• Home
  • Historia sztuki
  • Warsztat artysty malarza w XVIII stuleciu na przykładzie dzieł Szymona Czechowicza (1689−1775) oraz twórców jego kręgu

Ewa Doleżyńska-Sewerniak

Warsztat artysty malarza w XVIII stuleciu na przykładzie dzieł Szymona Czechowicza (1689−1775) oraz twórców jego kręgu

ISBN:
978-83-231-5174-6
Publication year:
2023
Pages number:
516
Nr wydania:
pierwsze
Format:
297 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5175-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5175-3

Ewa Doleżyńska-Sewerniak

Warsztat artysty malarza w XVIII stuleciu na przykładzie dzieł Szymona Czechowicza (1689−1775) oraz twórców jego kręgu

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja poświęcona jest zagadnieniom warsztatu malarskiego artystów w XVIII stuleciu, ze szczególnym uwzględnieniem Szymona Czechowicza − jednego z najwybitniejszych polskich twórców aktywnych w tym czasie. Głównym celem badań była rekonstrukcja procesu twórczego − etapów i metod realizacji obrazów oraz technicznej strony malarstwa, a także przybliżenie realiów tego zawodu: edukacji, organizacji pracy, pracowni, jej zasobu − używanych narzędzi, materiałów i akcesoriów, a także ich dostępności.

Dzięki temu autorka stworzyła bank danych dotyczących metod i materiałów w warsztacie Czechowicza, które – być może − staną się bazą do porównań, ułatwiającą datowanie oraz służącą weryfikacji autorstwa przypisywanych mu prac. Jako że badania objęły także obrazy artystów związanych z jego pracownią (tych znanych z nazwiska), autorka podjęła próbę opisania wpływu Szymona Czechowicza na ukształtowanie ich warsztatu.

 

Wstęp / 7

Życie i twórczość Szymona Czechowicza / 15

Kształcenie artystyczne w XVIII stuleciu / 31
Formy i metody kształcenia / 31
Podręczniki do nauki w XVIII stuleciu / 46
Edukacja w atelier Szymona Czechowicza / 49

Pracownia malarza w XVIII stuleciu i jej wyposażenie / 52
Pracownia Szymona Czechowicza i twórców jego kręgu oraz jej wyposażenie / 52
Pomoce naukowe i wzorce ikonograficzne / 77
Organizacja pracy / 83

Materiały artystyczne w XVIII wieku w Rzeczypospolitej – handel, asortyment, ceny / 89
„Sklepy zaopatrzenia artystów malarzy” w XVIII wieku / 89
Oferta handlowa dostawców i „producentów” materiałów artystycznych / 97
Ceny materiałów / 102

Rysunek / 104
Typy, źródło i funkcja rysunków Czechowicza / 104
Narzędzia i materiały rysunkowe / 120
Charakterystyka narzędzi rysunkowych / 125
Rysunki wykonane czerwoną kredką i sangwiną / 125
Rysunki wykonane tuszem / 128
Rysunki wykonane ołówkiem i czarną kredką / 129
Proces wykonania rysunku – indywidualizm artysty / 133
Rysunek jako podstawa obrazu / 139

Rola malarskich oraz rysunkowych bozzetti i modelli w twórczości Szymona Czechowicza / 142

Kompozycja / 159
Proces komponowania obrazu / 159
Pierwowzory kompozycji Szymona Czechowicza / 161
Cechy kompozycji / 183
Powielanie motywów – rozwiązania obiegowe i autorskie / 183
Powielanie kompozycji o tym samym temacie / 195
Powielanie układu kompozycyjnego w pracach o różnym temacie / 201

Przygotowanie podobrazia / 207
Krosna pomocnicze / 207
Krosna ekspozycyjne / 211
Gwoździe / 221
Podobrazia płócienne / 227
Izolacja płótna / 238
Gruntowanie płócien / 241
Podobrazia metalowe / 252
Przygotowanie podobrazia metalowego do gruntowania i malowania / 254
Gruntowanie podłoży metalowych / 254
Rysunek na gruncie / 256

Warstwy malarskie / 272
Paleta Szymona Czechowicza – pigmenty i barwniki / 272
Biele / 273
Czerwienie / 275
Pigmenty koloru niebieskiego / 282
Fiolety / 285
Zielenie / 285
Żółcienie / 286
Brązy / 290
Czernie / 291
Organizacja palety / 296
Mieszanie pigmentów – uzyskiwanie farb / 298
Spoiwa / 298
Sposób opracowania malarskiego i struktura obrazu / 299
Karnacje / 304
Włosy i zarost / 305
Szaty białe / 305
Szaty czerwone / 305
Szaty różowe / 309
Szaty niebieskie / 309
Szaty żółte / 309
Szaty zielone / 309
Szaty brązowe / 313
Szaty czarne / 313
Architektura / 313
Niebo / 313
Zieleń pejzażu / 316
Laserunkowy brąz do wykańczania kompozycji / 316
Wypełniacze w farbach warstw spodnich / 316
Portrety / 323
Autorskie przemalowania – pentimenti / 327
Werniksowanie / 328
Kolor w malarstwie Szymona Czechowicza oraz twórców jego kręgu / 336

Problematyka atrybucji i datowania prac z warsztatu Szymona Czechowicza / 380
Błędne atrybucje / 380
Sygnatury / 396
Datowanie / 401

Zakończenie / 416
Aneks – tabele / 419
Wykaz skrótów / 452
Bibliografia / 455
Spis ilustracji / 482
Spis tabel / 499
Indeks osób / 500
Indeks topograficzny / 512

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum