Piotr Wiśniewski, Maria Bajak, Maciej Chodziński, Patrycja Guzikowska

Wybrane problemy Gospodarki 4.0

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4680-3
Publication year:
2022
Pages number:
158
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4681-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4681-0

25,60 zł

miękka

Piotr Wiśniewski, Maria Bajak, Maciej Chodziński, Patrycja Guzikowska

Wybrane problemy Gospodarki 4.0

Kategoria produktu:

Problematyka Gospodarki 4.0. jest coraz istotniejszym aspektem w naukach ekonomicznych. Wykracza ona poza problem rozwoju technicznego. Gospodarka 4.0. jest katalizatorem zmian nie tylko w przemyśle, ale również w innych sektorach gospodarczych, takich jak bankowość. W jej kontekście konieczna jest również analiza relacji między politykami społeczną i gospodarczą państwa. Analizowane zjawisko jest wyzwaniem dla ekonomistów, gdyż wymusza ono ponowną ewaluację dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych, a także poszukiwania nowych metod badawczych. Autorzy podejmują bardzo zróżnicowane tematy mieszczące się w zakresie Gospodarki 4.0. Dzięki temu praca nie tylko zarysowuje złożoność zjawiska, ale pozwala również spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

Prolog / 9

Piotr Wiśniewski
Charakterystyka Gospodarki 4.0 w ujęciu systemów socjotechnicznych i nowej ekonomii instytucjonalnej / 11
Abstrakt / 11
Wprowadzenie / 11
1. Gospodarka 4.0 i znaczenie technologii / 13
1.1. Charakterystyka Gospodarki 4.0 / 13
1.2. Nowe formy własności / 14
1.3. Nowe formy własności w realnym rynku / 16
2. Nowa ekonomia instytucjonalna i ekonomia kompleksowości / 18
2.1. Kapitał społeczny / 18
2.2. Kapitał relacyjny / 21
2.3. Kapitał ludzki / 22
2.4. Technologia i ludzie / 23
2.5. Systemizm / 25
2.6. Gospodarka współdzielenia / 27
2.7. Globalizacja / 28
2.8. Samoorganizacja / 30
2.9. Rozpowszechnianie się informacji / 32
3. Równowaga instytucjonalna / 34
4. Czarny rynek i zagrożenia / 35
Podsumowanie / 37

Maria Bajak
Motywy wykorzystania technologii beacon w komunikacji marketingowej z pokoleniem Y / 43
Abstrakt / 43
Wprowadzenie / 44
1. Proces komunikacji marketingowej / 45
2. Komunikacja marketingowa z pokoleniem Y / 50
3. Wykorzystanie beaconow w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa / 56
4. Integracja środowiska online i offline za pośrednictwem beaconow / 60
5. Charakterystyka badania oraz wybranej grupy badawczej / 65
6. Wyniki przeprowadzonych badań / 66
Podsumowanie / 75

Maciej Chodziński
Ekohipoteka jako przyjazna środowisku, alternatywna forma kredytowania zakupu nieruchomości na potrzeby gospodarstw domowych / 79
Abstrakt / 79
1. Potrzeby gospodarstw domowych i ich finansowanie / 80
2. Bank jako główny kredytodawca / 89
3. Klasyfikacja banków / 93
4. Procedury udzielania kredytu i ocena wiarygodności
kredytobiorcy / 99
5. Ekologia w bankowości / 106
6. Analiza ofert ekologicznych kredytów hipotecznych / 110
Podsumowanie / 117

Patrycja Guzikowska
Wpływ zmniejszonej dzietności na poziom inflacji / 123
Abstrakt / 123
Wprowadzenie / 123
1. Narzędzia, które mogą spowodować wzrost urodzeń, a w przyszłości również podaż pracy w gospodarce – przegląd literatury / 125
2. Niestabilność krajowego rynku pracy wynikająca z dużego udziału obcokrajowców / 130
3. Zmiany demograficzne oraz ich skutki dla gospodarki w długim okresie / 142
3.1. Czynniki demograficzne determinujące podaż pracy w gospodarce / 142
3.2. Wpływ zmian demograficznych na inflację – ujęcie kosztowe / 146
3.3. Wpływ zmian demograficznych na inflację – ujęcie podażowe / 152
Podsumowanie / 154

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum