SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Rok wydania:2022 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:166 ISBN:978-83-231-5010-7 eISBN:978-83-231-5011-4 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5011-4
OPIS

Różnorodność kulturowa jest czynnikiem silnie dzielącym członków grupy i tym samym oddziałującym znacząco na efekty pracy zespołów. Ujęty w badaniach obszar dotyczący profesjonalnej koszykówki, jak najbardziej plasuje się wśród dziedzin ludzkiej działalności podlegającej silnie procesom internacjonalizacji gospodarki, czego wyrazem jest rosnąca liczba cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach koszykówki. Dlatego badania nad zarządzaniem różnorodnością kulturową w tak zdefiniowanym obszarze są bardzo potrzebne z punktu widzenia społecznego, w świetle pozytywnej roli sportu we współczesnej cywilizacji, ale także stanowiącego ważne źródło korzyści ekonomicznych – tworzenia miejsc pracy itp. Na pewno wyniki podjętych badań mogą przyczynić się, poprzez usprawnienie zarządzania międzykulturowego, do eliminacji lub też złagodzenia czynników frustrujących zatrudnianych w klubach sportowych pracowników, tak aby nie pogorszyć ich satysfakcji z wykonywanej pracy, a tym samym do umacniania pozycji konkurencyjnej badanych organizacji sportowych.

Z recenzji dr. hab. inż. Waldemara Bojara, prof. PBŚ


Cultural diversity is a factor that strongly divides group members and thus significantly affects the effects of teamwork. The area of professional basketball included in the research is definitely among these areas of human activity that are strongly influenced by the processes of economic internationalisation, which is reflected in the growing number of foreigners employed in Polish basketball clubs. Therefore, research on the management of cultural diversity in such a defined area is very necessary from the social point of view, in the light of the positive role of sport in modern civilisation, but also constituting an important source of economic benefits – creation of employment, etc. The results of the undertaken research can certainly contribute, through improving intercultural management, to the elimination or alleviation of frustrating factors for employees employed in sports clubs, so as not to worsen their job satisfaction, and in this way strengthen the competitive position of the surveyed sports organisations.

From the review of dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.