Krzysztof Skowroński, Piotr Chrzczonowicz (red.)

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej, To

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1608-3
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
187
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

16,10 zł

Miękka

Krzysztof Skowroński, Piotr Chrzczonowicz (red.)

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej, To

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie (Violetta Kwiatkowska-Darul); Aleksandra Kustra: Inwigilacja - podstawowe znaczenia; Ewa Kustra: Granice ingerencji ustawodawcy w sferę praw i wolności jednostki; Katarzyna Maria Witkowska: Granice ingerencji państwa w prawo do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Hanna Maroń: Ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen; Przemysław Morawski: Ograniczanie praw jednostki w ramach stanów nadzwyczajnych; Arkadiusz Dudkiewicz: Inwigilacja w prawie podatkowym -zakres i definicja pojęcia; Agnieszka Knade: Czy pracodawca ma prawo inwigilować pracownika? Prawo do prywatności pracownika a interesy pracodawcy; Agata Rogalska: Trzy dni w kozie - zatrzymanie procesowe sensu stricte; Anna Litwinowicz: Ustawowe przesłanki tymczasowego aresztowania a praktyka jego stosowania; Elwira Gołębiewska, Marta Owsianny: Kontrola korespondencji osób prawnie pozbawionych wolności; Marian Filar: Dowód z DNA - nowa epoka prawa dowodowego czy zawiedzione nadzieje; Renata Czuber: Nieświadomość pozostawiania śladów mogących służyć inwigilacji; Violetta Kwiatkowska-Darul: Dopuszczalność "wykrywania kłamstwa"(?); Piotr Chrzczonowicz: Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim. Problematyka sekt; Janusz Bojarski: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a ochrona tajemnicy bankowej; Arkadiusz Lach: Inwigilacja przy użyciu kamer użytkowych; Krzysztof Skowroński: Operacyjna kontrola rozmów telefonicznych. Ustawowa treść a praktyczne oblicze "legalnej inwigilacji"; Rafał Piechota: "Ręce precz od telefonicznych wydruków". Prawne aspekty pozyskiwania danych billingowych w Polsce; Łukasz Płaza: Sądowa kontrola działalności operacyjnej policji; Karol Dobrzeniecki: Internet a zjawisko prywatnej cenzury i inwigilacji; Informacja o autorach

Wprowadzenie
"Pluskwy w Brukseli", "Operator-inwigilator", "Oko Wielkiego Brata" to nie tytuły najnowszych hitów kinowych, ale niedawne nagłówki z pierwszych stron gazet, informujące nas o tym, iż jesteśmy bądź możemy być w różny sposób inwigilowani.

Problem inwigilacji obywateli przez państwo zawsze wzbudzał wiele emocji. Stąd też zagadnienie to stało się przedmiotem zainteresowania studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, skupionych w różnych kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale. Problem okazał się na tyle ważki, że postanowiono podjąć wspólną inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej nt. "Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa? Granice ingerencji w sferę praw jednostki". Organizatorzy - pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej oraz Katedry Kryminalistyki wraz ze studentami skupionymi w kołach: Homo Homini, Prawa Karnego Komputerowego, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego i Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki - postanowili w ciągu dwóch dni konferencji, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2003 r., podjąć się odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania: Co to jest inwigilacja? Jakie są jej korzenie i jakimi metodami jest lub może być prowadzona? Na ile państwo może ingerować w prawa człowieka? Czy w tym zakresie jesteśmy dostatecznie chronieni? oraz wiele innych.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. Konferencja zorganizowana pod egidą kół naukowych została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Udział w konferencji wzięli nie tylko studenci prawa i administracji, ale także studenci innych wydziałów oraz uczniowie toruńskich liceów. Zebrani wskazywali na wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów i wyrazili pogląd, że powinna ukazać się publikacja, będąca owocem obrad. Stąd też niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum