• Home
  • Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Magdalena Kuczmarska

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4717-6
Publication year:
2021
Pages number:
274
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4718-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4718-3

36,00 zł

miękka

Magdalena Kuczmarska

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Książka poświęcona jest aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – kraju, który spośród pozaeuropejskich lokalizacji wzbudza największe zainteresowanie rodzimych inwestorów bezpośrednich. Ogromna konkurencja i nasycenie amerykańskiego rynku nasuwają istotne pytania: jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie w takiej rzeczywistości gospodarczej i w czym upatrują źródeł budowania swoich przewag konkurencyjnych? W prezentowanej monografii podjęto zamiar badawczy sprowadzający się do próby odpowiedzi na nie. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na czynnikach wpływających na rozwój polskich podmiotów w USA i ocenie dalszych perspektyw ich rozwoju.

Spis treści
Wstęp 9

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne / 15
1.1. Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw / 15
1.2. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw / 20
1.2.1. Podejście etapowe / 22
1.2.2. Podejście sieciowe / 27
1.2.3. Podejście szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej / 30
Międzynarodowe nowe przedsięwzięcia /32
Przedsiębiorstwa od początku globalne (born globals) / 33
Modele przedsiębiorczości międzynarodowej / 38
1.3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa / 45
1.4. Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4.1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 52
1.4.2. Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 57
1.5. Wybrane koncepcje teoretyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 61
Teoria wolumenu produkcji zagranicznej i chłonności rynków zagranicznych / 63
Teoria kształtowania się pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych Dunninga / 64
Teoria lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich / 65
Teoria przewag własnościowych / 67
Teoria internalizacji / 68
Paradygmat eklektyczny Dunninga / 69
Teoria opcji rzeczywistych Buckleya / 74
1.6. Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 75
1.7. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w ujęciu międzynarodowym / 78

ROZDZIAŁ DRUGI
Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle świata / 82
2.1. Zmiany w ewidencji polskich bezpośrednich inwestycji za granicą / 82
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie / 85
2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE-13 / 97
2.4. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą / 103
2.4.1. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą według danych NBP / 103
2.4.2. Jednostki zagraniczne z udziałem polskiego kapitału według danych GUS / 108

ROZDZIAŁ TRZECI
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako miejsce lokaty bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 116
3.1. Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – rys ogólny / 116
3.2. Warunki formalnoprawne lokowania kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 126
3.3. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wobec bezpośrednich inwestorów zagranicznych / 139
3.4. Ewidencja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 145
3.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / 147

ROZDZIAŁ CZWARTY
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – wyniki badania / 160
4.1. Prezentacja wyników dotychczasowych prac badawczych na temat ekspansji polskich przedsiębiorstw do USA / 160
4.2. Cel i metodyka przeprowadzonych badań / 165
4.2. Charakterystyka badanej zbiorowości i respondentów badania głównego / 169
4.3. Wyniki przeprowadzonego badania głównego / 178
4.3.1. Czynniki oddziałujące na rozwój polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania w USA / 178
4.3.2. Oddziaływanie zasobów wniesionych przez przedsiębiorstwa macierzyste z Polski oraz polskości kapitału na rozwój ich spółek w USA / 187
4.3.3. Źródła budowania przewagi konkurencyjnej i szanse rozwojowe podmiotów z udziałem polskiego kapitału w USA / 191

ROZDZIAŁ PIĄTY
Studia przypadków / 195
5.1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA / 195
Informacje ogólne / 195
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji TZMO SA / 203
Ekspansja zagraniczna TZMO na rynek amerykański / 208
5.2. FAKRO Sp. z o.o / 212
Informacje ogólne i proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / 212
Ekspansja zagraniczna FAKRO na rynek amerykański / 219
5.3. DataWalk SA / 225
Informacje ogólne / 225
Ekspansja zagraniczna na rynek amerykański i jej znaczenie dla rozwoju opisywanego przedsiębiorstwa / 232

Zakończenie / 241
Literatura / 245
Spis tabel / 269
Spis wykresów, schematów i ilustracji / 271

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum