Adam Dobaczewski (red.)

Studia nad współczesną polszczyną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2134-3
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
318
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

43,00 zł

Miękka

Adam Dobaczewski (red.)

Studia nad współczesną polszczyną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka

Kategoria produktu:

Spis treści

Przedmowa (Adam Dobaczewski); Małgorzata Urban: Dystrybucja formantów przymiotników odrzeczownikowych o funkcji transpozycyjnej; Iwona Kaproń-Charzyńska: Charakterystyka słowotwórcza prostych derywatów rzeczownikowych z ucięciem cząstek z podstawowym -k-; Ewa Ulitzka: Klasyfikacje gramatyczne leksemów we współczesnych słownikach ogólnych języka polskiego: wybrane problemy; Aleksandra Walkiewicz: Problem aspektu czasownikowego w języku francuskim w świetle przekładu na język polski; Krystyna Bojałkowska: Formy czasownikowe wymagane jako nadrzędniki przez imiesłowy przysłówkowe; Anna Samorowska: O ciągu tyle że; Monika Czerepowicka: Po pierwsze, z bliska, po polsku, czyli o wybranych wyrażeniach dwusegmentowych; Aleksandra Ćwiklińska: Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SPżeby; Anna Sledź: Wykrzyknik a przerywnik; Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk: Funkcje składniowe a charakterystyka referencjalna konstrukcji elektywnych (na przykładzie wyrażenia jeden z); Magdalena Krzyżanowska: Wybrane problemy dotyczące szyku przysłówków lokatywnych (na przykładzie leksemu tutaj); Dorota Salińska: Cechy składniowe i semantyczne przymiotników o funkcji intratekstualnej (niniejszy, powyższy, poniższy); Dagmara Balabaniak: Wysoko i wysoce jako wykładniki intensywności cechy; Sebastian Deka: Cechy semantyczne wykładników następstwa: potem, później. Uwagi wstępne; Dagmara Maryń: O metodach analizy semantycznej polskich przy słówków tempa; Agnieszka Sulich: Jeśli chodzi o_, (to)_ jako tematyzator nawiązujący do wcześniejszej wypowiedzi; Joanna Zaucha: Charakterystyka funkcjonalna przymiotnika równy identyfikującego cechę; Mariola Wołk: O definiowaniu mówienia w nazwach zachowań językowych; Tomasz Nowak: Semantyczny opis przyimkowych jednostek języka o postaci w środku, na środku, pośrodku; Renata Bronikowska: Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie; Bożena Wika: Polisemia leksykalna w ujęciu kognitywnym (na przykładzie wieloznaczności wybranych nazw części ciała); Monika Szewczyk: Prozodia semantyczna (semantic prosody) a znaczenie wyrazu; Dorota Lewandowska: Zmiany frekwencji rzeczowników w tekstach informacji prasowych w latach 1963-2002; Marcin Oleksy: Znaczenie wartości w dyskursie epistolarnym (na przykładzie "Naszego Dziennika"); Ewa Kaptur: O języku i strukturze internetowych ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych; Iwona Grzesiak: Jak opisać Polski Język Migowy (PJM)?

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum