Anna Kościołek

Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4427-4
Publication year:
2020
Pages number:
334
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Anna Kościołek

Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów)

Kategoria produktu:

Praca jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą pątniczej spuściźnie Andrzeja Murawjowa, pisarza, poety, teologa, działacza kościelnego oraz państwowego. Podjęto w niej próbę przedstawienia trzech kolebek chrześcijaństwa: Jerozolimy, a więc miejsca narodzin tej religii, celu pierwszej peregrynacji poety, który określił jego dalsze życie osobiste i pisarskie; Rzymu, serca katolicyzmu, co stwarzało możliwość zaprezentowania stosunku Murawjowa do tej konfesji; oraz Kijowa, kolebki chrześcijaństwa Słowiańszczyzny Wschodniej.

Celem Autorki nie jest szczegółowe przedstawienie kolejnych szkiców wchodzących w skład poddawanych analizie utworów, ale ich całościowa interpretacja na tle bogatych tradycji pielgrzymkowych w Kościele wschodnim i zachodnim oraz wykazanie, że peregrynacje były dla Murawjowa doświadczeniami o charakterze psychosomatycznym.

Wykaz skrótów i zasady cytowania / 7
Wstęp / 9

Rozdział pierwszy
PĄTNICTWO W KULTURZE EUROPEJSKIEJ / 19
1. Pielgrzymki w różnych religiach / 19
2. Z historii chrześcijańskiego peregrynowania / 30
3. Rosyjskie tradycje pielgrzymkowe / 67

Rozdział drugi
ANDRZEJ MURAWJOW – PIELGRZYM NIESTRUDZONY / 79
1. Biografia pisarza / 79
2. Sylwetka twórcza i duchowa / 89
3. Peregrynacje Murawjowa / 94
4. Naukowe zainteresowanie spuścizną poety / 99

Rozdział trzeci
ŚWIĘTY GRÓD JERUZALEM / 109
1. Kilka uwag o historii Świętego Miasta i Kościoła w Jerozolimie / 109
2. Rosja i Palestyna / 118
3. Jerozolimskie doświadczenia Murawjowa / 134
4. Wielki Tydzień i Pascha / 149
5. Boże Narodzenie w Betlejem / 161
6. Palestyńska przyroda / 163

Rozdział czwarty
RZYM – SERCE ZACHODNIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA / 169
1. Z dziejów chrześcijaństwa w Wiecznym Mieście / 169
2. Notatka o Rzymie. Wokół pierwszego w literaturze rosyjskiej
obrazu Wiecznego Miasta / 172
3. Listy rzymskie Murawjowa / 177
4. Rzym antyczny / 179
5. Obiekty sakralne Wiecznego Miasta / 185
6. Prawosławny pielgrzym wobec katolicyzmu i papiestwa / 194
7. Opisy przyrody / 205

Rozdział piąty
KIJÓW – RUSKA JEROZOLIMA / 215
1. „Matka grodów ruskich” / 215
2. Z dziejów metropolii kijowskiej / 227
3. Kijów – druga Jerozolima / 230
4. Kijowianin sercem, duchem i ciałem / 236
5. Rodzimy Syjon / 246
6. Zabytki sakralne miasta nad Dnieprem / 251
7. Piękno przyrody / 266
8. Znaczenie Kijowa w dziejach Rosji / 268

Zakończenie / 271
Bibliografia / 275
Indeks osób / 313
Резюме / 327
Summary / 331

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum