- red.

Dialog w kulturze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1535-4
Publication year:
2003
Pages number:
444
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

Miękka ze skrzydełka

- red.

Dialog w kulturze

Kategoria produktu:

Od redaktorów
Problemów związanych z dialogiem jest wiele. Na niniejszy tom składają się wybrane referaty wygłoszone podczas toruńskiej konferencji. Materiały podzielone zostały na cztery części, które odpowiadają interdyscyplinarnemu charakterowi toczonych dyskusji. W pierwszej z nich (Dialog i filozofia) autorzy podejmują filozoficzne rozważania na temat dialogu i filozofii dialogu XX wieku. Część druga (Dialog i religia) ukazuje dyskusje na temat dróg dialogu w obszarze religii. Część trzecia (Dialog i historia) przedstawia niektóre problemy związane z historycznym wymiarem dialogu. Część czwarta (Dialog i polityka) dotyczy politycznego obszaru dialogu. Przedstawione w tym tomie teksty nie wyczerpują złożoności podjętego tematu badań ani też nie są pełnym wyrazem zagadnień omawianych podczas konferencji. Ukazują jednak niektóre aspekty tytułowej problematyki, będąc zarazem zachętą do dalszych studiów.

Organizatorzy konferencji dziękują za zainteresowanie środowiska naukowego, wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do dyskutowania nad tak ważnym dla współczesnej kultury problemem dialogu.

Marek Szulakiewicz Zbigniew Karpus

Spis treści
Od redaktorów

CZĘŚĆ PIERWSZA: DIALOG I FILOZOFIA
Marek Szulakiewicz Wprowadzenie
Włodzimierz Tyburski Dialog jako sposób filozofowania
Marek Szulakiewicz Myślenie dialogiczne w poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej
Józef Dębowski "Prawda dialogu", czyli jak uniknąć instrumentalizacji prawdy
Krzysztof Wieczorek Sumienie dialogiczne i jego rola w kształtowaniu postaw wobec wartości
Piotr Kosty1o Dialog i wielość ideałów pośród ludzi
Ks. Krzysztof Śnieżyński Inspiracje kantowskie w myśli dialogicznej Martina Bubera
Ks. Rafał Misiak Kultura jako medium racjonalności. Miedzy epistemologią a interpersonalnością
Marcin Lisiecki Myślenie dialogiczne Mikolaja Bierdiajewa
Igor Strapko Filozofia nadziei Józefa Tischnera

CZĘŚĆ DRUGA: DIALOG I RELIGIA
Marek Szulakiewicz Wprowadzenie
Bp Marek Jędraszewski Człowiek religijny - człowiekiem dialogu. Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu
Ireneusz Ziemiński O możliwości dialogu między religiami. Kilka banalnych uwag
Zbigniew Stachowski Miejsce dialogu w kulturze chrześcijańskiej
Jerzy Kochanowicz S J Chrześcijański postulat dialogu międzyreligijnego jako wkład w budowanie pokoju

CZĘŚĆ TRZECIA: DIALOG I HISTORIA
Marek Szulakiewicz Wprowadzenie
Andrzej Radomski Historiografia w "rozmowie" ludzkości - etyczny wymiar pisarstwa historycznego
Władysław Szulakiewicz Dialog w historii wychowania - perspektywa biograficzna

CZĘŚĆ CZWARTA: DIALOG I POLITYKA
Marek Szulakiewicz Wprowadzenie
Aleksander W. Lipatow Kultura rosyjska: monologiczny dualizm. Państwo i społeczeństwo
Roman Bäcker Ograniczenia i możliwości dialogu w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej
Lidia Nowakowska Populizm i dialog w europejskiej kulturze politycznej
Andrzej Zybertowicz Dialog społeczny na poziomie lokalnym w Polsce
Marek Jeziński Dialog jako potrzeba wspólnoty. Elementy humoru w języku elit Sojuszu lewicy Demokratycznej
Paweł Czajka Subsydiarność jako forma dialogu społecznego

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum