SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Zarządzanie jakością w klubie sportowym

autorzy: Mateusz Tomanek
Rok wydania:2019 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:176 ISBN:978-83-231-4256-0 Format:158 x 228 mm
OPIS

Osiągnięcia sportowe uzyskane na mistrzostwach Polski, Europy, świata czy podczas igrzysk olimpijskich to rezultat wieloletnich przygotowań. Od czasu gdy zaczęto zwracać większą uwagę na piramidę szkolenia, nie tylko w jego aspekcie sportowym, ale też organizacyjnym czy ekonomicznym, zaistniała potrzeba wskazania organizacjom sportowym czynników i mierników, dzięki którym mogą budować swój klub.  Książka  przedstawia osiem kryteriów jakości klubu sportowego wraz z licznymi przykładami zastosowania poszczególnych elementów. Mogą być one wykorzystane nie tylko przez organizacje posiadające zespoły w najwyższych ligach zawodowych, ale również te, które rywalizują na poziomie regionalnym czy wojewódzkim.

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Selected Writings from Vilnius Peroid (1804-1816)

Johann H. Abicht
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Region jako współdopowiedzialność

44,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Faces of Immigrant Fatherhood: Portrayal of Immigrant Fathers in Selected Asian-Canadian Diasporic Fiction

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki społeczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, struktura, miejsce w gospodarce, uwarunkowania)

Małgorzata Szałucka, Marcin Kuzel, Magdalena Kuczmarska, Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek
od 46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Ekonomia i zarządzanie

Corporate Volunteering. Mapping the Conceptual and Intellectual Structure of the Research Field

Andrzej Lis, Aldona Glińska-Neweś, Akram Hatami, Jan Hermes
32,00 zł 25,60 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjne formy obsługi logistycznej współczesnych łańcuchów dostaw

Iwona Wasielewska-Marszałkowska
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia – Teoria – Praktyka – Wyzwania rachunkowości

Danuta Dziawgo, Ewa Makowska
od 52,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Potencjał innowacyjny jako czynnik rozwoju regionalnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Tomasz Grodzicki
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2023: wspomnienia

Włodzimierz Karaszewski
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham? O historii i dyspucie wokół prawa gorszego pieniądza

Mirosław Bochenek
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Międzykulturowość w sporcie. Ujęcie praktyczne

Patrycja Gulak-Lipka
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Statystyczna i ekonometryczna analiza przestrzennych zjawisk ekonomicznych. Metody i zastosowania

Elżbieta Szulc, Mateusz Jankiewicz
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Prognozowanie szeregów czasowych w ekonomii i finansach z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Wybrane modele i zastosowania

Witold Orzeszko, Grzegorz Dudek, Michał Dominik Stasiak, Marcin Stawarz
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Drożyzna w Galicji i nędza urzędnicza

Paweł Ciompa
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0

Agata Sudolska, Justyna Łapińska, Joanna Górka, Monika Chodorek, Marek Zinecker
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Mateusz Jankiewicz
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Kazachstanu (na przykładzie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw)

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel
od 6,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Institutions: theory and practice

Ilona Pietryka, Łukasz Topolewski
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wybrane problemy Gospodarki 4.0

Piotr Wiśniewski, Maria Bajak, Maciej Chodziński, Patrycja Guzikowska
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Matematyka w ekonomii

Joanna Górka, Mateusz Jankiewicz
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów

Mirosław Bochenek
od 6,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjne modele wspierania uczniów i bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w przechodzeniu z systemu edukacji na rynek pracy

Monika Maksim, Monika Wojdyło, Kamil Zawadzki
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Media społecznościowe w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw

Katarzyna Zofia Samek-Preś
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Opłaty za korzystanie ze środowiska jako instrumenty polityki ekologicznej państwa

Urszula Król
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Sprawiedliwość w ekonomii dobrobytu. Libertarianizm i szkoła austriacka

Dawid Megger
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Wybrane problemy bankowości, finansów i gospodarki

Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Z abakusem przez wieki

Sławomir Sojak
od 6,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Paweł Cegliński
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Przedsiębiorstwo sieciowe. Powstanie, funkcjonowanie i rozwój

Katarzyna Szortyka
28,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce

Agnieszka Kuś
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce

Agnieszka Kuś
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Profil decydenta wobec ryzyka i niepewności

Józef Stawicki, Helena Gaspars-Wieloch, Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz
32,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji prognostycznych

Sylwester Bejger, Grzegorz Dudek, Witold Orzeszko, Michał Dominik Stasiak, Krzysztof Targiel
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach

Witold Orzeszko, Sylwester Bejger, Agata Gluzicka, Piotr Miszczyński, Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Abacus – od Kasy Generalnej Wilanowskiej z 1819 roku do rachunkowości Lasów Państwowych

Sławomir Sojak
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (od okresu PRL do współczesności)

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Prognozowanie z wielorównaniowych mikromodeli ekonometrycznych

Jerzy Witold Wiśniewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Zarządzanie – przywództwo – komunikacja

Patrycja Gulak-Lipka
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze Polski (od Królestwa Polskiego do końca II Rzeczypospolitej)

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec

Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Kluczowe wnioski w obszarze konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i współpracy

Maciej Zastempowski, Aldona Glińska-Neweś, Ewa Wędrowska, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Iwona Escher, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
od 6,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Maciej Zastempowski, Aldona Glińska-Neweś, Ewa Wędrowska, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Iwona Escher, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
za darmo
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Współczesne zarządzanie. Koncepcje, metody i instrumenty. Tom 3

Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Kuś
48,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

Małgorzata Madrak-Grochowska, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Szulc-Obłoza
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów

Jarosław Pawłowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wpływ podatności i odporności gospodarczej na wzrost gospodarczy krajów europejskich

Łukasz Topolewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Finanse i gospodarka w erze cyfryzacji. Finance and the economy in the age of digitisation

Anna Iwona Piotrowska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju

Justyna Kłobukowska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Asymetria reakcji gospodarek na cenowe szoki naftowe na przykładzie państw UE

Andrzej Geise
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej

Karolina Górna
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Współczesne zarządzanie. Przejawy, uwarunkowania i wyzwania. Tom 2

Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Ekonomia – Finanse – Zarządzanie

Joanna Chmura, Jarosław Wojtas
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Współczesna gospodarka i społeczeństwo. Tom 2

Michał Buszko, Dorota Krupa, Julia Kwiatkowska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Współczesna bankowość i rynek finansowy. Tom 1

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Modele ze zmiennymi ukrytymi w analizie inflacji w Polsce

Jacek Kwiatkowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych

Dawid Szostek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bilans w polskiej perspektywie historycznej – wiek XIX i XX

Aleksandra Banaszkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjność małego przedsiębiorstwa

Maciej Zastempowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Współczesne zarządzanie. Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych. Tom 1

Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Drews
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce

Damian Walczak
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Marcin Kuzel
od 4,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka

Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego

Ewa Chojnacka, Urszula Wolszon, Tomasz Zimnicki
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza

Sławomir Sojak
od 4,92 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 8, 3/2017

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 20,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 7, 1/2018

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 6, 4/2017

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich. Studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego

Mirosław Biczkowski
od 4,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Institutions: theory and practice. Second Scientific Conference, June, 19-20 2018, Toruń, Poland

Ilona Pietryka
za darmo
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wizerunek naukowy i dydaktyczny

Sławomir Sojak
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968–2018: wspomnienia

Piotr Jaworowski, Włodzimierz Karaszewski
30,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Dialog o szachownicy czyli o Urzędzie Skarbu w średniowiecznej Anglii

Richard fitz Nigel
od 4,92 zł
czasopismo
Nauki społeczne

Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. 28/2018

Andrzej Nienartowicz
od 40,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku

Wiesława Gierańczyk, Milena Krajewska, Marzena Leszczyńska, Magdalena Osińska
od 4,92 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 17/2017

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 6, 3/2017

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 8, 2/2017

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 30,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 6, 2/2017

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 6, 1/2017

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 8, 1/2017

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 20,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 7, 3/2016

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 20,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 7, 4/2016

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 20,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 7, 2/2016

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Wyzwania współczesnej bankowości i ubezpieczeń. Tom 1

Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews
32,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Cyberprzestępczość w gospodarce

Piotr Wiśniewski, Jerzy Boehlke
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i gospodarki. Tom 2

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, komplet tomów 1–6

Mirosław Bochenek
210,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Aldona Glińska-Neweś
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Strategie marek produktowych na rynku FMCG

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne

Michał Buszko, Małgorzata Jaworek
od 4,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii

za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Instrumenty wdrażania koncepcji inteligentnego i inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników

Joanna Żarnik-Żuławska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa studentów

Leszek Dziawgo, Damian Walczak
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Włodzimierz Karaszewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych

Piotr Ł. Owsian, Magdalena Osińska
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce

Kamila Kaczmarczyk
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Mariusz Czupich
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 6: Współczesne szkoły ekonomiczne

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 5: Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 4: Od neomarksizmu do początków ekonometrii

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 3: Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 2: Od idei socjalistycznych do historyzmu

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej

Mirosław Bochenek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej

Anna Michałek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Inklinacje behawioralne na rynkach kapitałowych w świetle modeli SEM

Mirosława Żurek
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego

Maciej Zastempowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego

Wojciech Zalewski
od 4,92 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 5, 2/2016

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw. Analiza ilościowa

Sylwester Bejger
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji gospodarczej i społecznej państw Unii Europejskiej

Karolina Kluth
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej

Marta Kuc
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki

Dorota Grego-Planer
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Jarosław Krajewski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Współzależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych

Tomasz Chruściński
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej

Dominik Śliwicki
od 4,92 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 16/2016

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 7, 1/2016

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Kulturowe uwarunkowania dojrzałości procesowej urzędów miast

Krzysztof Krukowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Maciej Zastempowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy

Michał Moszyński
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Waldemar Glabiszewski
52,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Abacus – od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości

Sławomir Sojak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa - wyzwania współczesnej bankowości i ubezpieczeń. Tom 1

36,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych. Teoria i praktyka

Maciej Ryczkowski
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja

Kamil Zawadzki
od 4,92 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania

Monika Chodorek
od 48,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Jacek Męcina, Piotr Michoń, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski
od 28,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Witold Orzeszko
od 64,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Piotr Siemiątkowski
od 4,92 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 6, 4/2015

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 6, 2/2015

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 6, 3/2015

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 15/2015

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Piotr Siemiątkowski
za darmo
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 4, 2/2015

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
od 42,00 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Economics and Law. Economic Crises with special emphasis on institutional conditions. 6th Scientific Conference, 15-16 September 2015, Toruń, Poland

Ilona Pietryka
za darmo
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski
32,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 1

Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews
od 32,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 6, 1/2015

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 4, 1/2015

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 14/2014

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 5, 4/2014

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości

Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski
od 40,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 3, 2/2014

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 3

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 5, 3/2014

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 3/2014

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 2

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 2/2014

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej

Marcin Fałdziński
od 90,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Economics and Law, t. XIII, nr 1/2014

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 10/2010

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 9/2009

Mariola Piłatowska
za darmo
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2014, Volume 9 Issue 1

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 5, 2/2014

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 5, 1/2014

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 1/2014

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. XII, 4/2013

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Foreign Direct Investment by Polish Companies

Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel, Małgorzata Szałucka, Aneta Szóstek
od 40,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

Marlena Ciechan-Kujawa
od 78,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 4, 1/2013

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 3, 1/2014

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 2, 2/2013

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2013, Volume 8 Issue 4

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 4/2013

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 3/2013

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 2/2013

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wycena opcji egzotycznych

Ewa Dziawgo
od 32,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 13/2013

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2013, Volume 8 Issue 3

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2011, Volume 6 Issue 1

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2013, Volume 8 Issue 2

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2013, Volume 8 Issue 1

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. XII, 3/2013

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 2, 1/2013

Leszek Dziawgo
za darmo
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 1/2011

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
czasopismo Open access
Ekonomia i zarządzanie

Oeconomia Copernicana, 1/2013

Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw

Małgorzata Jaworek
od 52,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. XII, 2/2013

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. XII, 1/2013

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 11/2011

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Dynamic Econometric Models, 12/2012

Mariola Piłatowska
od 36,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Wavelet analysis in economic applications

Joanna Bruzda
od 48,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 3, 1/2012

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 30,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 2, 1/2011

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 30,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. I, nr 1/2005: Ład instytucjonalny w gospodarce

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 37,80 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. III, nr 1/2007: Własność i kontrola w teorii i praktyce, część I

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 42,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. II, nr 1/2006: Ład instytucjonalny w gospodarce

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 45,50 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. V, nr 1/2009: Zawodności rynku - zawodności państwa - etyka zawodowa, część I

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 39,90 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. IV, nr 1/2008: Własność i kontrola w teorii i praktyce, część II

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 47,60 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. VII, nr 1/2011: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część I

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 48,30 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. VI, nr 1/2010: Zawodności rynku - zawodności państwa - etyka zawodowa, część II

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 48,30 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. VIII, nr 1/2012: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część II

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. X, nr 3/2012: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część IV

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. IX, nr 2/2012: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część III

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Ekonomia i prawo, t. XI, 4/2012: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część V

Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke
od 36,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, 1, 1/2012

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Journal of Positive Management, Vol. 1, 1/2010

Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer
od 30,00 zł
Książka Oprawa miękka
Ekonomia i zarządzanie

Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności

Ewa Siemińska
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach

Joanna Górka
36,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 3

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 2

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 4

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2012, Volume 7 Issue 1

Adam P. Balcerzak
od 26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2011, Volume 6 Issue 4

Adam P. Balcerzak
26,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2011, Volume 6 Issue 2

Adam P. Balcerzak
26,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 2011, Volume 6 Issue 3

Adam P. Balcerzak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Human Performance: Competencies, Effectiveness And Talent Management

Błażej Balewski, Andrzej Janowski
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju

Robert Karaszewski, Anna Paluszek, Marta Karwacka
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Agata Sudolska
66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Dorota Grego-Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski
30,00 zł 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Rafał Haffer
78,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Investment on the real estate market

Ewa Siemińska
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno-metodologiczne

Jerzy Boehlke
78,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji

Piotr Siemiątkowski
24,00 zł 16,80 zł
Książka Oprawa miękka
Ekonomia i zarządzanie

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Maciej Zastempowski
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Enterprise in Highly Competitive Environment

Adam P. Balcerzak
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Policies for Improving Growth Potential of Economy. International Perspective

Adam P. Balcerzak
50,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium 2(4)2010

Adam P. Balcerzak
33,60 zł
Książka Oprawa miękka
Ekonomia i zarządzanie

Doskonalenie kompetencji interpersonalnych. Materiały do ćwiczeń

Hanna Dolna
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Wprowadzenie do strategii opcyjnych

Ewa Dziawgo
48,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Equilibrium 2(5)2010

Adam P. Balcerzak
32,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Tadeusz Kufel
od 42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Ewelina Sokołowska
52,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji.

Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska, Justyna Witkowska
od 62,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Włodzimierz Karaszewski, Mirosław Haffer
od 4,92 zł
Książka Open access
Ekonomia i zarządzanie

Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness

Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel, Małgorzata Szałucka, Aneta Szóstek, Karolina Długołęcka
za darmo
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Mikroekonometria

Jerzy Witold Wiśniewski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu

Monika Wojdyło-Preisner
16,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Wojciech Kosiedowski
61,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych

Piotr Fiszeder
od 82,00 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych

Marcin Błażejowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Regiony Europy środkowo-wschodniej w procesie integracji. Ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej

Wojciech Kosiedowski
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw

Rafał Haffer, Mirosław Haffer
21,00 zł 14,70 zł
Książka
Ekonomia i zarządzanie

Leadership in the Global Business Environment - Unwrapping the Japanese Approach

Robert Karaszewski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce

Mirosław Bochenek
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne

Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej

Joanna Bruzda
43,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu

Krzysztof Andruszkiewicz
37,00 zł 25,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Czynniki wzrostu gospodarczego

Mirosław Haffer, Włodzimierz Karaszewski
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, t. 2. Materiały konferencyjne

Stanisław Kaczmarczyk
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych

Tadeusz Kufel
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Gospodarka w okresie przemian - varia. Zeszyt Naukowy Doktorantów nr 2

Jan Wiśniewski
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez państwa i podmioty prawne w Unii Europejskiej

Maciej Górka
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Materiały pomocnicze do zajęć z laboratorium treningu kierowniczego, t. I

Adam Bednarski, Ryszard Lorenczewski
4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania

Adam Bednarski
7,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych

Danuta Dziawgo
42,00 zł 29,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej

Włodzimierz Marszelewski
40,00 zł 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej

Marek Jeziński
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Jerzy Białocerkiewicz, Oksana Jacyszyna
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych

Elżbieta Szulc
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu

Zenon Wiśniewski
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Podstawy inwestowania na giełdach towarowych

Marek Drewiński
31,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Problemy gospodarki rynkowej w Polsce

23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Zeszyt Naukowy Doktorantów nr III. Abstrakty

Jan Wiśniewski
7,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii t.2

Armand Kasprowicz, Jerzy Romański
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego

Mirosław Haffer
25,00 zł 17,50 zł
czasopismo
Ekonomia i zarządzanie

Copernican Journal of Finance & Accounting, vol 5, 1/2016

Leszek Dziawgo
od 28,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.