• Home
  • Archeologia
  • Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

Stanisław Kukawka (red.)

Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1003-4
Publication year:
1998
Pages number:
317
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

Miękka

Stanisław Kukawka (red.)

Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

Kategoria produktu:

Społeczności ludzkie rzadko egzystowały w warunkach absolutnej izolacji kulturowej. Dynamika bytu społecznego w dużej mierze uzależniona jest od możliwości kontaktowania się rozmaitych grup ludzkich. Wydaje się, że twierdzenie tak aktualne w dobie współczesnej, dotyczy także przedstawicieli dawnych kultur prahistorycznych. Nic dziwnego, że badania nad kontaktami kulturowymi należą niewątpliwie do najistotniejszych w prahistorii. W przypadku prahistorii problematyka ta stymulowana bywa rozmaitymi zapotrzebowaniami poznawczymi archeologów. W opracowaniach archeologicznych pojęcie kontaktu kulturowego często powoływane jest w celu wyjaśnienia obserwowanych zmienności w obrębie tzw. ?kultur archeologicznych". W takich warunkach samo zjawisko kontaktu kulturowego, jego forma, sposoby i warunki realizacji nie są głównym zagadnieniem badawczym. Pojęcie kontaktu kulturowego jest wówczas wykorzystywane jako pewnego rodzaju termin o charakterze bardziej heurystyczno-porządkującym niż interpretacyjnym. Nie brakuje jednak studiów, które poprzez odwoływanie się do materiałów archeologicznych, ukierunkowane są na charakterystykę specyfiki minionych kontaktów kulturowych w ich wymiarze społecznym (Bokiniec 1991). Tymczasem w perspektywie wybitnie kulturoznawczej lub etnologicznej kontakt kulturowy jest rozumiany jako konfrontacja społecznie aktualizowanych porządków wartości. W koncepcjach antropologicznych, ów socjo-aksjologiczny poziom interakcji uchodzi za najbardziej istotny czynnik stymulujący i ostatecznie umożliwiający nawiązanie kontaktu interkulturowego. W odniesieniu do społeczności wczesnotradycyjnych możemy mówić o rozmaitych ?technologiach realizacji kontaktu", lecz do najbardziej znanych należy wymiana darów (Sahlins 1992).

 

Spis treści

Bibliografia prac Krystyny Przewoźnej-Armon
Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Krystyny Przewoźnej-Armon (zestawili: Witold Armon i Ewa Jaroszewska
Andrzej Piotr Kowalski - Dar, import i obcość. Szkic z prahistorycznej etnologii kontaktu kulturowego
Marta Śliwa - Koncepcja bricolage'u w strukturalistycznej interpretacji sztuki pierwotnej u C. Lévi-Straussa
Jacek Woźny - Wstęp do hermeneutyki przestrzeni w archeologii
Andrzej Zdzisław Bokiniec - Ukryty czynnik. Esej etno-archeologiczny
Zofia i Stanisław Kurnatowscy - Z doświadczeń badań osadniczych. Ogólniejsze i bardziej szczegółowe poziomy analizy
Jarosław Sobieraj, Daniel Makowiecki - Harpuny kościane z Ostrowa (Jezioro Gil Wielki) w województwie olsztyńskim
Stanisław Kukawka - Z badań nad strukturą zasiedlenia ziemi chełmińskiej przez grupy wczesnych faz rozwojowych kultury pucharów lejkowatych
Jolanta Małecka-Kukawka - Sierpy, sierpaki, sierpce... - analiza funkcjonalna wczesnorolniczych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej
Mirosław J. Hoffman - Z zagadnień budownictwa mieszkalnego w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowo-wschodniej strefie nadbałtyckiej
Jacek Gackowski - Niektóre wyroby metalowe z osad nawodnych kultury kurhanów zachodniobałtyjskich a zagadnienie powiązań wymiennych w początkach epoki żelaza
Kazimierz Bielenin - Starożytne hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Kilka uwag bardziej ogólnych
Krystyna Hahuła, Małgorzata Kurzyńska - Groby z późnego okresu rzymskiego w Jaworzu na ziemi chełmińskiej
Ewa Bokiniec - Bransoleta szklana i żelazny grzebień z osady oksywskiej i wielbarskiej w Toruniu, stanowisko nr 234
Danuta Jaskanis - Relikty kurhanowego cmentarzyska w Bachanowie w województwie suwalskim
Romana Barnycz-Gupieniec - Ribe w świetle badań archeologicznych
Judyta Julia Gładykowska-Rzeczycka - Materiał kostny z obiektów archeologicznych jako źródło informacji o biostrukturze i zwyczajach dawnych populacji

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum