SKIP_TO

Materiały do ćwiczeń z matematyki

Rok wydania:2000 Nr wydania:2 Liczba stron:252 ISBN:832-31-118-8-
OPIS

Prezentowany skrypt przeznaczony jest dla studentów I roku studiów ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i Marketing, jako pomoc w prowadzeniu ćwiczeń z matematyki. Nie będąc podręcznikiem nie zawiera on treści teoretycznych, a jedynie wykorzystuje je lub odwołuje się do tych treści.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczone są zadania do samodzielnego rozwiązania. Są one z reguły łatwe, a ich rozwiązanie pozwala na lepsze opanowanie materiału.

Spis treści
Rachunek zdań. Rachunek zbiorów
Własności relacji. Odwzorowania
Przestrzeń metryczna, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne
Liczby zespolone
Przestrzeń liniowa, izomorfizm przestrzeni liniowych
Baza przestrzeni
Działania na macierzach, podstawowe typy macierzy
Wyznacznik i rząd macierzy
Macierz odwrotna. Równania macierzowe
Układy równań z wieloma niewiadomymi
Układy równań z wieloma niewiadomymi (cd.)
Jednorodne układy równań liniowych. Wartości własne, wektory własne
Formy kwadratowe, kanoniczna postać formy kwadratowej
Przepływy międzygałęziowe
Granice ciągów liczbowych
Granica funkcji. Ciągłość funkcji jednej zmiennej
Pochodna funkcji jednej zmiennej
Badanie przebiegu zmienności funkcji
Twierdzenia Rolle 'a, twierdzenie Taylora, wzór Maciaurina
Różniczka funkcji, ekonomiczne charakterystyki zmienności funkcji
Funkcja wielu zmiennych
Różniczka zupełna. Funkcje jednorodne. Pochodne funkcji uwikłanej
Ekstremum lokalne i ekstremum warunkowe funkcji wielu zmiennych
Całki nieoznaczone. Całki funkcji wymiernych
Całki oznaczone. Całki niewłaściwe
Podstawowe typy równań różniczkowych
Równania różniczkowe Bernoulliego, zupełne  

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.