Sławomir Czachowski

Nowe drogi w medycynie rodzinnej Studium eksploracyjne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1668-7
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
260
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Sławomir Czachowski

Nowe drogi w medycynie rodzinnej Studium eksploracyjne

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie; Struktura pracy; TEORETYCZNE PODSTAWY SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA LEKARZA RODZINNEGO: Przestrzenie medycyny rodzinnej (Tło społeczne przemian w podstawowej opiece zdrowotnej * Rys historyczny medycyny rodzinnej w Polsce. Obszar działalności lekarza rodzinnego * Kontrowersje dotyczące definicji lekarza rodzinnego * Zakres kompetencji lekarza rodzinnego * Różnice w funkcjonowaniu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej); Środowiskowe aspekty zawodowej pracy lekarza rodzinnego (Działalność lekarza jako wytwór kultury ludzkiej * Wiedza medyczna podstawą racjonalnego myślenia * Etyczno-filozoficzne podstawy myślenia lekarza rodzinnego * Medycyna, religia i przekonania zdrowotne * Religia * Przekonania zdrowotne * Niemedyczne nurty lecznictwa obecne w praktyce lekarza rodzinnego * Lekarz rodzinny w prawnym i organizacyjnym systemie opieki zdrowotnej * Wzorce osobowe i ideały w realizowaniu własnej kariery lekarskiej); Metodologiczne podstawy badań własnych (Cel i problem badań * Paradygmaty badań w medycynie rodzinnej * Paradygmat naturalistycznego sposobu poznawania rzeczywistości * Paradygmat antynaturalistycznego sposobu poznawania rzeczywistości * Metody zbierania danych w badaniach własnych * Kwestionariusz ankiety * Wywiad biograficzny * Wywiad narracyjny według modelu Fritza Schutzego * Charakterystyka badanych zbiorowości * Metodologia i dobór badanych zbiorowości). ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH: Motywy wyboru specjalizacji w medycynie rodzinnej i w opinii studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy (Wyniki badań ankietowych * Omówienie i interpretacja wypowiedzi studentów * Pragmatyczne podejście do życia * Holistyczne spojrzenie na pacjenta - dodatkowe kwalifikacje * Lekarz szpitalny versus lekarz rodzinny * Medycyna męska czy medycyna żeńska * Prestiż, pozycja versus filantropia, misja * Podsumowanie); Biograficzne konteksty pracy lekarza rodzinnego (Dyplom lekarza rodzinnego szansą dalszego rozwoju czy wyborem z przypadku * Kim jestem, czyli droga do tożsamości zawodowej * Elementy socjalizacyjne w biografiach lekarzy rodzinnych * Instytucje edukacyjne * Znajomi, koledzy-lekarze, instytucje medyczne * Czy pleć lekarza rodzinnego ma znaczenie? * Czy lekarzom rodzinnym grozi wypalenie zawodowe? * Podsumowanie); Lekarz rodzinny w strukturze opieki zdrowotnej (Relacje lekarza rodzinnego z urzędnikami * Relacje lekarza rodzinnego z pacjentami i lekarzami innych specjalności * Koncepcje własnej praktyki lekarza rodzinnego * Praktyka lekarza rodzinnego podstawowym elementem reformy opieki zdrowotnej w Polsce. Próba konstrukcji modelu społecznego); Zakończenie; Aneksy (Ankieta dla studentów wydziału medycyny * Ankieta dla celów przeprowadzenia wywiadu biograficznego z lekarzami rodzinnymi); Bibliografia; New ways in the famiły medicine. The exploration study. Summary

Z wprowadzenia
Struktura książki składa się z dwóch części. W pierwszej starałem się znaleźć obszary, które pozwoliłyby mi na zrealizowanie celów moich poszukiwań. Poznanie i skonkretyzowanie tematów opisujących tę problematykę umożliwiło mi interpretację znaczeń i sensów stale pojawiających się w mowie potocznej lekarzy rodzinnych oraz w sposobie ich myślenia. Określałem te przestrzenie refleksji z pozycji własnych doświadczeń, ciągłych obserwacji środowiskowych, spotkań z najbliższym otoczeniem, współtworzenia od podstaw tego nowego fenomenu rzeczywistości społecznej. Szukałem takich aspektów działalności lekarza rodzinnego, aby uzyskane informacje i zebrane szczegółowe dane dostarczyły wyczerpujących i trafnych odpowiedzi, ukazały jak najpełniej złożoność problemów, z którymi przyszło zmierzyć się twórcom nowej zreformowanej opieki zdrowotnej. Wyodrębniłem je w formie osobnych podrozdziałów opisujących te aspekty środowiskowe, z którymi lekarz rodzinny spotyka się w swojej codziennej praktyce. Wielokrotnie staje on przed koniecznością dokonywania trudnych wyborów w sytuacji, w której decyzja zależy od splotu współistniejących czynników (np. psychologicznych, religijnych, ekonomicznych, egzystencjalnych). Wiele przemyśleń i refleksji poświęciłem poszukiwaniu odpowiedniej drogi badawczej, prowadzącej do uzyskania - z wybranej perspektywy metodologicznej - najbardziej prawidłowych i zadowalających wyjaśnień. Użycie metod jakościowych umożliwiło mi przytoczenie teorii, które opisują i wyjaśniają społeczną aktywność lekarza rodzinnego. Pomogły mi one w uformowaniu celów i treści badawczych, sposobu zbierania danych, wyboru osób uczestniczących w badaniach. W drugiej części książki dokonałem analizy ankiet, zapisów biograficznych i wywiadów narracyjnych. Dotyczyły one osób, które właśnie uzyskały dyplom lekarza rodzinnego i tych, które prowadzą własną działalność najdłużej, tj. od samego początku. Wiele trudnych tematów, których wcześniej nie przewidywałem w swoich zamiarach pisania książki stało się impulsem do poszukiwania teorii w dziedzinie nauk społecznych. Pomogły mi one znaleźć właściwą interpretację zachodzących zjawisk w nowych realiach kultury medycznej. Opracowanie kończy propozycja własnego rozwiązania wielu problemów ujawnionych w trakcie badań i wytyczenia dalszych kierunków dla eksploracji tej przestrzeni społecznej.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum