SKIP_TO

Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego

autorzy: Józef Stawicki
Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:114 ISBN:83-231-1688-1
OPIS

Ze wstępu:
Współczesny aparat opisu zjawisk ekonomicznych korzysta w istotny sposób z pojęć teorii rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych. Znajomość procesów stochastycznych, umiejętność posługiwania się nimi nie tylko ułatwia rozumienie procesów ekonomicznych, ale również pozwala przewidywać przyszłe sytuacje oraz ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Użyteczność narzędzi, jakie można skonstruować korzystając z teorii procesów stochastycznych, jest znaczna, a ich bogactwo zostało już przedstawione w wielu monografiach i podręcznikach. W niniejszej pracy pokazany zostanie proces stochastyczny zwany łańcuchem Markowa w swej podstawowej postaci oraz jego modyfikacje i uogólnienia. Modele prezentowanych procesów będą budowane dla potrzeb analizy szeregów finansowych obserwowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz innych procesów ekonomicznych mających bezpoś
redni związek z tą sferą życia gospodarczego. Przykłady empiryczne oparte będą głównie na obserwacji notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz obserwacji innych procesów zachodzących na tym rynku.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.