SKIP_TO

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie (mechanizmy wsparcia). Raport

Rok wydania:2022 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:64 ISBN:978-83-231-5047-3 eISBN:978-83-231-5048-0 Format:210 x 297 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5048-0
OPIS

Raport z badania 2022 zrealizowanego przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – uwarunkowania, skutki i perspektywy”

Autorzy raportu, pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od wielu lat prowadzą badania naukowe dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Pierwsze ich prace badawcze w tym obszarze obejmowały BIZ w Polsce – natężenie, strukturę, uwarunkowania i skutki tych inwestycji. Są one kontynuowane w zakresie krajowym i regionalnym, chociaż obecna działalność badawcza autorów koncentruje się na problematyce aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Ponadto przedmiotem zainteresowań naukowych autorów raportu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw drogą kapitałową, zwłaszcza działalność największych bezpośrednich inwestorów świata, a także przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów rozwijających się. Wyniki ich badań były ogłaszane w licznych opracowaniach naukowych – książkach i artykułach publikowanych w kraju i za granicą. W powszechnym uznaniu toruński ośrodek badań BIZ, który współtworzą, należy do wiodących w Polsce. Szerzej o zespole badawczym: https://skolar.umk.pl.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.