Paweł Cegliński

Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4528-8
Publication year:
2021
Pages number:
186
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4591-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4591-2

32,00 zł

miękka

Paweł Cegliński

Zdolności dynamiczne jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Głównym celem postawionym przed prezentowaną monografią jest uporządkowanie wiedzy z zakresu problematyki relacji zdolności dynamicznych i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Do jego osiągnięcia konieczne było podjęcie złożonego zagadnienia przewag konkurencyjnych, omówienie założeń wybranych szkół zarządzania strategicznego, podstaw koncepcji zdolności dynamicznych i wielu problemów z nią związanych oraz przeprowadzenie własnego badania empirycznego. Współczesne przedsiębiorstwa są zmuszone do nieustannego dostosowywania się do turbulentnych zmian otoczenia, co łączy się z koniecznością daleko idących modyfikacji i uelastyczniania realizowanych przez nie strategii. Koncepcja zdolności dynamicznych jest daleko idącym rozszerzeniem szkoły zasobowej strategii pozwalającym na istotne przeformułowanie metod analizy strategicznej i opracowanie strategii przedsiębiorstw. W nauce dowodzi się, że szczególny typ zdolności organizacyjnych, nazywany zdolnościami dynamicznymi, jest niezbędną częścią każdego skutecznego dopasowania strategicznego. Koncepcja ta uzupełnia również metodykę porównań wewnątrz- i międzysektorowych oraz pozwala na poprawę skuteczności i szybkości reakcji organizacji na zmiany w otoczeniu.

Wstęp | 7

Rozdział 1. Wprowadzenie do istoty zarządzania strategicznego | 10
1.1. Strategia jako podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego | 10
1.2. Zarządzanie strategiczne a otoczenie współczesnej organizacji | 18
1.3. Szkoły strategii i zarządzania strategicznego a konkurencyjność przedsiębiorstw | 24
1.3.1. Wprowadzenie do problematyki szkół strategii | 24
1.3.2. Szkoła planistyczna zarządzania strategicznego | 25
1.3.3. Szkoła ewolucyjna zarządzania strategicznego | 32
1.3.4. Szkoła pozycyjna zarządzania strategicznego | 34
1.3.5. Szkoła zasobowa zarządzania strategicznego | 38

Rozdział 2. Przewaga konkurencyjna jako cel zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem | 48
2.1. Istota przewagi konkurencyjnej | 48
2.2. Źródła przewag konkurencyjnych | 53
2.3. Relacja między przewagami konkurencyjnymi a wynikami działalności przedsiębiorstwa | 56
2.4. Problem trwałości przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw | 62

Rozdział 3. Zdolności dynamiczne jako źródło trwałych przewag konkurencyjnych | 67
3.1. Odnowa strategiczna | 67
3.2. Podstawy teoretyczne koncepcji zdolności dynamicznych | 74
3.3. Zdolności organizacyjne | 78
3.4. Analiza bibliograficzna | 83
3.5. Istota zdolności dynamicznych i podejścia wiodące | 92

Rozdział 4. Wykorzystanie koncepcji zdolności dynamicznych w praktyce | 105
4.1. Wybrane przykłady wykorzystania koncepcji zdolności dynamicznych | 105
4.2. Zdolności dynamiczne a procesy uczenia się organizacji | 110
4.3. Zdolności dynamiczne a przewagi konkurencyjne i wyniki działalności przedsiębiorstw | 118
4.4. Menedżerskie zdolności dynamiczne | 122
4.5. Podsumowanie części teoretycznej | 126

Rozdział 5. Zdolności dynamiczne w badaniach empirycznych | 128
5.1. Metodyka badań empirycznych | 128
5.2. Charakterystyka i uzasadnienie wyboru populacji badawczej | 132

Rozdział 6. Zdolności dynamiczne w badaniach empirycznych – wyniki badań własnych | 137
6.1. Analiza statystyczna | 137
6.2. Modele PLS-SEM | 150

Podsumowanie | 157
Bibliografia | 159
Spis tabel | 182
Spis rysunków | 184

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Paweł Cegliński

    Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Aktualnie pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych. Autor jest prezesem zarządu spółki konsultingowej z bogatym doświadczeniem we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz w zakresie szkoleń biznesowych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, a także zarządzania projektami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest on również redaktorem anglojęzycznego czasopisma naukowego „Journal of Positive Management”. Poza wymienionymi aktywnościami autor jest prawnikiem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu specjalizującym się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Obecnie współpracuje z wiodącą warszawską kancelarią prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Autor ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej. Aktualnie wykłada prawo turystyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie pasjonat sportu i ojciec trojga dzieci.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum