SKIP_TO

Waldemar Chorążyczewski

Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym

Janusz Tandecki, Waldemar Chorążyczewski
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych

Waldemar Chorążyczewski
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku

Waldemar Chorążyczewski, Stanisław Roszak
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Archiwa Kancelarie Zbiory, t. 1

Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta
25,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Archiwa Kancelarie Zbiory, t. 2

Krzysztof Syta, Robert Degen, Waldemar Chorążyczewski
od 18,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia nowożytna

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk
10,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Ryszard Mienicki (1886-1956). Archiwista i historyk

Robert Degen, Waldemar Chorążyczewski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne. t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
50,00 zł35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia

Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy

Waldemar Chorążyczewski, Janusz Tandecki
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 3: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
48,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa
od 48,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 4(6)/2013

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 1(3)/2010

Robert Degen, Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 2(4)/2011

Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 3(5)/2012

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 5(7)/2014

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze

Waldemar Chorążyczewski, Arvydas Pacevicius, Stanisław Roszak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
44,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 7(9)/2016

Waldemar Chorążyczewski
od 27,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 6(8)/2015

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 8(10)/2017

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński
od 4,92 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 9(11)/2018

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 10(12)/2019

Waldemar Chorążyczewski
od 30,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 6: Pogranicza archiwistyki

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
od 4,92 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Archiwum – archiwistyka – kultura. Antologia

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa
od 4,92 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 11(13)/2020

Waldemar Chorążyczewski
od 28,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Zachęta do archiwistyki

Waldemar Chorążyczewski
od 6,92 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 12(14)/2021

Waldemar Chorążyczewski
od 32,00 zł
Książka
Nauki pomocnicze historii

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 7: Komu i do czego potrzebne są archiwa?

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Magdalena Wiśniewska-Drewniak
od 6,92 zł
czasopismo

Archiwa – Kancelarie – Zbiory 13(15)/2022

Waldemar Chorążyczewski
od 38,00 zł

Przydatne linki