• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie – przywództwo – komunikacja

Patrycja Gulak-Lipka (red.)

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie – przywództwo – komunikacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4440-3
Publication year:
2020
Pages number:
132
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Patrycja Gulak-Lipka (red.)

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie – przywództwo – komunikacja

Kategoria produktu:

Monografia Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie – przywództwo – komunikacja to drugi tom rozważań nad bieżącymi problemami gospodarczymi. Zakres książki obejmuje zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia i nauki o zarządzaniu. Zebrane publikacje charakteryzuje aktualność tematu oraz dociekliwość badawcza młodych adeptów nauki.

W części pierwszej, poświęconej ekonomii, zwrócono uwagę na problemy związane z rynkiem pracy nierejestrowanej. W oparciu o skalę zjawiska omówiono strukturę wykonywanej pracy, scharakteryzowano uczestników obszaru nierejestrowanego oraz przedstawiono motywację do podjęcia takiej aktywności. Wśród poruszanych tematów skupiono się także na przywództwie oraz roli inteligencji emocjonalnej wśród managerów i liderów.

W monografii zwrócono ponadto uwagę na aspekty związane z komunikacją marketingową, która w oparciu o real-time marketing jest prezentowana jako efektywny sposób kreowania marki wśród klientów. Przybliżono również tematykę związaną z rozwijającym się i zyskującym na znaczeniu obszarem big data, przede wszystkim jego szansami i wyzwaniami.

Dość obszerny obszar rozważań teoretyczno-empirycznych umożliwił zaprezentowanie wybranych wyzwań, przed którymi stoją organizacje oraz osoby zarządzające nimi. Przedstawione w monografii wnioski zostały oparte na wynikach prowadzonych badań i z pewnością mogą być inspiracją do ciekawej dyskusji oraz dalszych studiów.

Patrycja Gulak-Lipka
Wprowadzenie / 7

Agnieszka Szulc-Obłoza
I. Praca nierejestrowana jako przykład łamania obowiązujących reguł gry / 13

Tomasz Rajfura
II. E motional intelligence in leadership: Systematic literature review / 35

Kamila Skrzypczyńska
III. Rola inteligencji emocjonalnej wspieranej procesem coachingowym w doskonaleniu przywództwa / 57

Jakub Szczepkowski
IV. Real-time marketing jako efektywny sposób kreowania marki
wśród klientów XXI wieku / 77

Mariusz Lewandowski
V. Wirtualizacja działań z zakresu komunikacji marketingowej / 93

Joanna Michalak
VI. Szanse i wyzwania analityki big data / 113

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Patrycja Gulak-Lipka

    Pracuje w Katedrze Doskonałości Biznesowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, zarządzania w sporcie i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR –Corporate Social Responsibility). Związana z profesjonalnym światem sportu – do niedawna jako koszykarka, obecnie pełni funkcje komisarza lig zawodowych koszykówki w Polsce oraz komisarza międzynarodowego, a także delegata technicznego FIBA. Brała udział w organizacji wielu konferencji, w tym cyklicznych: Ogólnopolskiej Konferencji Międzynarodowej Qality in Sport oraz International Scientific Conference on Positive Management and Leadership in Socially Responsible Organizations.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum