• Home
  • Prawo i administracja
  • Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Łukasz Maszewski

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4531-8
Publication year:
2021
Pages number:
616
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4566-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4566-0

50,00 zł

miękka

Łukasz Maszewski

Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim. Studium administracyjnoprawne

Kategoria produktu:

W monografii obszernej analizie poddano niezwykle aktualne zagadnienia związane z realizacją przez zarządców dróg publicznych zadań z zakresu budowy i utrzymania tych dróg z udziałem przedsiębiorców, w tym w trybie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozważania dotyczą także powierzania funkcji zarządcy drogi publicznej spółkom autostradowym oraz drogowym spółkom specjalnego przeznaczenia. Osią badań, których wyniki zostały zaprezentowane w rozprawie, jest publicznoprawny status dróg publicznych w Polsce, stąd omówiono w niej również problematykę powszechnego dostępu do tych dróg i ich własności oraz scharakteryzowano organy administracji drogowej. Szczegółowo przeanalizowano zadania zarządców dróg publicznych realizowane zarówno na etapie budowy, jak i utrzymania tych obiektów budowlanych, do których należą przede wszystkim: organizacja finansowania inwestycji drogowych, pełnienie funkcji inwestora drogi publicznej, pobór opłat drogowych czy ochrona dróg publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na zadania realizowane z wykorzystaniem władczych form działania (sfera imperium).

Książka jest adresowana zarówno do osób zajmujących się problematyką dróg publicznych od strony teoretycznoprawnej, jak i praktyków, w tym do osób odpowiadających za zarządzanie drogami publicznymi (krajowymi i samorządowymi), pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej oraz sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach z zakresu dróg publicznych, a także do przedsiębiorców nawiązujących współpracę z organami administracji drogowej.

Wykaz skrótów / 17
Od autora / 23
Wprowadzenie / 25

Rozdział I. Realizacja zadań publicznych przez administrację publiczną, w tym z udziałem przedsiębiorców / 45
1. Konstrukcja prawna zadania publicznego i tradycyjne formy realizacji tych zadań / 46
2. Administracja publiczna jako organizacja powołana do realizacji zadań publicznych / 56
3. Pojęcie i rodzaje prywatyzacji realizacji zadań publicznych / 77
4. Wpływ prywatyzacji realizacji zadań publicznych na strukturę podmiotową administracji publicznej / 146

Rozdział II. Zadania i funkcja zarządcy drogi publicznej / 153
1. Szczególny reżim prawny dróg publicznych w Polsce / 155
2. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach z zakresu dróg publicznych (organy administracji drogowej) / 187

Rozdział III. Realizacja zadań zarządcy drogi publicznej przez wykonawcę zamówienia publicznego, koncesjonariusza oraz partnera prywatnego / 311
1. Umowa o zamówienie publiczne jako prawna forma powierzania przedsiębiorcom realizacji zadań zarządcy drogi publicznej / 312
2. Koncesja na roboty budowlane lub usługi jako prawna forma powierzania przedsiębiorcom realizacji zadań zarządcy drogi publicznej / 334
3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji przez przedsiębiorców zadań zarządcy drogi publicznej / 361

Rozdział IV. Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez spółki autostradowe i drogowe spółki specjalnego przeznaczenia / 405
1. Prywatne (niepubliczne) spółki autostradowe jako podmioty realizujące zadania i funkcję zarządcy autostrady płatnej / 406
2. Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (d.s.s.p.) jako podmioty realizujące zadania i funkcję zarządcy drogi publicznej / 476

Wnioski końcowe / 517
Wykaz wykorzystanych materiałów / 561
Implementation of Tasks and Function of a Public Road Administrator by Entrepreneurs in Polish Law. The Administrative Law Study (Summary) / 615

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum