• Home
  • Historia sztuki
  • Architektura kościoła św. Jakuba w Toruniu jako przedmiot badań naukowych

Anna Błażejewska

Architektura kościoła św. Jakuba w Toruniu jako przedmiot badań naukowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4790-9
Publication year:
2022
Pages number:
170
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4791-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4791-6

38,00 zł

miękka

Anna Błażejewska

Architektura kościoła św. Jakuba w Toruniu jako przedmiot badań naukowych

Kategoria produktu:

Książka powstała w przekonaniu, że dzieje badań − zwłaszcza nad obiektem, któremu przyznawano status arcydzieła − warte są refleksji jako takie, zwłaszcza gdy mają długą tradycję i – jak się wydaje – wpływają dziś na pewne zaniechania badawcze, choćby brak monografii zabytku. Tak się złożyło, że czas, kiedy podjęto naukowe rozważania nad kościołem św. Jakuba,  zbiega się z początkiem istnienia historii sztuki jako dyscypliny akademickiej. To wręcz modelowa sytuacja, by stwierdzić, czy i na ile różne kierunki badań podejmowane przez kolejne pokolenia historyków sztuki, a także pozanaukowe uwarunkowania społeczno-polityczno-kulturowe wpływały na badania nad tym dziełem architektury. Rozpoznanie istniejącego dorobku na tyle, by uruchomiło ono potencjał do dalszych badań, na jakie kościół św. Jakuba w Toruniu w pełni zasługuje, jest zasadniczym celem publikacji.

Wprowadzenie / 7

1. Ogólna charakterystyka literatury przedmiotu i jej uwarunkowań / 13

2. Szczegółowa prezentacja głównych problemów badawczych / 33
• DZIEJE BUDOWY KOŚCIOŁA. Polaryzacja stanowisk i zakresów kompetencji badawczych / 33
• TYP I STYL BUDOWLI ORAZ ICH GENEZA. Niezbywalność fundamentalnych badań historii sztuki: między rodowodem form a osobowością artysty / 52
• FUNDATOR, OPIEKUN BUDOWY KOŚCIOŁA. Siła źródeł pisanych czy dzieła sztuki? / 86
• FRYZY INSKRYPCYJNE. Treści, znaczenia i jakości wizualne / 98
• SEMANTYKA BUDOWLI. Złożoność znaczeń form i przestrzeni / 110
• PERCEPCJA PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ. Niedoceniana jakość poznawcza / 112

3. Kilka uwag o ilustracjach w publikacjach dotyczących architektury kościoła. Nowy aspekt stanu badań / 115

4. Perspektywy i propozycje badawcze. Odejście od paradygmatu dotychczasowych dociekań? / 121

Wykaz wykorzystanej literatury / 135
Ilustracje / 151
Spis ilustracji / 169

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum