SKIP_TO

Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy

autorzy: Kamil Zawadzki
Rok wydania:2005 Nr wydania:I Liczba stron:190 ISBN:83-231-1922-8
OPIS
Spis treści (skrót)

Wstęp;Podstawy koncepcji przejściowych rynków pracy; Europejska strategiazatrudnienia a przejściowe rynki pracy; Polityka rynku pracy wybranychkrajów Unii Europejskiej w świetle założeń koncepcji przejściowychrynków pracy; Rezultaty implementacji przejściowych rynków pracyw Europie Zachodniej; Aplikacja przejściowych rynków pracy w warunkachpolskich; Zakończenie; Bibliografia

Ze wstępu

Wrozprawie podjęto próbę analizy koncepcji przejściowych rynków pracyjako nowoczesnego podejścia do polityki rynku pracy, zbadania jejzałożeń, skutków społeczno-ekonomicznych w Europie Zachodniej orazokreślenia możliwości jej aplikacji na gruncie polskim. Cel głównydysertacji obejmuje zarówno cele teoretyczno-poznawcze, jaki utylitarne. Cele teoretyczno-poznawcze można sprowadzić do:

 

  • identyfikacji założeń, instrumentów, zadań i odniesień koncepcji TLM
  • odnalezienia elementów przejściowych rynków pracy, które zostały wdrożone w krajach Unii Europejskiej, -wskazania korzyści i zagrożeń płynących z realizacji polityki rynku pracy zbieżnej z koncepcją TLM
  • ustalenia konsekwencji działań podjętych w ramach realizacji polityk zbieżnych z koncepcją TLM w zakresie łagodzenia szoków na rynkach pracy w krajach Europy Zachodniej.

Cele utylitarne natomiast dotyczą:

 

  • zbadania konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską dla konwergencji polskiej polityki rynku pracy z założeniami TLM
  • zidentyfikowania grup, które skorzystałyby najwięcej na wdrożeniu TLM w Polsce
  • sformułowania rekomendacji odnośnie do przystosowania koncepcji przejściowych rynków pracy do specyfiki polskich warunków.

W rozprawiesformułowano tezę, iż włączenie do polityki rynku pracy rozwiązańopartych na założeniach koncepcji przejściowych rynków pracy może - podwarunkiem uwzględnienia specyfiki warunków ekonomicznych i społecznychdanego kraju - przyczynić się do skuteczniejszej walki z bezrobociemi wykluczeniem społecznym w krajach Unii Europejskiej. Sformułowanotakże cztery hipotezy poboczne:

 

  • rozwiązania koncepcji TLM są zbieżne z głównym nurtem Europejskiej Strategii Zatrudnienia
  • elementy koncepcji TLM można wdrażać w krajach o różnych modelach gospodarki rynkowej
  • uczestnictwo w przejściowych rynkach pracy przyczynia się do podniesienia zatrudnialności i poprawy sytuacji dochodowej
  • wykorzystanie koncepcji TLM w Polsce może przyczynić się do poprawy sytuacji na ryku pracy.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.