SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Prawo i administracja

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej, To

autorzy: Krzysztof Skowroński, Piotr Chrzczonowicz redaktorzy: Piotr Chrzczonowicz
Rok wydania:2003 Nr wydania:1 Liczba stron:187 ISBN:83-231-1608-3
OPIS

Spis treści
Wprowadzenie (Violetta Kwiatkowska-Darul); Aleksandra Kustra: Inwigilacja - podstawowe znaczenia; Ewa Kustra: Granice ingerencji ustawodawcy w sferę praw i wolności jednostki; Katarzyna Maria Witkowska: Granice ingerencji państwa w prawo do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Hanna Maroń: Ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen; Przemysław Morawski: Ograniczanie praw jednostki w ramach stanów nadzwyczajnych; Arkadiusz Dudkiewicz: Inwigilacja w prawie podatkowym -zakres i definicja pojęcia; Agnieszka Knade: Czy pracodawca ma prawo inwigilować pracownika? Prawo do prywatności pracownika a interesy pracodawcy; Agata Rogalska: Trzy dni w kozie - zatrzymanie procesowe sensu stricte; Anna Litwinowicz: Ustawowe przesłanki tymczasowego aresztowania a praktyka jego stosowania; Elwira Gołębiewska, Marta Owsianny: Kontrola korespondencji osób prawnie pozbawionych wolności; Marian Filar: Dowód z DNA - nowa epoka prawa dowodowego czy zawiedzione nadzieje; Renata Czuber: Nieświadomość pozostawiania śladów mogących służyć inwigilacji; Violetta Kwiatkowska-Darul: Dopuszczalność "wykrywania kłamstwa"(?); Piotr Chrzczonowicz: Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim. Problematyka sekt; Janusz Bojarski: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a ochrona tajemnicy bankowej; Arkadiusz Lach: Inwigilacja przy użyciu kamer użytkowych; Krzysztof Skowroński: Operacyjna kontrola rozmów telefonicznych. Ustawowa treść a praktyczne oblicze "legalnej inwigilacji"; Rafał Piechota: "Ręce precz od telefonicznych wydruków". Prawne aspekty pozyskiwania danych billingowych w Polsce; Łukasz Płaza: Sądowa kontrola działalności operacyjnej policji; Karol Dobrzeniecki: Internet a zjawisko prywatnej cenzury i inwigilacji; Informacja o autorach

Wprowadzenie
"Pluskwy w Brukseli", "Operator-inwigilator", "Oko Wielkiego Brata" to nie tytuły najnowszych hitów kinowych, ale niedawne nagłówki z pierwszych stron gazet, informujące nas o tym, iż jesteśmy bądź możemy być w różny sposób inwigilowani.

Problem inwigilacji obywateli przez państwo zawsze wzbudzał wiele emocji. Stąd też zagadnienie to stało się przedmiotem zainteresowania studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, skupionych w różnych kołach naukowych funkcjonujących na Wydziale. Problem okazał się na tyle ważki, że postanowiono podjąć wspólną inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej nt. "Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa? Granice ingerencji w sferę praw jednostki". Organizatorzy - pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej oraz Katedry Kryminalistyki wraz ze studentami skupionymi w kołach: Homo Homini, Prawa Karnego Komputerowego, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego i Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki - postanowili w ciągu dwóch dni konferencji, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2003 r., podjąć się odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania: Co to jest inwigilacja? Jakie są jej korzenie i jakimi metodami jest lub może być prowadzona? Na ile państwo może ingerować w prawa człowieka? Czy w tym zakresie jesteśmy dostatecznie chronieni? oraz wiele innych.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. Konferencja zorganizowana pod egidą kół naukowych została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Udział w konferencji wzięli nie tylko studenci prawa i administracji, ale także studenci innych wydziałów oraz uczniowie toruńskich liceów. Zebrani wskazywali na wysoki poziom merytoryczny prezentowanych referatów i wyrazili pogląd, że powinna ukazać się publikacja, będąca owocem obrad. Stąd też niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.