• Strona główna
 • Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy

Kamil Zawadzki

Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1922-8
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
190
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Kamil Zawadzki

Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy

Spis treści (skrót)

Wstęp;Podstawy koncepcji przejściowych rynków pracy; Europejska strategiazatrudnienia a przejściowe rynki pracy; Polityka rynku pracy wybranychkrajów Unii Europejskiej w świetle założeń koncepcji przejściowychrynków pracy; Rezultaty implementacji przejściowych rynków pracyw Europie Zachodniej; Aplikacja przejściowych rynków pracy w warunkachpolskich; Zakończenie; Bibliografia

Ze wstępu

Wrozprawie podjęto próbę analizy koncepcji przejściowych rynków pracyjako nowoczesnego podejścia do polityki rynku pracy, zbadania jejzałożeń, skutków społeczno-ekonomicznych w Europie Zachodniej orazokreślenia możliwości jej aplikacji na gruncie polskim. Cel głównydysertacji obejmuje zarówno cele teoretyczno-poznawcze, jaki utylitarne. Cele teoretyczno-poznawcze można sprowadzić do:

 

 • identyfikacji założeń, instrumentów, zadań i odniesień koncepcji TLM
 • odnalezienia elementów przejściowych rynków pracy, które zostały wdrożone w krajach Unii Europejskiej, -wskazania korzyści i zagrożeń płynących z realizacji polityki rynku pracy zbieżnej z koncepcją TLM
 • ustalenia konsekwencji działań podjętych w ramach realizacji polityk zbieżnych z koncepcją TLM w zakresie łagodzenia szoków na rynkach pracy w krajach Europy Zachodniej.

Cele utylitarne natomiast dotyczą:

 

 • zbadania konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską dla konwergencji polskiej polityki rynku pracy z założeniami TLM
 • zidentyfikowania grup, które skorzystałyby najwięcej na wdrożeniu TLM w Polsce
 • sformułowania rekomendacji odnośnie do przystosowania koncepcji przejściowych rynków pracy do specyfiki polskich warunków.

W rozprawiesformułowano tezę, iż włączenie do polityki rynku pracy rozwiązańopartych na założeniach koncepcji przejściowych rynków pracy może - podwarunkiem uwzględnienia specyfiki warunków ekonomicznych i społecznychdanego kraju - przyczynić się do skuteczniejszej walki z bezrobociemi wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej. Sformułowanotakże cztery hipotezy poboczne:

 

 • rozwiązania koncepcji TLM są zbieżne z głównym nurtem Europejskiej Strategii Zatrudnienia
 • elementy koncepcji TLM można wdrażać w krajach o różnych modelach gospodarki rynkowej
 • uczestnictwo w przejściowych rynkach pracy przyczynia się do podniesienia zatrudnialności i poprawy sytuacji dochodowej
 • wykorzystanie koncepcji TLM w Polsce może przyczynić się do poprawy sytuacji na ryku pracy.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum