Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1874-4
Publication year:
2005
Pages number:
272
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp; Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich (Kolekcjonerska pasja hr. Tytusa Działyńskiego - przedstawiciela wielkopolskiej arystokracji * Rok 1826 - Tytus Działyński właścicielem majątku kórnickiego. Powstanie Biblioteki Kórnickiej. Prace nad przystosowywaniem zamku na potrzeby biblioteki * Jan Kanty Działyński właściciel zbiorów Biblioteki Kórnickiej w latach 1861-1880 * Opieka nad zbiorami w czasach Jana Dziatyńskiego. Nowe pomieszczenia biblioteczne * Czasy Władysława Zamoyskiego (1880-1924). Zygmunt Celichowski opiekunem zbiorów. Prace introligatorskie i profilaktyka konserwatorska * Okres fundacji Zakłady Kórnickie (1925-1953). II wojna światowa. Rok 1949 - ekspertyza stanu zachowania zbiorów wykonana przez Bonawenturę Lenarta * Rok 1953 - przejęcie Biblioteki Kórnickiej przez Polską Akademię Nauk. Przystosowanie pomieszczeń zamkowych do przechowywania zbiorów. Budowa nowych magazynów. Prace konserwatorskie i restauratorskie); Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku (Badania nad stanem zachowania starodruków ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN * Warunki przechowywania zbioru * Charakterystyka zbioru starodruków * Dawne naprawy introligatorskie i konserwacje starodruków * Stan zachowania starodruków * Stopień zakwaszenia papierów * Zniszczenia biologiczne starodruków * Stan zachowania starodruków w zależności od czasu zakupu i wydania * Badania nad stanem zachowania zbioru rękopisów z lat 1801-1914 z archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN przechowywanych w magazynie zamkowym * Warunki przechowywania zbioru * Charakterystyka zbioru * Zniszczenia mechaniczne i fizykochemiczne archiwaliów * Stopień zakwaszenia, skład włóknisty i zażółcenie papierów * Rodzaje i intensywność zniszczeń biologicznych * Badania nad stanem zachowania zbioru rękopisów z lat 1801-1914 z archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN przechowywanych w magazynie współczesnym * Warunki przechowywania zbioru * Charakterystyka zbioru * Zniszczenia mechaniczne i fizykochemiczne archiwaliów * Stopień zakwaszenia, skład włóknisty i zażółcenie papierów * Rodzaje i intensywność zniszczeń biologicznych); Problemy konserwacji i restauracji (Problematyka konserwatorska i restauratorska najcenniejszych zbiorów Biblioteki Kórnickiej - realizacje autorskie * Opracowanie metod konserwacji zbiorów korespondencji i dokumentów z kancelarii królewskich polskich władców * Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795 * Prace nad rękopisami A. Mickiewicza i metryką urodzenia K. Iłłakiewiczówny - propozycja konserwacji XIX-wiecznych rękopisów * Problematyka konserwatorska iluminowanych XVI-wiecznych sztambuchów H. Böhma i M. Heidenreicha oraz rękopisu "Herbarzyk" * Prace konserwatorskie i restauratorskie nad kroniką Marcina Polaka * Konserwacja zachowawcza jedenastu miniatur Stanisława Samostrzelnika * Starodruk "Żywot Wszechmogącego Syna Bożego." B. Opecia i inne druki przykładem XIX-wiecznej i współczesnej konserwacji * Kopie rękopisów i druków jako jedna z form ochrony zbiorów); Podsumowanie wyników badań i zalecenia konserwatorskie; Bibliografia; Summary; Zusammenfassung

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum