredniego stosowania art. 183 ust. 1 Konstytucji / 55

Magdalena Jankowska
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Federacji Rosyjskiej – analiza prawnoporównawcza / 69

Kamil Kapica
Elastyczność procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza prawnoporównawcza / 91

Tomasz Kucharski
Funkcja kontrolna sejmu walnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1572–1764) w świetle jego własnych uchwał / 103

Przemysław Lewicki
Starożytna konstytucja pomiędzy królem a królestwem – XVII-wieczne spory wokół angielskiej ancient constitution / 131

Jan Majewski
Oazy wśród feudalnej puszcz. Włoskie średniowieczne komuny miejskie – długie trwanie instytucji obywatelskich a współczesna praktyka ustrojowa Włoch / 151

Maciej Serowaniec
Najwyższa Izba Kontroli w świetle międzynarodowych standardów organizacji i działania organów kontroli państwowej / 167

Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz
O problematyce budżetowej w konstytucjach państw Grupy Wyszehradzkiej / 185

Cezary Węgliński
Mediator czy Obrońca? Ewolucja instytucji ombudsmana w systemie prawno-ustrojowym V Republiki Francuskiej / 203

Wojciech Włoch
Kantowska zasada autonomii jako fundament moralny demokratycznej konstytucji / 221

Jakub Zemła
Odmowa powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w świetle zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów / 253

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum