Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 9

Publication year:
2021
Pages number:
392
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Series:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4584-4
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4583-7
eISBN:
978-83-231-4585-1

64,00 zł

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 9

Kategoria produktu:

Aleksander Smoliński, Tomasz Strzeżek
Z potrzeby chwili. Mobilizacja jazdy w warunkach powstania i wojny polsko-rosyjskiej w końcu 1830 i w 1831 r. oraz w pierwszym okresie walk o niepodległość i granice na przełomie 1918 i 1919 r.

 

Wstęp / 13

Rozdział 1
Wojewódzkie pułki jazdy w powstaniu listopadowym – mobilizacja i wykorzystanie w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. / 27
Stare i nowe formacje jazdy Wojska Polskiego Królestwa Polskiego w latach 1830–1831 / 27
Mobilizacja jeźdźców z ofiar dobrowolnych / 38
Mobilizacja jeźdźców dymowych / 46
Organizacja nowych pułków wojewódzkich z jeźdźców dymowych i z ofiar dobrowolnych / 56
Wyszkolenie i przygotowanie do wojny nowych pułków kawalerii / 77
Skład osobowy nowej kawalerii / 88
Uzbrojenie, umundurowanie i konie kawalerii wojewódzkiej / 117
Nowe pułki kawalerii w wojnie – zastosowanie i szlak bojowy / 137

Rozdział 2
Szwadrony wojewódzkie – ochotnicze formacje jazdy
Wojska Polskie go II Rzeczypospolitej (koniec 1918–marzec 1919 r.) / 177
Początki odrodzonego Wojska Polskiego / 177
Plany naczelnych władz wojskowych dotyczące formowania szwadronów wojewódzkich / 183
Szwadron Radomski / 194
Szwadron Jędrzejowski / 210
Szwadron Ziemi Radomskowskiej / 211
Szwadron Ułanów Województwa Warszawskiego (Mazowieckiego) / 214
1 Szwadron Jazdy Ziemi Łowickiej / 234
Szwadron, a następnie Dywizjon Jazdy Wojewódzkiej Odsieczy Lwowa / 246
Szwadron Łódzki / 258
Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej / 266
Szwadron Jazdy Ziemi Kujawskiej / 271
Szwadron Ziemi Kujawskiej / 273
Szwadron Płocki / 275
Szwadron Ciechanowski / 279
Szwadron Bielsko-Mazowiecki (Białostocki Oddział Jazdy) / 282
Szwadron Ułanów Województwa Siedleckiego / 291
Likwidacja szwadronów wojewódzkich oraz ich formalne wcielenie do formacji jazdy regularnej / 296

Zakończenie / 325
Conclusion / 331
Bibliografia selektywna / 337
Wykaz ilustracji i tablic genealogicznych / 365
Indeks geograficzny / 371
Indeks osobowy / 377

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum