Renata Jaroszewska-Brudnicka

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1757-8
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
160
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

Renata Jaroszewska-Brudnicka

Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie (Problematyka i cele pracy * Hipotezy badawcze * Podstawy metodologiczne analizy czynnikowej * Zakres przedmiotowy pracy i przestrzenne układy odniesienia); Podstawy teoretyczne badań nad strukturą społeczno-przestrzenną miasta (Przestrzeń społeczno-ekonomiczna a struktura przestrzenna miasta * Koncepcje ekologii społecznej miasta * Rozwój koncepcji ekologii społecznej * Klasyczne modele struktury przestrzennej miasta * Koncepcje przestrzeni społecznej * Koncepcja terytorialnego systemu społecznego * Badania struktury społeczno-przestrzennej miast Polski); Przemiany struktury przestrzennej Torunia w ciągu dziejów (Początki kształtowania się układu miejskiego * Rozwój przedmieść * Zmiany w latach 1918-1939 * Zmiany w okresie powojennym * Inwestycje powojenne (mieszkalnictwo) * Przemiany demograficzno-społeczne * Przemiany przestrzenno-urbanistyczne * Charakterystyka przedmieść * Początki państwa postsocjalistycznego); Charakterystyka wybranych zjawisk demograficzno-społecznych w przestrzeni Torunia według stanu z 1988 i 1998 r. (Dynamika zmian ludnościowych jako tło przemian struktury społeczno-przestrzennej * Rozmieszczenie ludności na obszarze Torunia * Struktura ludności według płci i wieku * Struktura ludności według wykształcenia * Bezrobotni mieszkańcy miasta * Podejrzani o popełnienie przestępstwa - "inna" kategoria mieszkańców); Przestrzeń rezydencjalna Torunia (Analiza przestrzeni rezydencjalnej miasta według stanu z roku 1988 * Analiza przestrzeni rezydencjalnej miasta według stanu z roku 1998 * Porównanie struktury przestrzeni rezydencjalnej Torunia w latach 1988-1998); Struktura społeczno-przestrzenna Torunia według stanu z 1998 roku (Charakterystyka materiałów źródłowych * Identyfikacja wymiarów * Klasyfikacja przestrzenna jednostek * Klasyfikacjajednoczynnikowa * Klasyfikacja dwuczynnikowa * Klasyfikacja trzyczynnikowa); Zakończenie; Literatura; Spis tabel; Spis rycin

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum