Adam Dobaczewski (red.)

Studia nad współczesną polszczyną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka

Wysyłamy w ciągu 7 dni
ISBN:
978-83-231-2134-3
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
318
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

43,00 zł

Miękka

Adam Dobaczewski (red.)

Studia nad współczesną polszczyną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka

Kategoria produktu:

Spis treści

Przedmowa (Adam Dobaczewski); Małgorzata Urban: Dystrybucja formantów przymiotników odrzeczownikowych o funkcji transpozycyjnej; Iwona Kaproń-Charzyńska: Charakterystyka słowotwórcza prostych derywatów rzeczownikowych z ucięciem cząstek z podstawowym -k-; Ewa Ulitzka: Klasyfikacje gramatyczne leksemów we współczesnych słownikach ogólnych języka polskiego: wybrane problemy; Aleksandra Walkiewicz: Problem aspektu czasownikowego w języku francuskim w świetle przekładu na język polski; Krystyna Bojałkowska: Formy czasownikowe wymagane jako nadrzędniki przez imiesłowy przysłówkowe; Anna Samorowska: O ciągu tyle że; Monika Czerepowicka: Po pierwsze, z bliska, po polsku, czyli o wybranych wyrażeniach dwusegmentowych; Aleksandra Ćwiklińska: Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SPżeby; Anna Sledź: Wykrzyknik a przerywnik; Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk: Funkcje składniowe a charakterystyka referencjalna konstrukcji elektywnych (na przykładzie wyrażenia jeden z); Magdalena Krzyżanowska: Wybrane problemy dotyczące szyku przysłówków lokatywnych (na przykładzie leksemu tutaj); Dorota Salińska: Cechy składniowe i semantyczne przymiotników o funkcji intratekstualnej (niniejszy, powyższy, poniższy); Dagmara Balabaniak: Wysoko i wysoce jako wykładniki intensywności cechy; Sebastian Deka: Cechy semantyczne wykładników następstwa: potem, później. Uwagi wstępne; Dagmara Maryń: O metodach analizy semantycznej polskich przy słówków tempa; Agnieszka Sulich: Jeśli chodzi o_, (to)_ jako tematyzator nawiązujący do wcześniejszej wypowiedzi; Joanna Zaucha: Charakterystyka funkcjonalna przymiotnika równy identyfikującego cechę; Mariola Wołk: O definiowaniu mówienia w nazwach zachowań językowych; Tomasz Nowak: Semantyczny opis przyimkowych jednostek języka o postaci w środku, na środku, pośrodku; Renata Bronikowska: Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie; Bożena Wika: Polisemia leksykalna w ujęciu kognitywnym (na przykładzie wieloznaczności wybranych nazw części ciała); Monika Szewczyk: Prozodia semantyczna (semantic prosody) a znaczenie wyrazu; Dorota Lewandowska: Zmiany frekwencji rzeczowników w tekstach informacji prasowych w latach 1963-2002; Marcin Oleksy: Znaczenie wartości w dyskursie epistolarnym (na przykładzie "Naszego Dziennika"); Ewa Kaptur: O języku i strukturze internetowych ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych; Iwona Grzesiak: Jak opisać Polski Język Migowy (PJM)?

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum