Ewa Dziawgo

Modele kontraktów opcyjnych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1548-6
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
207
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Ewa Dziawgo

Modele kontraktów opcyjnych

Ze wstępu
Książka składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zawarta jest charakterystyka i klasyfikacja kontraktów opcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki kształtujące cenę opcji oraz na równanie parytetu kupna-sprzedaży. W rozdziale tym przedstawiono także historię wprowadzania kontraktów opcyjnych na polski rynek finansowy.

W rozdziale drugim przedstawiono dynamikę modeli procesów finansowych. Zwrócono uwagę na związek procesu Wienera z dynamiką zmian cen akcji i kursów wymiany walut. Opisano podstawowe własności procesów cen akcji i kursów wymiany walut, znajomość których potrzebna jest do zrozumienia zagadnień przedstawionych w rozdziale trzecim.

Rozdział trzeci poświęcony jest wycenie różnych kontraktów opcyjnych. Scharakteryzowany został model dyskretny oraz model z czasem ciągłym wyceny opcji. Zawarty jest opis następujących modeli wyceny kontraktów opcyjnych: model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Blacka-Scholesa, model Mertona, model Garmana-KohIhagena, model Grabbego, model rynkowy wyceny opcji na stopę procentową, model wyceny warrantów, model wyceny opcji na obligację zerokuponową, model wyceny opcji na kontrakty futures, model wyceny opcji indeksowych.

W rozdziale tym zaprezentowano także różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne służące do wyceny opcji. Szczególną uwagę zwrócono na teorię arbitrażu oraz na wykorzystanie procesów martyngałowych w wycenie kontraktów opcyjnych. Procesy martyngałowe to jeden z elementów nowoczesnej matematyki finansowej. Zwrócono także uwagę na fakt, że model Blacka-Scholesa może być aproksymowany modelami dwumianowymi wyceny opcji. Treść rozdziału zawiera również opis obciążenia modelu wyceny oraz analizę wrażliwości modelu Blacka-Scholesa wyceny opcji. Przeprowadzono badania empiryczne w zakresie aproksymacji modelu Blacka-Scholesa modelami dwumianowymi oraz wykorzystania twierdzenia o reprezentacji martyngałów w wycenie kontraktów opcyjnych. W rozdziale czwartym opisano strategie zabezpieczające inwestora przed ryzykiem zmiany ceny instrumentu podstawowego. Scharakteryzowano techniki połączeń kilku kontraktów opcyjnych, które umożliwiaj ą kształtowanie różnych profili dochodów. Celem jest prezentacja narzędzi inżynierii finansowej służących do zmiany profilu ryzyka.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych oraz do wszystkich miłośników nowoczesnych finansów.

Wstęp
Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTÓW OPCYJNYCH: 1.1. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych * 1.2. Własności kontraktów opcyjnych * 1.3. Klasyfikacja opcji egzotycznych * 1.4. Historia notowań kontraktów opcyjnych na polskim rynku finansowym
Rozdział II. DYNAMIKA MODELI PROCESÓW FINANSOWYCH: 2.1. Model ceny akcji. Związek procesu Wienera z dynamiką zmian cen akcji * 2.2. Procesy kursów wymiany walut.
Rozdział III. WYCENA KONTRAKTÓW OPCYJNYCH: 3.1. Wycena opcji na akcje * 3.2. Wycena opcji walutowych * 3.3. Wycena opcji indeksowych * 3.4. Wycena opcji na kontrakty futures * 3.5. Wycena opcji procentowych * 3.6. Wycena warrantów * 3.7. Dynamika strategii replikacji opcji * 3.8. Analiza wrażliwości modelu Blacka-Scholesa * 3.9. Obciążenie w modelu wyceny opcji
Rozdział IV. DYNAMICZNE STRATEGIE ZABEZPIECZAJĄCE: 4. l. Ogólna charakterystyka ryzyka związanego z działalnością gospodarczą * 4.2. Podejmowanie ryzyka a hedging * 4.3. Metody ograniczania ryzyka * 4.4. Strategie pozycji opcyjnych
Załączniki
Bibliografia

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum