• Home
  • Historia sztuki
  • Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy

Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik (red.)

Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1607-5
Publication year:
2003
Pages number:
383
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Series:
Sztuka i Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik (red.)

Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy

Kategoria produktu:

Spis treści
Od redakcji / Editorial; Wstęp (Zygmunt Waźbiński); Krzysztof Pomian: Portret: pamięć; Tadeusz J. Żuchowski: Der Begriff des Porträts in der Renaissance. Eine etymologische Untersuchung; Marta Smolińska-Byczuk: Physiognomie in der Kunstliteratur des 15. und 16.Jahhrhunderts; Janusz A. Ostrowski: The evolution of Roman bust portraits; Mariusz Mielczarek: Hellenistic royal portraits on coins; Sebastian Dudzik: "Numismata z twarzami" - Portrety Polaków w medalierstwie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVI wieku; Tomasz Mikołajczak: The survival or the revival of classical antique in the portraiture of the 14th century; Anna Lepacka: Rysunek Jana van Eycka do "Portretu kardynała Albergatiego" studium osobowości; Zygmunt Waźbiński: Portret "z natury" w rzeźbie florenckiej drugiej polowy XV wieku; Frank Zöllner: Leonardo da Vinci's portraits: Ginevra de' Benci, Cecilia Gallerani, La Belle Ferroniere, and Mona Lisa; Michael Rohlmann: I ritratti di Giulio II e Leone X di Raffaello; Józef Grabski: Zaginiony "Portret młodzieńca" ze zbiorów XX. Czartoryskich w Krakowie. Ze studiów nad typologią portretu renesansowego; Marcin Fabiański: Il ritratto nella pittura parmigiana del secondo quarto del Cinquecento; Alessandro Cecchi: Il ritratto fiorentino del Cinquecento: da Andrea del Sarto a Bronzino; Michał Haake: The "Portrait of Cosimo I" by Angelo Bronzino. Into portrait hermeneutics in painting; Catherine Monbeig Goguel: Portrait et dessin: entre classicisme et maniera, de Parmigianino a Francesco Salviati; Marcin Kaleciński: Rafael i malarstwo Środkowych Włoch w pierwszej połowie XVI w. w zbiorach polskich; Justyna Guze: "Echa Rafaela" - wystawa Jana Białostockiego w Muzeum Narodowym w Warszawie w pięćsetną rocznicę urodzin artysty; Tomasz de Rosset: "Żal, że nie wabi oczu jaki Rafael" - mit i rzeczywistość kolekcjonerstwa polskiego; Jerzy Wojciechowski: Rysunki uczniów Rafaela w zbiorach polskich; Podsumowanie / Summary (Zygmunt Waźbiński)

Od RedakcjiSztuka portretowa powstawała w ciągłym napięciu między koncepcją autonomicznego dzieła sztuki a ideą reprezentacji, tj. zastępstwa. Owe samodzielne dzieło sztuki plastycznej, łączące w sobie portret plastyczny i rysunkowy już u zarania zostało opisane w Historii Naturalnej Pliniusza Starszego (Naturalis Historia, XXXV, 151). Stawiając pytanie o początek malarstwa, Pliniusz przywołuje historie korynckiego garncarza Butadesa. W jego warsztacie powstało dzieło przedstawiające głowę ukochanego córki garncarza. Było ono efektem obwiedzenia konturem zarysu wyznaczonego przez cień. Butades wypalił w piecu tak wyznaczony portret i uczynił go trwałym. W ten sposób zostały zatrzymane i uwiecznione w dziele plastycznym realność i chwila. Ten Butadesowy portret miał za zadanie przypominać, przywoływać w pamięci swój pierwowzór. Podobną rolę przypisuje się dziełom portretowym i dziś, wykonuje się je, żeby za ich pomocą przywołać w pamięci pierwowzór. Między portretowanym a portretem wytwarza się niezwykła więź, która umożliwia trwanie przeszłości we współczesności, a więc zachowywanie w pamięci - ciągle aktualizowanej - wiedzy o portretowanym. [...]

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum