SKIP_TO

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki

autorzy: Włodzimierz Karaszewski redaktorzy: Włodzimierz Karaszewski
Rok wydania:2005 Liczba stron:488 ISBN:832-31-184-0-
OPIS

Przedmiotem prezentowanej pracy jest problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wpływu na konkurencyjność gospodarki. Przedstawiono w nim wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Realizując projekty badawcze w tym obszarze polskie uczelnie odpowiadają na potrzebę możliwie najpełniejszego rozpoznawania zmian skali i struktury tych inwestycji oraz ich wielorakich i wielokierunkowych oddziaływań na polską gospodarkę. Nie może tu zabraknąć oceny rosnącej roli, jaką odgrywają w gospodarce przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. [...]

W prezentowanej książce zasygnalizowano ważne, a jednocześnie nieopisane w literaturze przedmiotu zagadnienie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Liczne przykłady światowe wskazują, iż coraz częściej potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw tworzą nie tylko zasoby o określonych cechach, ale także zdolność ich optymalnej alokacji na świecie. Potwierdzeniem tego jest niezwykle dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych, uznawany za jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesnej gospodarki światowej.

Ze wstępu

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.